aluminiumboorhydride Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 24-4-2024 om: 18:59

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

aluminiumboorhydride

 
Stofgegevens
Stofnaam aluminiumboorhydride
Engelse naam Aluminum borohydride
CAS-nummer 16962-07-5
UN-nummer 2870
2870
Functionele stofgroep Lijst ADR
Lijst Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid

Voetnoten

De gegevens bij de ECHA (Europees Agentschap voor chemische stoffen) vallen buiten de verantwoordelijkheid van het RIVM. De gegevens in de ECHA database zijn aangeleverd door de registranten (industrie). Niet alle gegevens zijn geautoriseerd door de overheid.

Let op!

Geprint op: 24-4-2024 om: 18:59

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor de geselecteerde stof(fen) geen gegevens voor de geselecteerde stoffenlijst(en). Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 24-4-2024 om: 18:59

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor de geselecteerde stof(fen) geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 24-4-2024 om: 18:59

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
aluminiumboorhydride
(16962-07-5)
aluminiumboorhydride
(16962-07-5)
UN-nummer 2870
2870
Benaming en beschrijving 3.1.2 ALUMINIUMBOORHYDRIDE
ALUMINIUMBOORHYDRIDE IN APPARATEN
Klasse 2.2 4.2 4.2
Classificatiecode 2.2 SW
SW
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 I
I
Etiketten 5.2.2 4.2+4.3 4.2+4.3
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 0
0
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E0
E0
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P400
P002
Verpakkingen: Bijzondere bepalingen 4.1.4
PP13
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP2
MP2
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T21
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP7 TP33
ADR tanks: Tankcode 4.3 L21DH
ADR tanks: Bijzondere bepalingen 4.3.5, 6.8.4 TC1 TE21 TM1 TU14
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 0 (B/E)
0 (E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4 V1
V1
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S20
S20
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 X333

Voetnoten

Voor zelfontbranding vatbare stoffen
Voor zelfontbranding vatbare stoffen
voor zelfontbranding vatbare stoffen
voor zelfontbranding vatbare stoffen
stoffen die in contact met water brandbare gassen ontwikkelen
stoffen die in contact met water brandbare gassen ontwikkelen
voor zelfontbranding vatbare stoffen
voor zelfontbranding vatbare stoffen
stoffen die in contact met water brandbare gassen ontwikkelen
stoffen die in contact met water brandbare gassen ontwikkelen
Lucht moet met behulp van stikstof of met andere middelen uit de dampruimte worden verwijderd.
De transporttank-instructie die aan deze stof is toegekend, is van toepassing op korrelige en poedervormige vaste stoffen en op vaste stoffen die worden gevuld en gelost bij temperaturen boven hun smeltpunt maar die worden afgekoeld en vervoerd als een vaste massa. Voor vaste stoffen die worden vervoerd bij temperaturen boven hun smeltpunt, zie 4.2.1.19.
pyrofore vloeistof die op een gevaarlijke manier met water reageert. (Water mag niet worden gebruikt, behalve met toestemming van deskundigen).
Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
aluminiumboorhydride
(16962-07-5)
aluminiumboorhydride
(16962-07-5)
UN-nummer 2870
2870
Benaming en beschrijving 3.1.2 ALUMINIUMBOORHYDRIDE
ALUMINIUMBOORHYDRIDE IN APPARATEN
GEVI-code X333
Stofindeling weg en spoor NR NR
Stofindeling water NR NR

Voetnoten

pyrofore vloeistof, die op gevaarlijke wijze met water reageert. (Water mag niet worden gebruikt, behalve met toestemming van deskundigen)
Niet relevant
Niet relevant
Niet relevant
Niet relevant
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR volgens CLP. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR volgens CLP zijn opgenomen. Voor CLP vermeldt dit zoeksysteem alleen indeling als CMR 1A of 1B. Andere indelingen staan in de CLP verordening.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR-stoffen SZW. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR-stoffen SZW zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als CMR 1A of 1B.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als PBT of vPvB.

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten