aluminiumboorhydride | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 10/27/2021 om: 7:34 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Aluminiumboorhydride

Stofgegevens

 
Stofnaam
aluminiumboorhydride
Engelse naam
Aluminum borohydride
CAS-nummer
16962-07-5
UN-nummer
2870; 2870
Functionele stofgroep
Lijst ADR

Let op!

Geprint op: 10/27/2021 om: 7:34 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/27/2021 om: 7:34 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/27/2021 om: 7:34 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
aluminiumboorhydride
(16962-07-5)
aluminiumboorhydride
(16962-07-5)
UN-nummer 2870
2870
Benaming en beschrijving 3.1.2 ALUMINIUMBOORHYDRIDE
ALUMINIUMBOORHYDRIDE IN APPARATEN
Klasse 2.2 4.2 4.2
Classificatiecode 2.2 SW
SW
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 I
I
Etiketten 5.2.2 4.2+4.3 4.2+4.3
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 0
0
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E0
E0
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P400
P002
Verpakkingen: Bijzondere bepalingen 4.1.4
PP13
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP2
MP2
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T21
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP7 TP33
ADR tanks: Tankcode 4.3 L21DH
ADR tanks: Bijzondere bepalingen 4.3.5, 6.8.4 TC1 TE21 TM1 TU14
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 0 (B/E)
0 (E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4 V1
V1
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S20
S20
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 X333

Voetnoten

Voor zelfontbranding vatbare stoffen
Voor zelfontbranding vatbare stoffen
voor zelfontbranding vatbare stoffen
voor zelfontbranding vatbare stoffen
stoffen die in contact met water brandbare gassen ontwikkelen
stoffen die in contact met water brandbare gassen ontwikkelen
voor zelfontbranding vatbare stoffen
voor zelfontbranding vatbare stoffen
stoffen die in contact met water brandbare gassen ontwikkelen
stoffen die in contact met water brandbare gassen ontwikkelen
Lucht moet met behulp van stikstof of met andere middelen uit de dampruimte worden verwijderd.
De transporttank-instructie die aan deze stof is toegekend, is van toepassing op korrelige en poedervormige vaste stoffen en op vaste stoffen die worden gevuld en gelost bij temperaturen boven hun smeltpunt maar die worden afgekoeld en vervoerd als een vaste massa. Voor vaste stoffen die worden vervoerd bij temperaturen boven hun smeltpunt, zie 4.2.1.19.
pyrofore vloeistof die op een gevaarlijke manier met water reageert. (Water mag niet worden gebruikt, behalve met toestemming van deskundigen).

Let op!

Geprint op: 10/27/2021 om: 7:34 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten