bromoxynil octanoaat Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 14-6-2024 om: 21:42

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

bromoxynil octanoaat

 
Stofgegevens
Stofnaam bromoxynil octanoaat
Engelse naam bromoxynil octanoate
CAS-nummer 1689-99-2
EG-nummer 216-885-3
ECHA stofinformatie Substance Infocard
Aquo-code BrOxnOcnat
SIKB-id 3287
Synoniem bromoxynil-octanoaat
2,6-dibromo-4-cyanophenyl octanoate
bromoxyniloctanoaat
2,6-dibroom-4-cyano- fenyloctanoaat
Molecuulformule C15-H17-Br2-N-O2
SMILES CCCCCCCC(=O)OC1=C(Br)C=C(C=C1Br)C#N
Structuurformule Structuurformule wordt geladen…
Functionele stofgroep GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN en/of BIOCIDEN
Gewasbeschermingsmiddelen
Lijst CMR volgens CLP
Lijst CMR-stoffen SZW
Chemische stofgroep organische cyaniden

Voetnoten

De gegevens bij de ECHA (Europees Agentschap voor chemische stoffen) vallen buiten de verantwoordelijkheid van het RIVM. De gegevens in de ECHA database zijn aangeleverd door de registranten (industrie). Niet alle gegevens zijn geautoriseerd door de overheid.

Let op!

Geprint op: 14-6-2024 om: 21:42

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor de geselecteerde stof(fen) geen gegevens voor de geselecteerde stoffenlijst(en). Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 14-6-2024 om: 21:42

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm bromoxynil octanoaat
(1689-99-2)
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren JG-MKN (opgelost) 0,25 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren MAC-MKN (opgelost) 0,25 µg/l

Toelichtende voetnoot

90:

Jaargemiddelde milieukwaliteitsnorm

93:

Maximaal aanvaardbare concentratie

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 14-6-2024 om: 21:42

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid zijn opgenomen.
CMR-stoffen SZW
bromoxynil octanoaat
(1689-99-2)
Specifieke naam op SZW-lijst bromoxyniloctanoaat
SZW-lijst met voor de voortplanting giftige stoffen Staatscourant 2024-132
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als CMR 1A of 1B.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als PBT of vPvB.

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten