bromoxynil heptanoaat Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 19-5-2024 om: 21:53

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

bromoxynil heptanoaat

 
Stofgegevens
Stofnaam bromoxynil heptanoaat
Engelse naam 2,6-dibromo-4-cyanophenyl heptanoate
CAS-nummer 56634-95-8
EG-nummer 260-300-4
ECHA stofinformatie Substance Infocard
Aquo-code BrOxnHpnat
SIKB-id 4990
Synoniem bromoxynilheptanoaat
2,6-dibroom-4- cyanofenylheptanoaat
Molecuulformule C14-H15-Br2-N-O2
SMILES CCCCCCC(=O)OC1=C(Br)C=C(C=C1Br)C#N
Structuurformule Structuurformule wordt geladen…
Functionele stofgroep GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN en/of BIOCIDEN
Gewasbeschermingsmiddelen
Lijst CMR volgens CLP
Lijst CMR-stoffen SZW
Chemische stofgroep organische cyaniden

Voetnoten

De gegevens bij de ECHA (Europees Agentschap voor chemische stoffen) vallen buiten de verantwoordelijkheid van het RIVM. De gegevens in de ECHA database zijn aangeleverd door de registranten (industrie). Niet alle gegevens zijn geautoriseerd door de overheid.

Let op!

Geprint op: 19-5-2024 om: 21:53

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor de geselecteerde stof(fen) geen gegevens voor de geselecteerde stoffenlijst(en). Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 19-5-2024 om: 21:53

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm bromoxynil heptanoaat
(56634-95-8)
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren Indicatief JG-MKN (opgelost) 7,8E-03 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren Indicatief MAC-MKN (opgelost) 0,29 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zout Andere oppervlaktewateren Indicatief JG-MKN (opgelost) 8,0E-03 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zout Andere oppervlaktewateren Indicatief MAC-MKN (opgelost) 0,029 µg/l

Toelichtende voetnoot

156:

Jaargemiddelde milieukwaliteitsnorm

158:

Maximaal aanvaardbare concentratie

160:

Jaargemiddelde milieukwaliteitsnorm

162:

Maximaal aanvaardbare concentratie

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 19-5-2024 om: 21:53

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid zijn opgenomen.
CMR-stoffen SZW
bromoxynil heptanoaat
(56634-95-8)
Specifieke naam op SZW-lijst bromoxynilheptanoaat/2,6-dibroom-4- cyanofenylheptanoaat
SZW-lijst met voor de voortplanting giftige stoffen Staatscourant 2024-132
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als CMR 1A of 1B.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als PBT of vPvB.

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten