bromoxynil fenol | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 10/24/2021 om: 11:59 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Bromoxynil Fenol

Stofgegevens

 
Stofnaam
bromoxynil fenol
Engelse naam
3,5-dibromo-4-hydroxybenzonitrile
CAS-nummer
1689-84-5
EG-nummer
216-882-7
Aquo-code
BrOxnl
SIKB-id
394
Synoniem
bromoxynil
bromoxynil/bromoxynilfenol/3,5-dibroom-4- hydroxybenzonitril en zouten
Molecuulformule
C7-H3-Br2-N-O
Structuurformule
Afbeelding van de structuurformule van bromoxynil fenol
Functionele stofgroep
GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN en/of BIOCIDEN
Gewasbeschermingsmiddelen
Lijst CMR-stoffen SZW
Chemische stofgroep
organische cyaniden

Let op!

Geprint op: 10/24/2021 om: 11:59 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/24/2021 om: 11:59 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm bromoxynil fenol
(1689-84-5)
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren Indicatief MTR (opgelost) 25 µg/l
 

Toelichtende voetnoot

102:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

Voetnoten

1:

Vastgesteld door Ctgb

Let op!

Geprint op: 10/24/2021 om: 11:59 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/24/2021 om: 11:59 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR volgens CLP. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR volgens CLP zijn opgenomen.
CMR-stoffen SZW
bromoxynil fenol
(1689-84-5)
Specifieke naam op SZW-lijst bromoxynil/bromoxynilfenol/3,5-dibroom-4- hydroxybenzonitril en zouten
SZW-lijst van voor de voortplanting giftige stoffen Staatscourant 2021-31285

Toelichtende voetnoten