ALCOHOLISCHE DRANKEN Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 22-7-2024 om: 16:56

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ALCOHOLISCHE DRANKEN

 

Stofgegevens

UN-nummers
3065
3065

Functionele stofgroepen
Lijst ADR
Lijst Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 22-7-2024 om: 16:56

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Let op!

Geprint op: 22-7-2024 om: 16:56

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 22-7-2024 om: 16:56

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR
ALCOHOLISCHE DRANKEN ALCOHOLISCHE DRANKEN
UN-nummer 3065
3065
Benaming en beschrijving 3.1.2 ALCOHOLISCHE DRANKEN met meer dan 24 vol.-% en ten hoogste 70 vol.-% alcohol
ALCOHOLISCHE DRANKEN met meer dan 70 vol.-% alcohol
Klasse 2.2 3 3
Classificatiecode 2.2 F1
F1
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 III
II
Etiketten 5.2.2 3 3
Bijzondere bepalingen 3.3 144 145 247
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 5 L
5 L
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E1
E2
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P001 IBC03 R001
P001 IBC02 R001
Verpakkingen: Bijzondere bepalingen 4.1.4 PP2
PP2
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP19
MP19
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T2
T4
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP1 TP1
ADR tanks: Tankcode 4.3 LGBF
LGBF
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 FL
FL
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 3 (D/E)
2 (D/E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4 V12
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S2
S2 S20
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 30 33

Voetnoten

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
ALCOHOLISCHE DRANKEN ALCOHOLISCHE DRANKEN
UN-nummer 3065
3065
Benaming en beschrijving 3.1.2 ALCOHOLISCHE DRANKEN met meer dan 24 vol.-% en ten hoogste 70 vol.-% alcohol
ALCOHOLISCHE DRANKEN met meer dan 70 vol.-% alcohol
GEVI-code 30 33
Stofindeling weg en spoor LF1 LF2
Stofindeling water NR LF1

Voetnoten