GIFTIGE ORGANISCHE VLOEISTOF Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 16-6-2024 om: 14:58

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

GIFTIGE ORGANISCHE VLOEISTOF

 
Stofgegevens
Stofnaam GIFTIGE ORGANISCHE VLOEISTOF
UN-nummer 2810
2810
2810
2927
2927
2929
2929
Functionele stofgroep Lijst ADR
Lijst Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid

Voetnoten

De gegevens bij de ECHA (Europees Agentschap voor chemische stoffen) vallen buiten de verantwoordelijkheid van het RIVM. De gegevens in de ECHA database zijn aangeleverd door de registranten (industrie). Niet alle gegevens zijn geautoriseerd door de overheid.

Let op!

Geprint op: 16-6-2024 om: 14:58

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor de geselecteerde stof(fen) geen gegevens voor de geselecteerde stoffenlijst(en). Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 16-6-2024 om: 14:58

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor de geselecteerde stof(fen) geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 16-6-2024 om: 14:58

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
GIFTIGE ORGANISCHE VLOEISTOF GIFTIGE ORGANISCHE VLOEISTOF GIFTIGE ORGANISCHE VLOEISTOF GIFTIGE ORGANISCHE VLOEISTOF GIFTIGE ORGANISCHE VLOEISTOF GIFTIGE ORGANISCHE VLOEISTOF GIFTIGE ORGANISCHE VLOEISTOF
UN-nummer 2927
2927
2929
2929
2810
2810
2810
Benaming en beschrijving 3.1.2 GIFTIGE ORGANISCHE VLOEISTOF, BIJTEND, N.E.G.
GIFTIGE ORGANISCHE VLOEISTOF, BIJTEND, N.E.G.
GIFTIGE ORGANISCHE VLOEISTOF, BRANDBAAR, N.E.G.
GIFTIGE ORGANISCHE VLOEISTOF, BRANDBAAR, N.E.G.
GIFTIGE ORGANISCHE VLOEISTOF, N.E.G.
GIFTIGE ORGANISCHE VLOEISTOF, N.E.G.
GIFTIGE ORGANISCHE VLOEISTOF, N.E.G.
Klasse 2.2 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1
Classificatiecode 2.2 TC1
TC1
TF1
TF1
T1
T1
T1
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 I
II
I
II
I
II
III
Etiketten 5.2.2 6.1+8 6.1+8 3+6.1 3+6.1 6.1 6.1 6.1
Bijzondere bepalingen 3.3 274 315 274 274 315 274 274 315 614 274 614 274 614
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 0
100 ml
0
100 ml
0
100 ml
5 L
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E5
E4
E5
E4
E5
E4
E1
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P001
P001 IBC02
P001
P001 IBC02
P001
P001 IBC02
P001 IBC03 LP01 R001
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP8 MP17
MP15
MP8 MP17
MP15
MP8 MP17
MP15
MP19
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T14
T11
T14
T11
T14
T11
T7
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP2 TP27 TP2 TP27 TP2 TP27 TP2 TP27 TP2 TP27 TP2 TP27 TP1 TP28
ADR tanks: Tankcode 4.3 L10CH
L4BH
L10CH
L4BH
L10CH
L4BH
L4BH
ADR tanks: Bijzondere bepalingen 4.3.5, 6.8.4 TE19 TE21 TU14 TU15
TE19 TU15
TE19 TE21 TU14 TU15
TE19 TU15
TE19 TE21 TU14 TU15
TE19 TU15
TE19 TU15
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 AT
AT
FL
FL
AT
AT
AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 1 (C/E)
2 (D/E)
1 (C/D)
2 (D/E)
1 (C/E)
2 (D/E)
2 (E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4
V12
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11 CV1 CV13 CV28
CV13 CV28
CV1 CV13 CV28
CV13 CV28
CV1 CV13 CV28
CV13 CV28
CV13 CV28
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S9 S14
S9 S19
S2 S9 S14
S2 S9 S19
S9 S14
S9 S19
S9
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 668 68 663 63 66 60 60

Voetnoten

Giftige stoffen
Giftige stoffen
Giftige stoffen
Giftige stoffen
Giftige stoffen
Giftige stoffen
Giftige stoffen
giftige stoffen
giftige stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
giftige stoffen
giftige stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
brandbare vloeistoffen
brandbare vloeistoffen
giftige stoffen
giftige stoffen
brandbare vloeistoffen
brandbare vloeistoffen
giftige stoffen
giftige stoffen
giftige stoffen
giftige stoffen
giftige stoffen
giftige stoffen
giftige stoffen
giftige stoffen
De voorschriften van 3.1.2.8 zijn van toepassing.
Deze positie mag niet worden gebruikt voor stoffen van klasse 6.1, die voldoen aan de in 2.2.61.1.8 beschreven criteria ten aanzien van de giftigheid bij inademen voor de verpakkingsgroep I.
De voorschriften van 3.1.2.8 zijn van toepassing.
De voorschriften van 3.1.2.8 zijn van toepassing.
Deze positie mag niet worden gebruikt voor stoffen van klasse 6.1, die voldoen aan de in 2.2.61.1.8 beschreven criteria ten aanzien van de giftigheid bij inademen voor de verpakkingsgroep I.
De voorschriften van 3.1.2.8 zijn van toepassing.
De voorschriften van 3.1.2.8 zijn van toepassing.
Deze positie mag niet worden gebruikt voor stoffen van klasse 6.1, die voldoen aan de in 2.2.61.1.8 beschreven criteria ten aanzien van de giftigheid bij inademen voor de verpakkingsgroep I.
2,3,7,8-Tetrachloordibenzo-1,4-dioxine (TCDD) is in concentraties, die volgens de criteria van 2.2.61.1 als zeer giftig beschouwd worden, niet ten vervoer toegelaten.
De voorschriften van 3.1.2.8 zijn van toepassing.
2,3,7,8-Tetrachloordibenzo-1,4-dioxine (TCDD) is in concentraties, die volgens de criteria van 2.2.61.1 als zeer giftig beschouwd worden, niet ten vervoer toegelaten.
De voorschriften van 3.1.2.8 zijn van toepassing.
2,3,7,8-Tetrachloordibenzo-1,4-dioxine (TCDD) is in concentraties, die volgens de criteria van 2.2.61.1 als zeer giftig beschouwd worden, niet ten vervoer toegelaten.
De in 4.2.1.9.3 voorgeschreven vullingsgraad mag niet worden overschreden.
Er kan van een transporttank met een minimale beproevingsdruk van 4 bar gebruik worden gemaakt indien wordt aangetoond dat volgens de definitie van beproevingsdruk in 6.7.2.1 een beproevingsdruk van 4 bar of minder aanvaardbaar is.
De in 4.2.1.9.3 voorgeschreven vullingsgraad mag niet worden overschreden.
Er kan van een transporttank met een minimale beproevingsdruk van 4 bar gebruik worden gemaakt indien wordt aangetoond dat volgens de definitie van beproevingsdruk in 6.7.2.1 een beproevingsdruk van 4 bar of minder aanvaardbaar is.
De in 4.2.1.9.3 voorgeschreven vullingsgraad mag niet worden overschreden.
Er kan van een transporttank met een minimale beproevingsdruk van 4 bar gebruik worden gemaakt indien wordt aangetoond dat volgens de definitie van beproevingsdruk in 6.7.2.1 een beproevingsdruk van 4 bar of minder aanvaardbaar is.
De in 4.2.1.9.3 voorgeschreven vullingsgraad mag niet worden overschreden.
Er kan van een transporttank met een minimale beproevingsdruk van 4 bar gebruik worden gemaakt indien wordt aangetoond dat volgens de definitie van beproevingsdruk in 6.7.2.1 een beproevingsdruk van 4 bar of minder aanvaardbaar is.
De in 4.2.1.9.3 voorgeschreven vullingsgraad mag niet worden overschreden.
Er kan van een transporttank met een minimale beproevingsdruk van 4 bar gebruik worden gemaakt indien wordt aangetoond dat volgens de definitie van beproevingsdruk in 6.7.2.1 een beproevingsdruk van 4 bar of minder aanvaardbaar is.
De in 4.2.1.9.3 voorgeschreven vullingsgraad mag niet worden overschreden.
Er kan van een transporttank met een minimale beproevingsdruk van 4 bar gebruik worden gemaakt indien wordt aangetoond dat volgens de definitie van beproevingsdruk in 6.7.2.1 een beproevingsdruk van 4 bar of minder aanvaardbaar is.
De in 4.2.1.9.2 voorgeschreven vullingsgraad mag niet worden overschreden.
Er kan van een transporttank met een minimale beproevingsdruk van 2,65 bar gebruik worden gemaakt indien wordt aangetoond dat volgens de definitie van beproevingsdruk in 6.7.2.1 een beproevingsdruk van 2,65 bar of minder aanvaardbaar is.
zeer giftige stof, bijtend.
giftige stof, bijtend.
zeer giftige stof, brandbaar (vlampunt niet hoger dan 60 °C).
giftige stof, brandbaar (vlampunt tussen 23 °C en 60 °C, grenswaarden inbegrepen).
zeer giftige stof.
giftige of zwak giftige stof.
giftige of zwak giftige stof.
Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
GIFTIGE ORGANISCHE VLOEISTOF GIFTIGE ORGANISCHE VLOEISTOF GIFTIGE ORGANISCHE VLOEISTOF GIFTIGE ORGANISCHE VLOEISTOF GIFTIGE ORGANISCHE VLOEISTOF GIFTIGE ORGANISCHE VLOEISTOF GIFTIGE ORGANISCHE VLOEISTOF
UN-nummer 2927
2927
2929
2929
2810
2810
2810
Benaming en beschrijving 3.1.2 GIFTIGE ORGANISCHE VLOEISTOF, BIJTEND, N.E.G.
GIFTIGE ORGANISCHE VLOEISTOF, BIJTEND, N.E.G.
GIFTIGE ORGANISCHE VLOEISTOF, BRANDBAAR, N.E.G.
GIFTIGE ORGANISCHE VLOEISTOF, BRANDBAAR, N.E.G.
GIFTIGE ORGANISCHE VLOEISTOF, N.E.G.
GIFTIGE ORGANISCHE VLOEISTOF, N.E.G.
GIFTIGE ORGANISCHE VLOEISTOF, N.E.G.
GEVI-code 668 68 663 63 66 60 60
Stofindeling weg en spoor LT* LT* LF2/LT* LF2/LT* LT* LT* LT*
Stofindeling water LT* LT* LF2/LT* LF2/LT* LT* LNR LNR

Voetnoten

zeer giftige stof, bijtend
giftige stof, bijtend
zeer giftige stof, brandbaar (vlampunt niet hoger dan 60 °C)
giftige stof, brandbaar (vlampunt tussen 23 °C en 60 °C, grenswaarden inbegrepen)
zeer giftige stof
giftige of zwak giftige stof
giftige of zwak giftige stof
Giftige vloeistof, geen subcategorie
Giftige vloeistof, geen subcategorie
Brandbare vloeistof klasse 2 / Giftige vloeistof, geen subcategorie
Brandbare vloeistof klasse 2 / Giftige vloeistof, geen subcategorie
Giftige vloeistof, geen subcategorie
Giftige vloeistof, geen subcategorie
Giftige vloeistof, geen subcategorie
Giftige vloeistof, geen subcategorie
Giftige vloeistof, geen subcategorie
Brandbare vloeistof klasse 2 / Giftige vloeistof, geen subcategorie
Brandbare vloeistof klasse 2 / Giftige vloeistof, geen subcategorie
Giftige vloeistof, geen subcategorie
Vloeistof, niet relevant
Vloeistof, niet relevant
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR volgens CLP. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR volgens CLP zijn opgenomen. Voor CLP vermeldt dit zoeksysteem alleen indeling als CMR 1A of 1B. Andere indelingen staan in de CLP verordening.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR-stoffen SZW. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR-stoffen SZW zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als CMR 1A of 1B.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als PBT of vPvB.

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten