ALCOHOLATEN VAN ALKALIMETALEN | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 26-6-2019 om: 12:47

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ALCOHOLATEN VAN ALKALIMETALEN

Stofgegevens

 
Stofnaam
ALCOHOLATEN VAN ALKALIMETALEN
UN-nummer
3206; 3206
Functionele stofgroep
Lijst ADR

Let op!

Geprint op: 26-6-2019 om: 12:47

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 26-6-2019 om: 12:47

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 26-6-2019 om: 12:47

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
ALCOHOLATEN VAN ALKALIMETALEN ALCOHOLATEN VAN ALKALIMETALEN
UN-nummer 3206
3206
Benaming en beschrijving 3.1.2 ALCOHOLATEN VAN ALKALIMETALEN, VOOR ZELFVERHITTING VATBAAR, BIJTEND, N.E.G.
ALCOHOLATEN VAN ALKALIMETALEN, VOOR ZELFVERHITTING VATBAAR, BIJTEND, N.E.G.
Klasse 2.2 4.2
4.2
Classificatiecode 2.2 SC4
SC4
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 II
III
Etiketten 5.2.2 4.2+8 4.2+8
Bijzondere bepalingen 3.3 182 274
182 274
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 0
0
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E2
E1
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 IBC05 P410
IBC08 P002 R001
Verpakkingen: Bijzondere bepalingen 4.1.4
B3
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP14
MP14
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T3
T1
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP33
TP33
ADR tanks: Tankcode 4.3 SGAN
SGAN
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 AT
AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 2 (D/E)
3 (E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4 V1
V1
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 48 48

Voetnoten

voor zelfontbranding vatbare stoffen
voor zelfontbranding vatbare stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
voor zelfontbranding vatbare stoffen
voor zelfontbranding vatbare stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
brandbare of voor zelfverhitting vatbare vaste stof, bijtend (corrosief).
brandbare of voor zelfverhitting vatbare vaste stof, bijtend (corrosief).

Let op!

Geprint op: 26-6-2019 om: 12:47

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten