GIFTIGE ORGANISCHE VASTE STOF Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 24-7-2024 om: 19:40

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

GIFTIGE ORGANISCHE VASTE STOF

 

Stofgegevens

UN-nummers
2811
2811
2811
2928
2928
2930
2930

Functionele stofgroepen
Lijst ADR
Lijst Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 24-7-2024 om: 19:40

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Let op!

Geprint op: 24-7-2024 om: 19:40

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 24-7-2024 om: 19:40

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR
GIFTIGE ORGANISCHE VASTE STOF GIFTIGE ORGANISCHE VASTE STOF GIFTIGE ORGANISCHE VASTE STOF GIFTIGE ORGANISCHE VASTE STOF GIFTIGE ORGANISCHE VASTE STOF GIFTIGE ORGANISCHE VASTE STOF GIFTIGE ORGANISCHE VASTE STOF
UN-nummer 2928
2928
2930
2930
2811
2811
2811
Benaming en beschrijving 3.1.2 GIFTIGE ORGANISCHE VASTE STOF, BIJTEND, N.E.G.
GIFTIGE ORGANISCHE VASTE STOF, BIJTEND, N.E.G.
GIFTIGE ORGANISCHE VASTE STOF, BRANDBAAR, N.E.G.
GIFTIGE ORGANISCHE VASTE STOF, BRANDBAAR, N.E.G.
GIFTIGE ORGANISCHE VASTE STOF, N.E.G.
GIFTIGE ORGANISCHE VASTE STOF, N.E.G.
GIFTIGE ORGANISCHE VASTE STOF, N.E.G.
Klasse 2.2 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1
Classificatiecode 2.2 TC2
TC2
TF3
TF3
T2
T2
T2
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 I
II
I
II
I
II
III
Etiketten 5.2.2 6.1+8 6.1+8 4.1+6.1 4.1+6.1 6.1 6.1 6.1
Bijzondere bepalingen 3.3 274 274 274 274 274 614 274 614 274 614
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 0
500 g
0
500 g
0
500 g
5 kg
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E5
E4
E5
E4
E5
E4
E1
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P002 IBC05
P002 IBC06
P002 IBC05
P002 IBC08
P002 IBC07
P002 IBC08
P002 IBC08 LP02 R001
Verpakkingen: Bijzondere bepalingen 4.1.4
B4
B4
B3
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP18
MP10
MP18
MP10
MP18
MP10
MP10
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T6
T3
T6
T3
T6
T3
T1
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP33 TP33 TP33 TP33 TP33 TP33 TP33
ADR tanks: Tankcode 4.3 S10AH
L4BH SGAH
L4BH SGAH
L10CH S10AH
L4BH SGAH
L4BH SGAH
ADR tanks: Bijzondere bepalingen 4.3.5, 6.8.4 TE19 TE21 TU14 TU15
TE19 TU15
TE19 TU15
TE19 TU15
TE19 TU15
TE19 TU15
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 AT
AT
AT
AT
AT
AT
AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 1 (C/E)
2 (D/E)
1 (C/E)
2 (D/E)
1 (C/E)
2 (D/E)
2 (E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4 V10
V11 V10
V11 V10
V11
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Los gestort 7.3.3
AP7 VC1 VC2
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11 CV1 CV13 CV28
CV13 CV28
CV1 CV13 CV28
CV13 CV28
CV1 CV13 CV28
CV13 CV28
CV13 CV28
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S9 S14
S9 S19
S9 S14
S9 S19
S9 S14
S9 S19
S9
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 668 68 664 64 66 60 60

Voetnoten

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
GIFTIGE ORGANISCHE VASTE STOF GIFTIGE ORGANISCHE VASTE STOF GIFTIGE ORGANISCHE VASTE STOF GIFTIGE ORGANISCHE VASTE STOF GIFTIGE ORGANISCHE VASTE STOF GIFTIGE ORGANISCHE VASTE STOF GIFTIGE ORGANISCHE VASTE STOF
UN-nummer 2928
2928
2930
2930
2811
2811
2811
Benaming en beschrijving 3.1.2 GIFTIGE ORGANISCHE VASTE STOF, BIJTEND, N.E.G.
GIFTIGE ORGANISCHE VASTE STOF, BIJTEND, N.E.G.
GIFTIGE ORGANISCHE VASTE STOF, BRANDBAAR, N.E.G.
GIFTIGE ORGANISCHE VASTE STOF, BRANDBAAR, N.E.G.
GIFTIGE ORGANISCHE VASTE STOF, N.E.G.
GIFTIGE ORGANISCHE VASTE STOF, N.E.G.
GIFTIGE ORGANISCHE VASTE STOF, N.E.G.
GEVI-code 668 68 664 64 66 60 60
Stofindeling weg en spoor SNR SNR SNR SNR SNR SNR SNR
Stofindeling water SNR SNR SNR SNR SNR SNR SNR

Voetnoten