GIFTIGE ORGANISCHE VASTE STOF Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 26/09/2023 om: 00:29

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

GIFTIGE ORGANISCHE VASTE STOF

 
Stofgegevens
Stofnaam GIFTIGE ORGANISCHE VASTE STOF
UN-nummer 2811
2811
2811
2928
2928
2930
2930
Functionele stofgroep Lijst ADR
Lijst Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid

Voetnoten

De gegevens bij de ECHA (Europees Agentschap voor chemische stoffen) vallen buiten de verantwoordelijkheid van het RIVM. De gegevens in de ECHA database zijn aangeleverd door de registranten (industrie). Niet alle gegevens zijn geautoriseerd door de overheid.

Let op!

Geprint op: 26/09/2023 om: 00:29

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor de geselecteerde stof(fen) geen gegevens voor de geselecteerde stoffenlijst(en). Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 26/09/2023 om: 00:29

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor de geselecteerde stof(fen) geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 26/09/2023 om: 00:29

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
GIFTIGE ORGANISCHE VASTE STOF GIFTIGE ORGANISCHE VASTE STOF GIFTIGE ORGANISCHE VASTE STOF GIFTIGE ORGANISCHE VASTE STOF GIFTIGE ORGANISCHE VASTE STOF GIFTIGE ORGANISCHE VASTE STOF GIFTIGE ORGANISCHE VASTE STOF
UN-nummer 2928
2928
2930
2930
2811
2811
2811
Benaming en beschrijving 3.1.2 GIFTIGE ORGANISCHE VASTE STOF, BIJTEND, N.E.G.
GIFTIGE ORGANISCHE VASTE STOF, BIJTEND, N.E.G.
GIFTIGE ORGANISCHE VASTE STOF, BRANDBAAR, N.E.G.
GIFTIGE ORGANISCHE VASTE STOF, BRANDBAAR, N.E.G.
GIFTIGE ORGANISCHE VASTE STOF, N.E.G.
GIFTIGE ORGANISCHE VASTE STOF, N.E.G.
GIFTIGE ORGANISCHE VASTE STOF, N.E.G.
Klasse 2.2 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1
Classificatiecode 2.2 TC2
TC2
TF3
TF3
T2
T2
T2
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 I
II
I
II
I
II
III
Etiketten 5.2.2 6.1+8 6.1+8 4.1+6.1 4.1+6.1 6.1 6.1 6.1
Bijzondere bepalingen 3.3 274 274 274 274 274 614 274 614 274 614
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 0
500 g
0
500 g
0
500 g
5 kg
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E5
E4
E5
E4
E5
E4
E1
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P002 IBC05
P002 IBC06
P002 IBC05
P002 IBC08
P002 IBC07
P002 IBC08
P002 IBC08 LP02 R001
Verpakkingen: Bijzondere bepalingen 4.1.4
B4
B4
B3
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP18
MP10
MP18
MP10
MP18
MP10
MP10
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T6
T3
T6
T3
T6
T3
T1
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP33 TP33 TP33 TP33 TP33 TP33 TP33
ADR tanks: Tankcode 4.3 S10AH
L4BH SGAH
L4BH SGAH
L10CH S10AH
L4BH SGAH
L4BH SGAH
ADR tanks: Bijzondere bepalingen 4.3.5, 6.8.4 TE19 TE21 TU14 TU15
TE19 TU15
TE19 TU15
TE19 TU15
TE19 TU15
TE19 TU15
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 AT
AT
AT
AT
AT
AT
AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 1 (C/E)
2 (D/E)
1 (C/E)
2 (D/E)
1 (C/E)
2 (D/E)
2 (E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4 V10
V11 V10
V11 V10
V11
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Los gestort 7.3.3
AP7 VC1 VC2
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11 CV1 CV13 CV28
CV13 CV28
CV1 CV13 CV28
CV13 CV28
CV1 CV13 CV28
CV13 CV28
CV13 CV28
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S9 S14
S9 S19
S9 S14
S9 S19
S9 S14
S9 S19
S9
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 668 68 664 64 66 60 60

