DIBROOMCHLOORPROPANEN Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 28/09/2023 om: 16:25

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

DIBROOMCHLOORPROPANEN

 
Stofgegevens
Stofnaam DIBROOMCHLOORPROPANEN
UN-nummer 2872
2872
Functionele stofgroep Lijst ADR
Lijst Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid

Voetnoten

De gegevens bij de ECHA (Europees Agentschap voor chemische stoffen) vallen buiten de verantwoordelijkheid van het RIVM. De gegevens in de ECHA database zijn aangeleverd door de registranten (industrie). Niet alle gegevens zijn geautoriseerd door de overheid.

Let op!

Geprint op: 28/09/2023 om: 16:25

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor de geselecteerde stof(fen) geen gegevens voor de geselecteerde stoffenlijst(en). Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 28/09/2023 om: 16:25

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor de geselecteerde stof(fen) geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 28/09/2023 om: 16:25

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
DIBROOMCHLOORPROPANEN DIBROOMCHLOORPROPANEN
UN-nummer 2872
2872
Benaming en beschrijving 3.1.2 DIBROOMCHLOORPROPANEN
DIBROOMCHLOORPROPANEN
Klasse 2.2 6.1 6.1
Classificatiecode 2.2 T1
T1
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 II
III
Etiketten 5.2.2 6.1 6.1
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 100 ml
5 L
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E4
E1
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P001 IBC02
P001 IBC03 LP01 R001
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP15
MP19
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T7
T4
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP2 TP1
ADR tanks: Tankcode 4.3 L4BH
L4BH
ADR tanks: Bijzondere bepalingen 4.3.5, 6.8.4 TE19 TU15
TE19 TU15
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 AT
AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 2 (D/E)
2 (E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4
V12
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11 CV13 CV28
CV13 CV28
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S9 S19
S9
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 60 60

Voetnoten

Giftige stoffen
Giftige stoffen
giftige stoffen
giftige stoffen
giftige stoffen
giftige stoffen
De in 4.2.1.9.3 voorgeschreven vullingsgraad mag niet worden overschreden.
De in 4.2.1.9.2 voorgeschreven vullingsgraad mag niet worden overschreden.
giftige of zwak giftige stof.
giftige of zwak giftige stof.
Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
DIBROOMCHLOORPROPANEN DIBROOMCHLOORPROPANEN
UN-nummer 2872
2872
Benaming en beschrijving 3.1.2 DIBROOMCHLOORPROPANEN
DIBROOMCHLOORPROPANEN
GEVI-code 60 60
Stofindeling weg en spoor LT* LT*
Stofindeling water LNR LNR

Voetnoten

giftige of zwak giftige stof
giftige of zwak giftige stof
Giftige vloeistof, geen subcategorie
Giftige vloeistof, geen subcategorie
Vloeistof, niet relevant
Vloeistof, niet relevant
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR volgens CLP. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR volgens CLP zijn opgenomen. Voor CLP vermeldt dit zoeksysteem alleen indeling als CMR 1A of 1B. Andere indelingen staan in de CLP verordening.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR-stoffen SZW. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR-stoffen SZW zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als CMR 1A of 1B.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als PBT of vPvB.

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten