ALKYLFENOLEN | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 16-6-2019 om: 22:35

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ALKYLFENOLEN

Stofgegevens

 
Stofnaam
ALKYLFENOLEN
UN-nummer
2430; 2430; 2430; 3145; 3145; 3145
Functionele stofgroep
Lijst ADR

Let op!

Geprint op: 16-6-2019 om: 22:35

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 16-6-2019 om: 22:35

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 16-6-2019 om: 22:35

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
ALKYLFENOLEN ALKYLFENOLEN ALKYLFENOLEN ALKYLFENOLEN ALKYLFENOLEN ALKYLFENOLEN
UN-nummer 2430
2430
2430
3145
3145
3145
Benaming en beschrijving 3.1.2 ALKYLFENOLEN, VAST, N.E.G. (met inbegrip van de homologe reeks C2-C12)
ALKYLFENOLEN, VAST, N.E.G. (met inbegrip van de homologe reeks C2-C12)
ALKYLFENOLEN, VAST, N.E.G. (met inbegrip van de homologe reeks C2-C12)
ALKYLFENOLEN, VLOEIBAAR, N.E.G. (met inbegrip van de homologe reeks C2-C12)
ALKYLFENOLEN, VLOEIBAAR, N.E.G. (met inbegrip van de homologe reeks C2-C12)
ALKYLFENOLEN, VLOEIBAAR, N.E.G. (met inbegrip van de homologe reeks C2-C12)
Klasse 2.2 8
8
8
8
8
8
Classificatiecode 2.2 C4
C4
C4
C3
C3
C3
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 I
II
III
I
II
III
Etiketten 5.2.2 8 8 8 8 8 8
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 0
1 kg
5 kg
0
1 L
5 L
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E0
E2
E1
E0
E2
E1
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 IBC07 P002
IBC08 P002
IBC08 LP02 P002 R001
P001
IBC02 P001
IBC03 LP01 P001 R001
Verpakkingen: Bijzondere bepalingen 4.1.4
B4
B3
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP18
MP10
MP10
MP8 MP17
MP15
MP19
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T6
T3
T1
T14
T11
T7
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP33
TP33
TP33
TP2
TP2 TP27
TP1 TP28
ADR tanks: Tankcode 4.3 L10BH S10AN
L4BN SGAN
L4BN SGAV
L10BH
L4BN
L4BN
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 AT
AT
AT
AT
AT
AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 1 (E)
2 (E)
3 (E)
1 (E)
2 (E)
3 (E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4 V10
V11
V12
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Los gestort 7.3.3
AP7 VC1 VC2
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S20
S20
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 88 80 80 88 80 80

Voetnoten

bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
deze zijde boven
sterk bijtende (corrosieve) stof.
bijtende (corrosieve) of zwak bijtende stof.
bijtende (corrosieve) of zwak bijtende stof.
sterk bijtende (corrosieve) stof.
bijtende (corrosieve) of zwak bijtende stof.
bijtende (corrosieve) of zwak bijtende stof.

Let op!

Geprint op: 16-6-2019 om: 22:35

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten