BIJ INADEMEN GIFTIGE VLOEISTOF Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 24-4-2024 om: 14:58

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

BIJ INADEMEN GIFTIGE VLOEISTOF

 
Stofgegevens
Stofnaam BIJ INADEMEN GIFTIGE VLOEISTOF
UN-nummer 3381
3381
3382
3382
3383
3384
3385
3386
3387
3388
3389
3389
3390
3390
3488
3489
3490
3491
Functionele stofgroep Lijst ADR
Lijst Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid

Voetnoten

De gegevens bij de ECHA (Europees Agentschap voor chemische stoffen) vallen buiten de verantwoordelijkheid van het RIVM. De gegevens in de ECHA database zijn aangeleverd door de registranten (industrie). Niet alle gegevens zijn geautoriseerd door de overheid.

Let op!

Geprint op: 24-4-2024 om: 14:58

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor de geselecteerde stof(fen) geen gegevens voor de geselecteerde stoffenlijst(en). Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 24-4-2024 om: 14:58

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor de geselecteerde stof(fen) geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 24-4-2024 om: 14:58

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
BIJ INADEMEN GIFTIGE VLOEISTOF BIJ INADEMEN GIFTIGE VLOEISTOF BIJ INADEMEN GIFTIGE VLOEISTOF BIJ INADEMEN GIFTIGE VLOEISTOF BIJ INADEMEN GIFTIGE VLOEISTOF BIJ INADEMEN GIFTIGE VLOEISTOF BIJ INADEMEN GIFTIGE VLOEISTOF BIJ INADEMEN GIFTIGE VLOEISTOF BIJ INADEMEN GIFTIGE VLOEISTOF BIJ INADEMEN GIFTIGE VLOEISTOF BIJ INADEMEN GIFTIGE VLOEISTOF BIJ INADEMEN GIFTIGE VLOEISTOF BIJ INADEMEN GIFTIGE VLOEISTOF BIJ INADEMEN GIFTIGE VLOEISTOF BIJ INADEMEN GIFTIGE VLOEISTOF BIJ INADEMEN GIFTIGE VLOEISTOF BIJ INADEMEN GIFTIGE VLOEISTOF BIJ INADEMEN GIFTIGE VLOEISTOF
UN-nummer 3390
3390
3389
3389
3489
3488
3384
3383
3382
3382
3381
3381
3388
3387
3491
3490
3386
3385
Benaming en beschrijving 3.1.2 BIJ INADEMEN GIFTIGE VLOEISTOF, BIJTEND, N.E.G., met een LC50 van ten hoogste 1000 ml/m3 en een verzadigde dampconcentratie van ten minste 10 LC50
BIJ INADEMEN GIFTIGE VLOEISTOF, BIJTEND, N.E.G., met een LC50 van ten hoogste 1000 ml/m3 en een verzadigde dampconcentratie van ten minste 10 LC50
BIJ INADEMEN GIFTIGE VLOEISTOF, BIJTEND, N.E.G., met een LC50 van ten hoogste 200 ml/m3 en een verzadigde dampconcentratie van ten minste 500 LC50
BIJ INADEMEN GIFTIGE VLOEISTOF, BIJTEND, N.E.G., met een LC50 van ten hoogste 200 ml/m3 en een verzadigde dampconcentratie van ten minste 500 LC50
BIJ INADEMEN GIFTIGE VLOEISTOF, BRANDBAAR, BIJTEND, N.E.G. met een LC50 van ten hoogste 1000 ml/m³ en een verzadigde dampconcentratie van ten minste 10 LC50
BIJ INADEMEN GIFTIGE VLOEISTOF, BRANDBAAR, BIJTEND, N.E.G. met een LC50 van ten hoogste 200 ml/m³ en een verzadigde dampconcentratie van ten minste 500 LC50
BIJ INADEMEN GIFTIGE VLOEISTOF, BRANDBAAR, N.E.G., met een LC50 van ten hoogste 1000 ml/m3 en een verzadigde dampconcentratie van ten minste 10 LC50
BIJ INADEMEN GIFTIGE VLOEISTOF, BRANDBAAR, N.E.G., met een LC50 van ten hoogste 200 ml/m3 en een verzadigde dampconcentratie van ten minste 500 LC50
BIJ INADEMEN GIFTIGE VLOEISTOF, N.E.G., met een LC50 van ten hoogste 1000 ml/m3 en een verzadigde dampconcentratie van ten minste 10 LC50
BIJ INADEMEN GIFTIGE VLOEISTOF, N.E.G., met een LC50 van ten hoogste 1000 ml/m3 en een verzadigde dampconcentratie van ten minste 10 LC50
BIJ INADEMEN GIFTIGE VLOEISTOF, N.E.G., met een LC50 van ten hoogste 200 ml/m3 en een verzadigde dampconcentratie van ten minste 500 LC50
BIJ INADEMEN GIFTIGE VLOEISTOF, N.E.G., met een LC50 van ten hoogste 200 ml/m3 en een verzadigde dampconcentratie van ten minste 500 LC50
BIJ INADEMEN GIFTIGE VLOEISTOF, OXIDEREND, N.E.G., met een LC50 van ten hoogste 1000 ml/m3 en een verzadigde dampconcentratie van ten minste 10 LC50
BIJ INADEMEN GIFTIGE VLOEISTOF, OXIDEREND, N.E.G., met een LC50 van ten hoogste 200 ml/m3 en een verzadigde dampconcentratie van ten minste 500 LC50
BIJ INADEMEN GIFTIGE VLOEISTOF, REACTIEF MET WATER, BRANDBAAR, N.E.G. met een LC50 van ten hoogste 1000 ml/m³ en een verzadigde dampconcentratie van ten minste 10 LC50
BIJ INADEMEN GIFTIGE VLOEISTOF, REACTIEF MET WATER, BRANDBAAR, N.E.G. met een LC50 van ten hoogste 200 ml/m³ en een verzadigde dampconcentratie van ten minste 500 LC50
BIJ INADEMEN GIFTIGE VLOEISTOF, REACTIEF MET WATER, N.E.G., met een LC50 van ten hoogste 1000 ml/m3 en een verzadigde dampconcentratie van ten minste 10 LC50
BIJ INADEMEN GIFTIGE VLOEISTOF, REACTIEF MET WATER, N.E.G., met een LC50 van ten hoogste 200 ml/m3 en een verzadigde dampconcentratie van ten minste 500 LC50
Klasse 2.2 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1
Classificatiecode 2.2 TC1
TC3
TC1
TC3
TFC
TFC
TF1
TF1
T1
T4
T1
T4
TO1
TO1
TFW
TFW
TW1
TW1
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
Etiketten 5.2.2 6.1+8 6.1+8 6.1+8 6.1+8 3+6.1+8 3+6.1+8 3+6.1 3+6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 5.1+6.1 5.1+6.1 3+4.3+6.1 3+4.3+6.1 4.3+6.1 4.3+6.1
Bijzondere bepalingen 3.3 274 274 274 274 274 274 274 274 274 274 274 274 274 274 274 274 274 274
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E0
E0
E0
E0
E0
E0
E0
E0
E0
E0
E0
E0
E0
E0
E0
E0
E0
E0
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P602
P602
P601
P601
P602
P601
P602
P601
P602
P602
P601
P601
P602
P601
P602
P601
P602
P601
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP8 MP17
MP8 MP17
MP8 MP17
MP8 MP17
MP8 MP17
MP8 MP17
MP8 MP17
MP8 MP17
MP8 MP17
MP8 MP17
MP8 MP17
MP8 MP17
MP8 MP17
MP8 MP17
MP8 MP17
MP8 MP17
MP8 MP17
MP8 MP17
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T20
T20
T22
T22
T20
T22
T20
T22
T20
T20
T22
T22
T20
T22
T20
T22
T20
T22
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP2 TP2 TP2 TP2 TP2 TP2 TP2 TP2 TP2 TP2 TP2 TP2 TP2 TP2 TP2 TP2 TP2 TP2
ADR tanks: Tankcode 4.3 L10CH
L10CH
L15CH
L15CH
L10CH
L15CH
L10CH
L15CH
L10CH
L10CH
L15CH
L15CH
L10CH
L15CH
L10CH
L15CH
L10CH
L15CH
ADR tanks: Bijzondere bepalingen 4.3.5, 6.8.4 TE19 TE21 TU14 TU15
TE19 TE21 TU14 TU15
TE19 TE21 TU14 TU15
TE19 TE21 TU14 TU15
TE19 TE21 TU14 TU15
TE19 TE21 TU14 TU15
TE19 TE21 TU14 TU15
TE19 TE21 TU14 TU15
TE19 TE21 TU14 TU15
TE19 TE21 TU14 TU15
TE19 TE21 TU14 TU15
TE19 TE21 TU14 TU15
TE19 TE21 TU14 TU15
TE19 TE21 TU14 TU15
TE19 TE21 TU14 TU15
TE19 TE21 TU14 TU15
TE19 TE21 TU14 TU15
TE19 TE21 TU14 TU15
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 AT
AT
AT
AT
FL
FL
FL
FL
AT
AT
AT
AT
AT
AT
FL
FL
AT
AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 1 (C/D)
1 (C/D)
1 (C/D)
1 (C/D)
1 (C/D)
1 (C/D)
1 (C/D)
1 (C/D)
1 (C/D)
1 (C/D)
1 (C/D)
1 (C/D)
1 (C/D)
1 (C/D)
1 (C/D)
1 (C/D)
1 (C/D)
1 (C/D)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11 CV1 CV13 CV28
CV1 CV13 CV28
CV1 CV13 CV28
CV1 CV13 CV28
CV1 CV13 CV28
CV1 CV13 CV28
CV1 CV13 CV28
CV1 CV13 CV28
CV1 CV13 CV28
CV1 CV13 CV28
CV1 CV13 CV28
CV1 CV13 CV28
CV1 CV13 CV28
CV1 CV13 CV28
CV1 CV13 CV28
CV1 CV13 CV28
CV1 CV13 CV28
CV1 CV13 CV28
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S9 S14
S9 S14
S9 S14
S9 S14
S2 S9 S14
S2 S9 S14
S2 S9 S14
S2 S9 S14
S9 S14
S9 S14
S9 S14
S9 S14
S9 S14
S9 S14
S2 S9 S14
S2 S9 S14
S9 S14
S9 S14
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 668 668 668 668 663 663 663 663 66 66 66 66 665 665 623 623 623 623

Voetnoten

Giftige stoffen
Giftige stoffen
Giftige stoffen
Giftige stoffen
Giftige stoffen
Giftige stoffen
Giftige stoffen
Giftige stoffen
Giftige stoffen
Giftige stoffen
Giftige stoffen
Giftige stoffen
Giftige stoffen
Giftige stoffen
Giftige stoffen
Giftige stoffen
Giftige stoffen
Giftige stoffen
giftige stoffen
giftige stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
giftige stoffen
giftige stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
giftige stoffen
giftige stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
giftige stoffen
giftige stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
brandbare vloeistoffen
brandbare vloeistoffen
giftige stoffen
giftige stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
brandbare vloeistoffen
brandbare vloeistoffen
giftige stoffen
giftige stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
brandbare vloeistoffen
brandbare vloeistoffen
giftige stoffen
giftige stoffen
brandbare vloeistoffen
brandbare vloeistoffen
giftige stoffen
giftige stoffen
giftige stoffen
giftige stoffen
giftige stoffen
giftige stoffen
giftige stoffen
giftige stoffen
giftige stoffen
giftige stoffen
oxiderende stoffen
oxiderende stoffen
giftige stoffen
giftige stoffen
oxiderende stoffen
oxiderende stoffen
giftige stoffen
giftige stoffen
brandbare vloeistoffen
brandbare vloeistoffen
stoffen die in contact met water brandbare gassen ontwikkelen
stoffen die in contact met water brandbare gassen ontwikkelen
giftige stoffen
giftige stoffen
brandbare vloeistoffen
brandbare vloeistoffen
stoffen die in contact met water brandbare gassen ontwikkelen
stoffen die in contact met water brandbare gassen ontwikkelen
giftige stoffen
giftige stoffen
stoffen die in contact met water brandbare gassen ontwikkelen
stoffen die in contact met water brandbare gassen ontwikkelen
giftige stoffen
giftige stoffen
stoffen die in contact met water brandbare gassen ontwikkelen
stoffen die in contact met water brandbare gassen ontwikkelen
giftige stoffen
giftige stoffen
De voorschriften van 3.1.2.8 zijn van toepassing.
De voorschriften van 3.1.2.8 zijn van toepassing.
De voorschriften van 3.1.2.8 zijn van toepassing.
De voorschriften van 3.1.2.8 zijn van toepassing.
De voorschriften van 3.1.2.8 zijn van toepassing.
De voorschriften van 3.1.2.8 zijn van toepassing.
De voorschriften van 3.1.2.8 zijn van toepassing.
De voorschriften van 3.1.2.8 zijn van toepassing.
De voorschriften van 3.1.2.8 zijn van toepassing.
De voorschriften van 3.1.2.8 zijn van toepassing.
De voorschriften van 3.1.2.8 zijn van toepassing.
De voorschriften van 3.1.2.8 zijn van toepassing.
De voorschriften van 3.1.2.8 zijn van toepassing.
De voorschriften van 3.1.2.8 zijn van toepassing.
De voorschriften van 3.1.2.8 zijn van toepassing.
De voorschriften van 3.1.2.8 zijn van toepassing.
De voorschriften van 3.1.2.8 zijn van toepassing.
De voorschriften van 3.1.2.8 zijn van toepassing.
De in 4.2.1.9.3 voorgeschreven vullingsgraad mag niet worden overschreden.
De in 4.2.1.9.3 voorgeschreven vullingsgraad mag niet worden overschreden.
De in 4.2.1.9.3 voorgeschreven vullingsgraad mag niet worden overschreden.
De in 4.2.1.9.3 voorgeschreven vullingsgraad mag niet worden overschreden.
De in 4.2.1.9.3 voorgeschreven vullingsgraad mag niet worden overschreden.
De in 4.2.1.9.3 voorgeschreven vullingsgraad mag niet worden overschreden.
De in 4.2.1.9.3 voorgeschreven vullingsgraad mag niet worden overschreden.
De in 4.2.1.9.3 voorgeschreven vullingsgraad mag niet worden overschreden.
De in 4.2.1.9.3 voorgeschreven vullingsgraad mag niet worden overschreden.
De in 4.2.1.9.3 voorgeschreven vullingsgraad mag niet worden overschreden.
De in 4.2.1.9.3 voorgeschreven vullingsgraad mag niet worden overschreden.
De in 4.2.1.9.3 voorgeschreven vullingsgraad mag niet worden overschreden.
De in 4.2.1.9.3 voorgeschreven vullingsgraad mag niet worden overschreden.
De in 4.2.1.9.3 voorgeschreven vullingsgraad mag niet worden overschreden.
De in 4.2.1.9.3 voorgeschreven vullingsgraad mag niet worden overschreden.
De in 4.2.1.9.3 voorgeschreven vullingsgraad mag niet worden overschreden.
De in 4.2.1.9.3 voorgeschreven vullingsgraad mag niet worden overschreden.
De in 4.2.1.9.3 voorgeschreven vullingsgraad mag niet worden overschreden.
zeer giftige stof, bijtend.
zeer giftige stof, bijtend.
zeer giftige stof, bijtend.
zeer giftige stof, bijtend.
zeer giftige stof, brandbaar (vlampunt niet hoger dan 60 °C).
zeer giftige stof, brandbaar (vlampunt niet hoger dan 60 °C).
zeer giftige stof, brandbaar (vlampunt niet hoger dan 60 °C).
zeer giftige stof, brandbaar (vlampunt niet hoger dan 60 °C).
zeer giftige stof.
zeer giftige stof.
zeer giftige stof.
zeer giftige stof.
zeer giftige stof, oxiderend (verbranding bevorderend).
zeer giftige stof, oxiderend (verbranding bevorderend).
giftige vloeistof, die met water reageert onder ontwikkeling van brandbare gassen.
giftige vloeistof, die met water reageert onder ontwikkeling van brandbare gassen.
giftige vloeistof, die met water reageert onder ontwikkeling van brandbare gassen.
giftige vloeistof, die met water reageert onder ontwikkeling van brandbare gassen.
Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
BIJ INADEMEN GIFTIGE VLOEISTOF BIJ INADEMEN GIFTIGE VLOEISTOF BIJ INADEMEN GIFTIGE VLOEISTOF BIJ INADEMEN GIFTIGE VLOEISTOF BIJ INADEMEN GIFTIGE VLOEISTOF BIJ INADEMEN GIFTIGE VLOEISTOF BIJ INADEMEN GIFTIGE VLOEISTOF BIJ INADEMEN GIFTIGE VLOEISTOF BIJ INADEMEN GIFTIGE VLOEISTOF BIJ INADEMEN GIFTIGE VLOEISTOF BIJ INADEMEN GIFTIGE VLOEISTOF BIJ INADEMEN GIFTIGE VLOEISTOF BIJ INADEMEN GIFTIGE VLOEISTOF BIJ INADEMEN GIFTIGE VLOEISTOF BIJ INADEMEN GIFTIGE VLOEISTOF BIJ INADEMEN GIFTIGE VLOEISTOF BIJ INADEMEN GIFTIGE VLOEISTOF BIJ INADEMEN GIFTIGE VLOEISTOF
UN-nummer 3390
3390
3389
3389
3489
3488
3384
3383
3382
3382
3381
3381
3388
3387
3491
3490
3386
3385
Benaming en beschrijving 3.1.2 BIJ INADEMEN GIFTIGE VLOEISTOF, BIJTEND, N.E.G., met een LC50 van ten hoogste 1000 ml/m3 en een verzadigde dampconcentratie van ten minste 10 LC50
BIJ INADEMEN GIFTIGE VLOEISTOF, BIJTEND, N.E.G., met een LC50 van ten hoogste 1000 ml/m3 en een verzadigde dampconcentratie van ten minste 10 LC50
BIJ INADEMEN GIFTIGE VLOEISTOF, BIJTEND, N.E.G., met een LC50 van ten hoogste 200 ml/m3 en een verzadigde dampconcentratie van ten minste 500 LC50
BIJ INADEMEN GIFTIGE VLOEISTOF, BIJTEND, N.E.G., met een LC50 van ten hoogste 200 ml/m3 en een verzadigde dampconcentratie van ten minste 500 LC50
BIJ INADEMEN GIFTIGE VLOEISTOF, BRANDBAAR, BIJTEND, N.E.G. met een LC50 van ten hoogste 1000 ml/m³ en een verzadigde dampconcentratie van ten minste 10 LC50
BIJ INADEMEN GIFTIGE VLOEISTOF, BRANDBAAR, BIJTEND, N.E.G. met een LC50 van ten hoogste 200 ml/m³ en een verzadigde dampconcentratie van ten minste 500 LC50
BIJ INADEMEN GIFTIGE VLOEISTOF, BRANDBAAR, N.E.G., met een LC50 van ten hoogste 1000 ml/m3 en een verzadigde dampconcentratie van ten minste 10 LC50
BIJ INADEMEN GIFTIGE VLOEISTOF, BRANDBAAR, N.E.G., met een LC50 van ten hoogste 200 ml/m3 en een verzadigde dampconcentratie van ten minste 500 LC50
BIJ INADEMEN GIFTIGE VLOEISTOF, N.E.G., met een LC50 van ten hoogste 1000 ml/m3 en een verzadigde dampconcentratie van ten minste 10 LC50
BIJ INADEMEN GIFTIGE VLOEISTOF, N.E.G., met een LC50 van ten hoogste 1000 ml/m3 en een verzadigde dampconcentratie van ten minste 10 LC50
BIJ INADEMEN GIFTIGE VLOEISTOF, N.E.G., met een LC50 van ten hoogste 200 ml/m3 en een verzadigde dampconcentratie van ten minste 500 LC50
BIJ INADEMEN GIFTIGE VLOEISTOF, N.E.G., met een LC50 van ten hoogste 200 ml/m3 en een verzadigde dampconcentratie van ten minste 500 LC50
BIJ INADEMEN GIFTIGE VLOEISTOF, OXIDEREND, N.E.G., met een LC50 van ten hoogste 1000 ml/m3 en een verzadigde dampconcentratie van ten minste 10 LC50
BIJ INADEMEN GIFTIGE VLOEISTOF, OXIDEREND, N.E.G., met een LC50 van ten hoogste 200 ml/m3 en een verzadigde dampconcentratie van ten minste 500 LC50
BIJ INADEMEN GIFTIGE VLOEISTOF, REACTIEF MET WATER, BRANDBAAR, N.E.G. met een LC50 van ten hoogste 1000 ml/m³ en een verzadigde dampconcentratie van ten minste 10 LC50
BIJ INADEMEN GIFTIGE VLOEISTOF, REACTIEF MET WATER, BRANDBAAR, N.E.G. met een LC50 van ten hoogste 200 ml/m³ en een verzadigde dampconcentratie van ten minste 500 LC50
BIJ INADEMEN GIFTIGE VLOEISTOF, REACTIEF MET WATER, N.E.G., met een LC50 van ten hoogste 1000 ml/m3 en een verzadigde dampconcentratie van ten minste 10 LC50
BIJ INADEMEN GIFTIGE VLOEISTOF, REACTIEF MET WATER, N.E.G., met een LC50 van ten hoogste 200 ml/m3 en een verzadigde dampconcentratie van ten minste 500 LC50
GEVI-code 668 668 668 668 663 663 663 663 66 66 66 66 665 665 623 623 623 623
Stofindeling weg en spoor LT* LT* LT* LT* LF1/LT* LF1/LT* LF1/LT* LF1/LT* LT* LT* LT* LT* LT* LT* LF1/LT* LF1/LT* LT* LT*
Stofindeling water LT* LT* LT* LT* LF1/LT* LF1/LT* LF1/LT* LF1/LT* LT* LT* LT* LT* LT* LT* LF1/LT* LF1/LT* LT* LT*

Voetnoten

zeer giftige stof, bijtend
zeer giftige stof, bijtend
zeer giftige stof, bijtend
zeer giftige stof, bijtend
zeer giftige stof, brandbaar (vlampunt niet hoger dan 60 °C)
zeer giftige stof, brandbaar (vlampunt niet hoger dan 60 °C)
zeer giftige stof, brandbaar (vlampunt niet hoger dan 60 °C)
zeer giftige stof, brandbaar (vlampunt niet hoger dan 60 °C)
zeer giftige stof
zeer giftige stof
zeer giftige stof
zeer giftige stof
zeer giftige stof, oxiderend (verbranding bevorderend)
zeer giftige stof, oxiderend (verbranding bevorderend)
giftige vloeistof, die met water reageert onder ontwikkeling van brandbare gassen
giftige vloeistof, die met water reageert onder ontwikkeling van brandbare gassen
giftige vloeistof, die met water reageert onder ontwikkeling van brandbare gassen
giftige vloeistof, die met water reageert onder ontwikkeling van brandbare gassen
Giftige vloeistof, geen subcategorie
Giftige vloeistof, geen subcategorie
Giftige vloeistof, geen subcategorie
Giftige vloeistof, geen subcategorie
Brandbare vloeistof klasse 1 / Giftige vloeistof, geen subcategorie
Brandbare vloeistof klasse 1 / Giftige vloeistof, geen subcategorie
Brandbare vloeistof klasse 1 / Giftige vloeistof, geen subcategorie
Brandbare vloeistof klasse 1 / Giftige vloeistof, geen subcategorie
Giftige vloeistof, geen subcategorie
Giftige vloeistof, geen subcategorie
Giftige vloeistof, geen subcategorie
Giftige vloeistof, geen subcategorie
Giftige vloeistof, geen subcategorie
Giftige vloeistof, geen subcategorie
Brandbare vloeistof klasse 1 / Giftige vloeistof, geen subcategorie
Brandbare vloeistof klasse 1 / Giftige vloeistof, geen subcategorie
Giftige vloeistof, geen subcategorie
Giftige vloeistof, geen subcategorie
Giftige vloeistof, geen subcategorie
Giftige vloeistof, geen subcategorie
Giftige vloeistof, geen subcategorie
Giftige vloeistof, geen subcategorie
Brandbare vloeistof klasse 1 / Giftige vloeistof, geen subcategorie
Brandbare vloeistof klasse 1 / Giftige vloeistof, geen subcategorie
Brandbare vloeistof klasse 1 / Giftige vloeistof, geen subcategorie
Brandbare vloeistof klasse 1 / Giftige vloeistof, geen subcategorie
Giftige vloeistof, geen subcategorie
Giftige vloeistof, geen subcategorie
Giftige vloeistof, geen subcategorie
Giftige vloeistof, geen subcategorie
Giftige vloeistof, geen subcategorie
Giftige vloeistof, geen subcategorie
Brandbare vloeistof klasse 1 / Giftige vloeistof, geen subcategorie
Brandbare vloeistof klasse 1 / Giftige vloeistof, geen subcategorie
Giftige vloeistof, geen subcategorie
Giftige vloeistof, geen subcategorie
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR volgens CLP. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR volgens CLP zijn opgenomen. Voor CLP vermeldt dit zoeksysteem alleen indeling als CMR 1A of 1B. Andere indelingen staan in de CLP verordening.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR-stoffen SZW. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR-stoffen SZW zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als CMR 1A of 1B.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als PBT of vPvB.

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten