ALKYLFENOLEN Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 20-7-2024 om: 13:54

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ALKYLFENOLEN

 

Stofgegevens

UN-nummers
2430
2430
2430
3145
3145
3145

Functionele stofgroepen
Lijst ADR
Lijst Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 20-7-2024 om: 13:54

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Let op!

Geprint op: 20-7-2024 om: 13:54

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 20-7-2024 om: 13:54

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR
ALKYLFENOLEN ALKYLFENOLEN ALKYLFENOLEN ALKYLFENOLEN ALKYLFENOLEN ALKYLFENOLEN
UN-nummer 2430
2430
2430
3145
3145
3145
Benaming en beschrijving 3.1.2 ALKYLFENOLEN, VAST, N.E.G. (met inbegrip van de homologe reeks C2-C12)
ALKYLFENOLEN, VAST, N.E.G. (met inbegrip van de homologe reeks C2-C12)
ALKYLFENOLEN, VAST, N.E.G. (met inbegrip van de homologe reeks C2-C12)
ALKYLFENOLEN, VLOEIBAAR, N.E.G. (met inbegrip van de homologe reeks C2-C12)
ALKYLFENOLEN, VLOEIBAAR, N.E.G. (met inbegrip van de homologe reeks C2-C12)
ALKYLFENOLEN, VLOEIBAAR, N.E.G. (met inbegrip van de homologe reeks C2-C12)
Klasse 2.2 8 8 8 8 8 8
Classificatiecode 2.2 C4
C4
C4
C3
C3
C3
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 I
II
III
I
II
III
Etiketten 5.2.2 8 8 8 8 8 8
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 0
1 kg
5 kg
0
1 L
5 L
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E0
E2
E1
E0
E2
E1
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P002 IBC07
P002 IBC08
P002 IBC08 LP02 R001
P001
P001 IBC02
P001 IBC03 LP01 R001
Verpakkingen: Bijzondere bepalingen 4.1.4
B4
B3
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP18
MP10
MP10
MP8 MP17
MP15
MP19
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T6
T3
T1
T14
T11
T7
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP33 TP33 TP33 TP2 TP2 TP27 TP1 TP28
ADR tanks: Tankcode 4.3 L10BH S10AN
L4BN SGAN
L4BN SGAV
L10BH
L4BN
L4BN
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 AT
AT
AT
AT
AT
AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 1 (E)
2 (E)
3 (E)
1 (E)
2 (E)
3 (E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4 V10
V11
V12
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Los gestort 7.3.3
AP7 VC1 VC2
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S20
S20
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 88 80 80 88 80 80

Voetnoten

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
ALKYLFENOLEN ALKYLFENOLEN ALKYLFENOLEN ALKYLFENOLEN ALKYLFENOLEN ALKYLFENOLEN
UN-nummer 2430
2430
2430
3145
3145
3145
Benaming en beschrijving 3.1.2 ALKYLFENOLEN, VAST, N.E.G. (met inbegrip van de homologe reeks C2-C12)
ALKYLFENOLEN, VAST, N.E.G. (met inbegrip van de homologe reeks C2-C12)
ALKYLFENOLEN, VAST, N.E.G. (met inbegrip van de homologe reeks C2-C12)
ALKYLFENOLEN, VLOEIBAAR, N.E.G. (met inbegrip van de homologe reeks C2-C12)
ALKYLFENOLEN, VLOEIBAAR, N.E.G. (met inbegrip van de homologe reeks C2-C12)
ALKYLFENOLEN, VLOEIBAAR, N.E.G. (met inbegrip van de homologe reeks C2-C12)
GEVI-code 88 80 80 88 80 80
Stofindeling weg en spoor SNR SNR SNR LNR LNR LNR
Stofindeling water SNR SNR SNR LNR LNR LNR

Voetnoten