Voetnoten

Giftige stoffen
Giftige stoffen
Giftige stoffen
Giftige stoffen
Giftige stoffen
Giftige stoffen
Giftige stoffen
giftige stoffen
giftige stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
giftige stoffen
giftige stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
brandbare vaste stoffen, zelfontledende stoffen en vaste ontplofbare stoffen in niet explosieve toestand
brandbare vaste stoffen, zelfontledende stoffen en vaste ontplofbare stoffen in niet explosieve toestand
giftige stoffen
giftige stoffen
brandbare vaste stoffen, zelfontledende stoffen en vaste ontplofbare stoffen in niet explosieve toestand
brandbare vaste stoffen, zelfontledende stoffen en vaste ontplofbare stoffen in niet explosieve toestand
giftige stoffen
giftige stoffen
giftige stoffen
giftige stoffen
giftige stoffen
giftige stoffen
giftige stoffen
giftige stoffen
De voorschriften van 3.1.2.8 zijn van toepassing.
De voorschriften van 3.1.2.8 zijn van toepassing.
De voorschriften van 3.1.2.8 zijn van toepassing.
De voorschriften van 3.1.2.8 zijn van toepassing.
De voorschriften van 3.1.2.8 zijn van toepassing.
2,3,7,8-Tetrachloordibenzo-1,4-dioxine (TCDD) is in concentraties, die volgens de criteria van 2.2.61.1 als zeer giftig beschouwd worden, niet ten vervoer toegelaten.
De voorschriften van 3.1.2.8 zijn van toepassing.
2,3,7,8-Tetrachloordibenzo-1,4-dioxine (TCDD) is in concentraties, die volgens de criteria van 2.2.61.1 als zeer giftig beschouwd worden, niet ten vervoer toegelaten.
De voorschriften van 3.1.2.8 zijn van toepassing.
2,3,7,8-Tetrachloordibenzo-1,4-dioxine (TCDD) is in concentraties, die volgens de criteria van 2.2.61.1 als zeer giftig beschouwd worden, niet ten vervoer toegelaten.
De transporttank-instructie die aan deze stof is toegekend, is van toepassing op korrelige en poedervormige vaste stoffen en op vaste stoffen die worden gevuld en gelost bij temperaturen boven hun smeltpunt maar die worden afgekoeld en vervoerd als een vaste massa. Voor vaste stoffen die worden vervoerd bij temperaturen boven hun smeltpunt, zie 4.2.1.19.
De transporttank-instructie die aan deze stof is toegekend, is van toepassing op korrelige en poedervormige vaste stoffen en op vaste stoffen die worden gevuld en gelost bij temperaturen boven hun smeltpunt maar die worden afgekoeld en vervoerd als een vaste massa. Voor vaste stoffen die worden vervoerd bij temperaturen boven hun smeltpunt, zie 4.2.1.19.
De transporttank-instructie die aan deze stof is toegekend, is van toepassing op korrelige en poedervormige vaste stoffen en op vaste stoffen die worden gevuld en gelost bij temperaturen boven hun smeltpunt maar die worden afgekoeld en vervoerd als een vaste massa. Voor vaste stoffen die worden vervoerd bij temperaturen boven hun smeltpunt, zie 4.2.1.19.
De transporttank-instructie die aan deze stof is toegekend, is van toepassing op korrelige en poedervormige vaste stoffen en op vaste stoffen die worden gevuld en gelost bij temperaturen boven hun smeltpunt maar die worden afgekoeld en vervoerd als een vaste massa. Voor vaste stoffen die worden vervoerd bij temperaturen boven hun smeltpunt, zie 4.2.1.19.
De transporttank-instructie die aan deze stof is toegekend, is van toepassing op korrelige en poedervormige vaste stoffen en op vaste stoffen die worden gevuld en gelost bij temperaturen boven hun smeltpunt maar die worden afgekoeld en vervoerd als een vaste massa. Voor vaste stoffen die worden vervoerd bij temperaturen boven hun smeltpunt, zie 4.2.1.19.
De transporttank-instructie die aan deze stof is toegekend, is van toepassing op korrelige en poedervormige vaste stoffen en op vaste stoffen die worden gevuld en gelost bij temperaturen boven hun smeltpunt maar die worden afgekoeld en vervoerd als een vaste massa. Voor vaste stoffen die worden vervoerd bij temperaturen boven hun smeltpunt, zie 4.2.1.19.
De transporttank-instructie die aan deze stof is toegekend, is van toepassing op korrelige en poedervormige vaste stoffen en op vaste stoffen die worden gevuld en gelost bij temperaturen boven hun smeltpunt maar die worden afgekoeld en vervoerd als een vaste massa. Voor vaste stoffen die worden vervoerd bij temperaturen boven hun smeltpunt, zie 4.2.1.19.
deze zijde boven
deze zijde boven
deze zijde boven
zeer giftige stof, bijtend.
giftige stof, bijtend.
zeer giftige vaste stof, brandbaar of voor zelfverhitting vatbaar.
giftige vaste stof, brandbaar of voor zelfverhitting vatbaar.
zeer giftige stof.
giftige of zwak giftige stof.
giftige of zwak giftige stof.
Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
GIFTIGE ORGANISCHE VASTE STOF GIFTIGE ORGANISCHE VASTE STOF GIFTIGE ORGANISCHE VASTE STOF GIFTIGE ORGANISCHE VASTE STOF GIFTIGE ORGANISCHE VASTE STOF GIFTIGE ORGANISCHE VASTE STOF GIFTIGE ORGANISCHE VASTE STOF
UN-nummer 2928
2928
2930
2930
2811
2811
2811
Benaming en beschrijving 3.1.2 GIFTIGE ORGANISCHE VASTE STOF, BIJTEND, N.E.G.
GIFTIGE ORGANISCHE VASTE STOF, BIJTEND, N.E.G.
GIFTIGE ORGANISCHE VASTE STOF, BRANDBAAR, N.E.G.
GIFTIGE ORGANISCHE VASTE STOF, BRANDBAAR, N.E.G.
GIFTIGE ORGANISCHE VASTE STOF, N.E.G.
GIFTIGE ORGANISCHE VASTE STOF, N.E.G.
GIFTIGE ORGANISCHE VASTE STOF, N.E.G.
GEVI-code 668 68 664 64 66 60 60
Stofindeling weg en spoor SNR SNR SNR SNR SNR SNR SNR
Stofindeling water SNR SNR SNR SNR SNR SNR SNR

Voetnoten

zeer giftige stof, bijtend
giftige stof, bijtend
zeer giftige vaste stof, brandbaar of voor zelfverhitting vatbaar
giftige vaste stof, brandbaar of voor zelfverhitting vatbaar
zeer giftige stof
giftige of zwak giftige stof
giftige of zwak giftige stof
Vaste stof, niet relevant
Vaste stof, niet relevant
Vaste stof, niet relevant
Vaste stof, niet relevant
Vaste stof, niet relevant
Vaste stof, niet relevant
Vaste stof, niet relevant
Vaste stof, niet relevant
Vaste stof, niet relevant
Vaste stof, niet relevant
Vaste stof, niet relevant
Vaste stof, niet relevant
Vaste stof, niet relevant
Vaste stof, niet relevant
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR volgens CLP. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR volgens CLP zijn opgenomen. Voor CLP vermeldt dit zoeksysteem alleen indeling als CMR 1A of 1B. Andere indelingen staan in de CLP verordening.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR-stoffen SZW. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR-stoffen SZW zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als CMR 1A of 1B.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als PBT of vPvB.

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten