bromoxynil octanoaat | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 10/17/2021 om: 9:49 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Bromoxynil Octanoaat

Stofgegevens

 
Stofnaam
bromoxynil octanoaat
Engelse naam
bromoxynil octanoate
CAS-nummer
1689-99-2
EG-nummer
216-885-3
Aquo-code
BrOxnOcnat
SIKB-id
3287
Synoniem
bromoxynil-octanoaat
2,6-dibromo-4-cyanophenyl octanoate
bromoxyniloctanoaat/2,6-dibroom-4-cyano- fenyloctanoaat
Molecuulformule
C15-H17-Br2-N-O2
Structuurformule
Afbeelding van de structuurformule van bromoxynil octanoaat
Functionele stofgroep
GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN en/of BIOCIDEN
Gewasbeschermingsmiddelen
Lijst CMR-stoffen SZW
Chemische stofgroep
organische cyaniden

Let op!

Geprint op: 10/17/2021 om: 9:49 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/17/2021 om: 9:49 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm bromoxynil octanoaat
(1689-99-2)
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren JG-MKN (opgelost) 0,25 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren MAC-MKN (opgelost) 0,25 µg/l
 

Toelichtende voetnoot

90:

Jaargemiddelde milieukwaliteitsnorm

93:

Maximaal aanvaardbare concentratie

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 10/17/2021 om: 9:49 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/17/2021 om: 9:49 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR volgens CLP. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR volgens CLP zijn opgenomen.
CMR-stoffen SZW
bromoxynil octanoaat
(1689-99-2)
Specifieke naam op SZW-lijst bromoxyniloctanoaat/2,6-dibroom-4-cyano- fenyloctanoaat
SZW-lijst van voor de voortplanting giftige stoffen Staatscourant 2021-31285

Toelichtende voetnoten