BIJPRODUCTEN VAN DE ALUMINIUMFABRICAGE of BIJPRODUCTEN VAN HET OMSMELTEN VAN ALUMINIUM | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 25-6-2019 om: 21:38

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

BIJPRODUCTEN VAN DE ALUMINIUMFABRICAGE Of BIJPRODUCTEN VAN HET OMSMELTEN VAN ALUMINIUM

Stofgegevens

 
Stofnaam
BIJPRODUCTEN VAN DE ALUMINIUMFABRICAGE of BIJPRODUCTEN VAN HET OMSMELTEN VAN ALUMINIUM
UN-nummer
3170; 3170
Functionele stofgroep
Lijst ADR

Let op!

Geprint op: 25-6-2019 om: 21:38

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 25-6-2019 om: 21:38

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 25-6-2019 om: 21:38

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
BIJPRODUCTEN VAN DE ALUMINIUMFABRICAGE of BIJPRODUCTEN VAN HET OMSMELTEN VAN ALUMINIUM BIJPRODUCTEN VAN DE ALUMINIUMFABRICAGE of BIJPRODUCTEN VAN HET OMSMELTEN VAN ALUMINIUM
UN-nummer 3170
3170
Benaming en beschrijving 3.1.2 BIJPRODUCTEN VAN DE ALUMINIUMFABRICAGE of BIJPRODUCTEN VAN HET OMSMELTEN VAN ALUMINIUM
BIJPRODUCTEN VAN DE ALUMINIUMFABRICAGE of BIJPRODUCTEN VAN HET OMSMELTEN VAN ALUMINIUM
Klasse 2.2 4.3
4.3
Classificatiecode 2.2 W2
W2
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 II
III
Etiketten 5.2.2 4.3 4.3
Bijzondere bepalingen 3.3 244
244
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 500 g
1 kg
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E2
E1
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 IBC07 P410
IBC08 P002 R001
Verpakkingen: Bijzondere bepalingen 4.1.4
B4
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP14
MP14
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 BK1 BK2 T3
BK1 BK2 T3
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP33
TP33
ADR tanks: Tankcode 4.3 SGAN
SGAN
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 AT
AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 2 (D/E)
3 (E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4 V1
V1
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Los gestort 7.3.3 AP2 VC1 VC2
AP2 VC1 VC2
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11 CV23 CV37
CV23 CV37
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 423 423

Voetnoten

stoffen die in contact met water brandbare gassen ontwikkelen
stoffen die in contact met water brandbare gassen ontwikkelen
stoffen die in contact met water brandbare gassen ontwikkelen
stoffen die in contact met water brandbare gassen ontwikkelen
vaste stof die met water reageert onder ontwikkeling van brandbare gassen, of brandbare vaste stof die met water reageert onder ontwikkeling van brandbare gassen of voor zelfverhitting vatbare vaste stof, die met water reageert onder ontwikkeling van brandbare gassen.
vaste stof die met water reageert onder ontwikkeling van brandbare gassen, of brandbare vaste stof die met water reageert onder ontwikkeling van brandbare gassen of voor zelfverhitting vatbare vaste stof, die met water reageert onder ontwikkeling van brandbare gassen.

Let op!

Geprint op: 25-6-2019 om: 21:38

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten