ALCOHOLATEN VAN ALKALIMETALEN Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 22-7-2024 om: 17:01

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ALCOHOLATEN VAN ALKALIMETALEN

 

Stofgegevens

UN-nummers
3206
3206

Functionele stofgroepen
Lijst ADR
Lijst Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 22-7-2024 om: 17:01

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Let op!

Geprint op: 22-7-2024 om: 17:01

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 22-7-2024 om: 17:01

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR
ALCOHOLATEN VAN ALKALIMETALEN ALCOHOLATEN VAN ALKALIMETALEN
UN-nummer 3206
3206
Benaming en beschrijving 3.1.2 ALCOHOLATEN VAN ALKALIMETALEN, VOOR ZELFVERHITTING VATBAAR, BIJTEND, N.E.G.
ALCOHOLATEN VAN ALKALIMETALEN, VOOR ZELFVERHITTING VATBAAR, BIJTEND, N.E.G.
Klasse 2.2 4.2 4.2
Classificatiecode 2.2 SC4
SC4
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 II
III
Etiketten 5.2.2 4.2+8 4.2+8
Bijzondere bepalingen 3.3 182 274 182 274
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 0
0
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E2
E1
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P410 IBC05
P002 IBC08 R001
Verpakkingen: Bijzondere bepalingen 4.1.4
B3
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP14
MP14
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T3
T1
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP33 TP33
ADR tanks: Tankcode 4.3 SGAN
SGAN
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 AT
AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 2 (D/E)
3 (E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4 V1
V1
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 48 48

Voetnoten

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
ALCOHOLATEN VAN ALKALIMETALEN ALCOHOLATEN VAN ALKALIMETALEN
UN-nummer 3206
3206
Benaming en beschrijving 3.1.2 ALCOHOLATEN VAN ALKALIMETALEN, VOOR ZELFVERHITTING VATBAAR, BIJTEND, N.E.G.
ALCOHOLATEN VAN ALKALIMETALEN, VOOR ZELFVERHITTING VATBAAR, BIJTEND, N.E.G.
GEVI-code 48 48
Stofindeling weg en spoor NR NR
Stofindeling water NR NR

Voetnoten