bromoxynil heptanoaat | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 10/17/2021 om: 8:10 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Bromoxynil Heptanoaat

Stofgegevens

 
Stofnaam
bromoxynil heptanoaat
Engelse naam
2,6-dibromo-4-cyanophenyl heptanoate
CAS-nummer
56634-95-8
EG-nummer
260-300-4
Aquo-code
BrOxnHpnat
SIKB-id
4990
Synoniem
bromoxynilheptanoaat/2,6-dibroom-4- cyanofenylheptanoaat
Molecuulformule
C14-H15-Br2-N-O2
Structuurformule
Afbeelding van de structuurformule van bromoxynil heptanoaat
Functionele stofgroep
GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN en/of BIOCIDEN
Gewasbeschermingsmiddelen
Lijst CMR-stoffen SZW
Chemische stofgroep
organische cyaniden

Let op!

Geprint op: 10/17/2021 om: 8:10 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/17/2021 om: 8:10 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm bromoxynil heptanoaat
(56634-95-8)
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren Indicatief JG-MKN (opgelost) 7,8E-03 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren Indicatief MAC-MKN (opgelost) 0,29 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zout Andere oppervlaktewateren Indicatief JG-MKN (opgelost) 8,0E-03 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zout Andere oppervlaktewateren Indicatief MAC-MKN (opgelost) 0,029 µg/l
 

Toelichtende voetnoot

156:

Jaargemiddelde milieukwaliteitsnorm

158:

Maximaal aanvaardbare concentratie

160:

Jaargemiddelde milieukwaliteitsnorm

162:

Maximaal aanvaardbare concentratie

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 10/17/2021 om: 8:10 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/17/2021 om: 8:10 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR volgens CLP. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR volgens CLP zijn opgenomen.
CMR-stoffen SZW
bromoxynil heptanoaat
(56634-95-8)
Specifieke naam op SZW-lijst bromoxynilheptanoaat/2,6-dibroom-4- cyanofenylheptanoaat
SZW-lijst van voor de voortplanting giftige stoffen Staatscourant 2021-31285

Toelichtende voetnoten