bromoxynil heptanoaat | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 22-2-2019 om: 0:42

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Bromoxynil Heptanoaat

Stofgegevens

 
Stofnaam
bromoxynil heptanoaat
Engelse naam
2,6-dibromo-4-cyanophenyl heptanoate
CAS-nummer
56634-95-8
EG-nummer
260-300-4
Aquo-code
BrOxnHpnat
SIKB-id
4990
Synoniem
bromoxynilheptanoaat/2,6-dibroom-4- cyanofenylheptanoaat
Molecuulformule
C14-H15-Br2-N-O2
Structuurformule
Afbeelding van de structuurformule van bromoxynil heptanoaat
Functionele stofgroep
GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN en/of BIOCIDEN
Gewasbeschermingsmiddelen
herbiciden
Lijst SZW
Chemische stofgroep
organische cyaniden

Let op!

Geprint op: 22-2-2019 om: 0:42

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 22-2-2019 om: 0:42

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm bromoxynil heptanoaat
(56634-95-8)
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren Indicatief JG-MKN (opgelost) 7,8E-03 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren Indicatief MAC-MKN (opgelost) 0,29 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren Indicatief VR (opgelost) 7,8E-05 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zout Andere oppervlaktewateren Indicatief JG-MKN (opgelost) 8,0E-03 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zout Andere oppervlaktewateren Indicatief MAC-MKN (opgelost) 0,029 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zout Andere oppervlaktewateren Indicatief VR (opgelost) 8,0E-05 µg/l
 

Toelichtende voetnoot

156:

Jaargemiddelde milieukwaliteitsnorm

158:

Maximaal aanvaardbare concentratie

172:

Verwaarloosbaar risiconiveau

160:

Jaargemiddelde milieukwaliteitsnorm

162:

Maximaal aanvaardbare concentratie

165:

Verwaarloosbaar risiconiveau

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 22-2-2019 om: 0:42

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 22-2-2019 om: 0:42

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR volgens CLP. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR volgens CLP zijn opgenomen.
SZW
bromoxynil heptanoaat
(56634-95-8)
Specifieke naam op SZW-lijst bromoxynilheptanoaat/2,6-dibroom-4- cyanofenylheptanoaat
SZW-lijst van voor de voortplanting giftige stoffen Staatscourant 2019-38

Toelichtende voetnoten