broomchloormethaan | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 10/19/2021 om: 2:00 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Broomchloormethaan

Stofgegevens

 
Stofnaam
broomchloormethaan
Engelse naam
bromochloromethane
CAS-nummer
74-97-5
UN-nummer
1887
EG-nummer
200-826-3
Aquo-code
halon1011
SIKB-id
395
Molecuulformule
C-H2-Br-Cl
SMILES
C(Br)Cl
Structuurformule
Afbeelding van de structuurformule van broomchloormethaan
Functionele stofgroep
Stoffenlijst rampeninterventiewaarden
Lijst ADR
Chemische stofgroep
gehalogeneerde koolwaterstoffen

Let op!

Geprint op: 10/19/2021 om: 2:00 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/19/2021 om: 2:00 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm broomchloormethaan
(74-97-5)
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren Indicatief MTR
Mens Rampeninterventiewaarde Voorlichtingsrichtwaarde (VRW) 1 uur 2.000 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Alarmeringsgrenswaarde (AGW) 1 uur 5.000 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Levensbedreigende waarde (LBW) 1 uur 10.000 mg/m3
 

Toelichtende voetnoot

50:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

139:

De voorlichtingsrichtwaarde (VRW) geeft de luchtconcentratie van een stof die met grote waarschijnlijkheid door de blootgestelde bevolking als hinderlijk wordt waargenomen of waarboven lichte gezondheidseffecten mogelijk zijn.

140:

De alarmeringsgrenswaarde (AGW) geeft de luchtconcentratie van een stof waarboven onherstelbare of andere ernstige gezondheidseffecten kunnen optreden of waarbij door blootstelling aan de stof personen minder goed in staat zijn zichzelf in veiligheid te brengen.

141:

De levensbedreigende waarde (LBW) geeft de luchtconcentratie van een stof waarboven mogelijk sterfte of levensbedreigende aandoeningen kunnen ontstaan.

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 10/19/2021 om: 2:00 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
broomchloormethaan
(74-97-5)
UN-nummer 1887
Benaming en beschrijving 3.1.2 BROOMCHLOORMETHAAN
Klasse 2.2 6.1
Classificatiecode 2.2 T1
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 III
Etiketten 5.2.2 6.1
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 5 L
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E1
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P001 IBC03 LP01 R001
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP19
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T4
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP1
ADR tanks: Tankcode 4.3 L4BH
ADR tanks: Bijzondere bepalingen 4.3.5, 6.8.4 TE19 TU15
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 2 (E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4 V12
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11 CV13 CV28
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S9
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 60

Voetnoten

Giftige stoffen
giftige stoffen
giftige stoffen
De in 4.2.1.9.2 voorgeschreven vullingsgraad mag niet worden overschreden.
giftige of zwak giftige stof.

Let op!

Geprint op: 10/19/2021 om: 2:00 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten