INFECTUEUZE STOF Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 16-6-2024 om: 14:43

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

INFECTUEUZE STOF

 
Stofgegevens
Stofnaam INFECTUEUZE STOF
UN-nummer 2814
2814
2814
2900
2900
2900
Functionele stofgroep Lijst ADR
Lijst Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid

Voetnoten

De gegevens bij de ECHA (Europees Agentschap voor chemische stoffen) vallen buiten de verantwoordelijkheid van het RIVM. De gegevens in de ECHA database zijn aangeleverd door de registranten (industrie). Niet alle gegevens zijn geautoriseerd door de overheid.

Let op!

Geprint op: 16-6-2024 om: 14:43

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor de geselecteerde stof(fen) geen gegevens voor de geselecteerde stoffenlijst(en). Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 16-6-2024 om: 14:43

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor de geselecteerde stof(fen) geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 16-6-2024 om: 14:43

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
INFECTUEUZE STOF INFECTUEUZE STOF INFECTUEUZE STOF INFECTUEUZE STOF INFECTUEUZE STOF INFECTUEUZE STOF
UN-nummer 2900
2900
2900
2814
2814
2814
Benaming en beschrijving 3.1.2 INFECTUEUZE STOF, alleen GEVAARLIJK VOOR DIEREN (BESMETTELIJKE STOF, alleen GEVAARLIJK VOOR DIEREN)
INFECTUEUZE STOF, alleen GEVAARLIJK VOOR DIEREN (BESMETTELIJKE STOF, alleen GEVAARLIJK VOOR DIEREN) (alleen dierlijke stoffen)
INFECTUEUZE STOF, alleen GEVAARLIJK VOOR DIEREN (BESMETTELIJKE STOF, alleen GEVAARLIJK VOOR DIEREN), in sterk gekoelde vloeibare stikstof
INFECTUEUZE STOF, GEVAARLIJK VOOR MENSEN (BESMETTELIJKE STOF, GEVAARLIJK VOOR MENSEN)
INFECTUEUZE STOF, GEVAARLIJK VOOR MENSEN (BESMETTELIJKE STOF, GEVAARLIJK VOOR MENSEN) (alleen dierlijke stoffen)
INFECTUEUZE STOF, GEVAARLIJK VOOR MENSEN (BESMETTELIJKE STOF, GEVAARLIJK VOOR MENSEN), in sterk gekoelde vloeibare stikstof
Klasse 2.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2
Classificatiecode 2.2 I2
I2
I2
I1
I1
I1
Etiketten 5.2.2 6.2 6.2 2.2+6.2 6.2 6.2 2.2+6.2
Bijzondere bepalingen 3.3 318 318 318 318 318 318
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 0
0
0
0
0
0
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E0
E0
E0
E0
E0
E0
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P620
P620
P620
P620
P620
P620
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP5
MP5
MP5
MP5
MP5
MP5
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2
BK1 BK2
BK1 BK2
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 0 (-)
0 (E)
0 (E)
0 (-)
0 (E)
0 (E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11 CV13 CV25 CV26 CV28
CV13 CV25 CV26 CV28
CV13 CV25 CV26 CV28
CV13 CV25 CV26 CV28
CV13 CV25 CV26 CV28
CV13 CV25 CV26 CV28
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S3 S9 S15
S3 S9 S15
S3 S9 S15
S3 S9 S15
S3 S9 S15
S3 S9 S15
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 606 606
606 606

Voetnoten

Infectueuze stoffen (besmettelijke stoffen)
Infectueuze stoffen (besmettelijke stoffen)
Infectueuze stoffen (besmettelijke stoffen)
Infectueuze stoffen (besmettelijke stoffen)
Infectueuze stoffen (besmettelijke stoffen)
Infectueuze stoffen (besmettelijke stoffen)
infectueuze stoffen (besmettelijke stoffen)
infectueuze stoffen (besmettelijke stoffen)
infectueuze stoffen (besmettelijke stoffen)
infectueuze stoffen (besmettelijke stoffen)
niet brandbare, niet giftige gassen
niet brandbare, niet giftige gassen
infectueuze stoffen (besmettelijke stoffen)
infectueuze stoffen (besmettelijke stoffen)
infectueuze stoffen (besmettelijke stoffen)
infectueuze stoffen (besmettelijke stoffen)
infectueuze stoffen (besmettelijke stoffen)
infectueuze stoffen (besmettelijke stoffen)
niet brandbare, niet giftige gassen
niet brandbare, niet giftige gassen
infectueuze stoffen (besmettelijke stoffen)
infectueuze stoffen (besmettelijke stoffen)
Ten behoeve van de documentatie moet de juiste vervoersnaam worden aangevuld met de technische benaming (zie 3.1.2.8). Indien de te vervoeren infectueuze stoffen niet bekend zijn, maar er een vermoeden bestaat dat zij aan de criteria voor opname in de categorie A en indeling in UN-nummer 2814 of 2900 voldoen, moet in het vervoersdocument de aanduiding “Vermoeden van infectueuze stof van de categorie A” na de juiste vervoersnaam tussen haakjes worden aangebracht.
Ten behoeve van de documentatie moet de juiste vervoersnaam worden aangevuld met de technische benaming (zie 3.1.2.8). Indien de te vervoeren infectueuze stoffen niet bekend zijn, maar er een vermoeden bestaat dat zij aan de criteria voor opname in de categorie A en indeling in UN-nummer 2814 of 2900 voldoen, moet in het vervoersdocument de aanduiding “Vermoeden van infectueuze stof van de categorie A” na de juiste vervoersnaam tussen haakjes worden aangebracht.
Ten behoeve van de documentatie moet de juiste vervoersnaam worden aangevuld met de technische benaming (zie 3.1.2.8). Indien de te vervoeren infectueuze stoffen niet bekend zijn, maar er een vermoeden bestaat dat zij aan de criteria voor opname in de categorie A en indeling in UN-nummer 2814 of 2900 voldoen, moet in het vervoersdocument de aanduiding “Vermoeden van infectueuze stof van de categorie A” na de juiste vervoersnaam tussen haakjes worden aangebracht.
Ten behoeve van de documentatie moet de juiste vervoersnaam worden aangevuld met de technische benaming (zie 3.1.2.8). Indien de te vervoeren infectueuze stoffen niet bekend zijn, maar er een vermoeden bestaat dat zij aan de criteria voor opname in de categorie A en indeling in UN-nummer 2814 of 2900 voldoen, moet in het vervoersdocument de aanduiding “Vermoeden van infectueuze stof van de categorie A” na de juiste vervoersnaam tussen haakjes worden aangebracht.
Ten behoeve van de documentatie moet de juiste vervoersnaam worden aangevuld met de technische benaming (zie 3.1.2.8). Indien de te vervoeren infectueuze stoffen niet bekend zijn, maar er een vermoeden bestaat dat zij aan de criteria voor opname in de categorie A en indeling in UN-nummer 2814 of 2900 voldoen, moet in het vervoersdocument de aanduiding “Vermoeden van infectueuze stof van de categorie A” na de juiste vervoersnaam tussen haakjes worden aangebracht.
Ten behoeve van de documentatie moet de juiste vervoersnaam worden aangevuld met de technische benaming (zie 3.1.2.8). Indien de te vervoeren infectueuze stoffen niet bekend zijn, maar er een vermoeden bestaat dat zij aan de criteria voor opname in de categorie A en indeling in UN-nummer 2814 of 2900 voldoen, moet in het vervoersdocument de aanduiding “Vermoeden van infectueuze stof van de categorie A” na de juiste vervoersnaam tussen haakjes worden aangebracht.
infectueuze stof.
infectueuze stof.
infectueuze stof.
infectueuze stof.
Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
INFECTUEUZE STOF INFECTUEUZE STOF INFECTUEUZE STOF INFECTUEUZE STOF INFECTUEUZE STOF INFECTUEUZE STOF
UN-nummer 2900
2900
2900
2814
2814
2814
Benaming en beschrijving 3.1.2 INFECTUEUZE STOF, alleen GEVAARLIJK VOOR DIEREN (BESMETTELIJKE STOF, alleen GEVAARLIJK VOOR DIEREN)
INFECTUEUZE STOF, alleen GEVAARLIJK VOOR DIEREN (BESMETTELIJKE STOF, alleen GEVAARLIJK VOOR DIEREN) (alleen dierlijke stoffen)
INFECTUEUZE STOF, alleen GEVAARLIJK VOOR DIEREN (BESMETTELIJKE STOF, alleen GEVAARLIJK VOOR DIEREN), in sterk gekoelde vloeibare stikstof
INFECTUEUZE STOF, GEVAARLIJK VOOR MENSEN (BESMETTELIJKE STOF, GEVAARLIJK VOOR MENSEN)
INFECTUEUZE STOF, GEVAARLIJK VOOR MENSEN (BESMETTELIJKE STOF, GEVAARLIJK VOOR MENSEN) (alleen dierlijke stoffen)
INFECTUEUZE STOF, GEVAARLIJK VOOR MENSEN (BESMETTELIJKE STOF, GEVAARLIJK VOOR MENSEN), in sterk gekoelde vloeibare stikstof
GEVI-code 606 606
606 606
Stofindeling weg en spoor NR NR NR NR NR NR
Stofindeling water NR NR NR NR NR NR

Voetnoten

infectueuze stof
infectueuze stof
infectueuze stof
infectueuze stof
Niet relevant
Niet relevant
Niet relevant
Niet relevant
Niet relevant
Niet relevant
Niet relevant
Niet relevant
Niet relevant
Niet relevant
Niet relevant
Niet relevant
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR volgens CLP. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR volgens CLP zijn opgenomen. Voor CLP vermeldt dit zoeksysteem alleen indeling als CMR 1A of 1B. Andere indelingen staan in de CLP verordening.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR-stoffen SZW. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR-stoffen SZW zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als CMR 1A of 1B.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als PBT of vPvB.

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten