ALCOHOLATEN VAN AARDALKALIMETALEN | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 10/26/2021 om: 5:13 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ALCOHOLATEN VAN AARDALKALIMETALEN

Stofgegevens

 
Stofnaam
ALCOHOLATEN VAN AARDALKALIMETALEN
UN-nummer
3205; 3205
Functionele stofgroep
Lijst ADR

Let op!

Geprint op: 10/26/2021 om: 5:13 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/26/2021 om: 5:13 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/26/2021 om: 5:13 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
ALCOHOLATEN VAN AARDALKALIMETALEN ALCOHOLATEN VAN AARDALKALIMETALEN
UN-nummer 3205
3205
Benaming en beschrijving 3.1.2 ALCOHOLATEN VAN AARDALKALIMETALEN, N.E.G.
ALCOHOLATEN VAN AARDALKALIMETALEN, N.E.G.
Klasse 2.2 4.2 4.2
Classificatiecode 2.2 S4
S4
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 II
III
Etiketten 5.2.2 4.2 4.2
Bijzondere bepalingen 3.3 183 274 183 274
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 0
0
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E2
E1
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P410 IBC06
P002 IBC08 LP02 R001
Verpakkingen: Bijzondere bepalingen 4.1.4
B3
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP14
MP14
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T3
T1
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP33 TP33
ADR tanks: Tankcode 4.3 SGAN
SGAN
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 AT
AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 2 (D/E)
3 (E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4 V1
V1
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 40 40

Voetnoten

Voor zelfontbranding vatbare stoffen
Voor zelfontbranding vatbare stoffen
voor zelfontbranding vatbare stoffen
voor zelfontbranding vatbare stoffen
voor zelfontbranding vatbare stoffen
voor zelfontbranding vatbare stoffen
De groep van aardalkalimetalen omvat de elementen magnesium, calcium, strontium en barium.
De voorschriften van 3.1.2.8 zijn van toepassing.
De groep van aardalkalimetalen omvat de elementen magnesium, calcium, strontium en barium.
De voorschriften van 3.1.2.8 zijn van toepassing.
De transporttank-instructie die aan deze stof is toegekend, is van toepassing op korrelige en poedervormige vaste stoffen en op vaste stoffen die worden gevuld en gelost bij temperaturen boven hun smeltpunt maar die worden afgekoeld en vervoerd als een vaste massa. Voor vaste stoffen die worden vervoerd bij temperaturen boven hun smeltpunt, zie 4.2.1.19.
De transporttank-instructie die aan deze stof is toegekend, is van toepassing op korrelige en poedervormige vaste stoffen en op vaste stoffen die worden gevuld en gelost bij temperaturen boven hun smeltpunt maar die worden afgekoeld en vervoerd als een vaste massa. Voor vaste stoffen die worden vervoerd bij temperaturen boven hun smeltpunt, zie 4.2.1.19.
brandbare vaste stof, of zelfontledende stof, of voor zelfverhitting vatbare stof, of polymeriserende stof
brandbare vaste stof, of zelfontledende stof, of voor zelfverhitting vatbare stof, of polymeriserende stof

Let op!

Geprint op: 10/26/2021 om: 5:13 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten