3-chloor-4-methylfenylisocyanaat Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 16-7-2024 om: 06:12

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

3-chloor-4-methylfenylisocyanaat

 

Stofgegevens

CAS-nummer
28479-22-3
EG-nummer
249-050-7
UN-nummers
2236
3428
Structuurformule
Structuurformule wordt geladen…

Engelse naam
3-chloro-4-methylphenyl isocyanate
Molecuulformule
C8-H6-Cl-N-O
SMILES
CC1=CC=C(C=C1Cl)N=C=O
Functionele stofgroepen
Lijst ADR
Lijst Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 16-7-2024 om: 06:12

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Let op!

Geprint op: 16-7-2024 om: 06:12

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 16-7-2024 om: 06:12

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR
3-chloor-4-methylfenylisocyanaat
(28479-22-3)
3-chloor-4-methylfenylisocyanaat
(28479-22-3)
UN-nummer 3428
2236
Benaming en beschrijving 3.1.2 3-CHLOOR-4-METHYLFENYLISOCYANAAT, VAST
3-CHLOOR-4-METHYLFENYLISOCYANAAT, VLOEIBAAR
Klasse 2.2 6.1 6.1
Classificatiecode 2.2 T2
T1
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 II
II
Etiketten 5.2.2 6.1 6.1
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 500 g
100 ml
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E4
E4
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P002 IBC08
P001 IBC02
Verpakkingen: Bijzondere bepalingen 4.1.4 B4
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP10
MP15
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T3
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP33
ADR tanks: Tankcode 4.3 L4BH SGAH
L4BH
ADR tanks: Bijzondere bepalingen 4.3.5, 6.8.4 TE19 TU15
TE19 TU15
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 AT
AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 2 (D/E)
2 (D/E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4 V11
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11 CV13 CV28
CV13 CV28
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S9 S19
S9 S19
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 60 60

Voetnoten

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
3-chloor-4-methylfenylisocyanaat
(28479-22-3)
3-chloor-4-methylfenylisocyanaat
(28479-22-3)
UN-nummer 3428
2236
Benaming en beschrijving 3.1.2 3-CHLOOR-4-METHYLFENYLISOCYANAAT, VAST
3-CHLOOR-4-METHYLFENYLISOCYANAAT, VLOEIBAAR
GEVI-code 60 60
Stofindeling weg en spoor NR LNR
Stofindeling water NR LNR

Voetnoten