bromofos-ethyl | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 22-2-2019 om: 1:53

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Bromofos-Ethyl

Stofgegevens

 
Stofnaam
bromofos-ethyl
Engelse naam
bromophos-ethyl
CAS-nummer
4824-78-6
EG-nummer
225-399-0
Aquo-code
C2yBrfs
SIKB-id
392
Synoniem
ethylbromofos
Molecuulformule
C10-H12-Br-Cl2-O3-P-S
Structuurformule
Afbeelding van de structuurformule van bromofos-ethyl
Functionele stofgroep
GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN en/of BIOCIDEN
Gewasbeschermingsmiddelen
acariciden
insecticiden
Chemische stofgroep
organofosforverbindingen

Let op!

Geprint op: 22-2-2019 om: 1:53

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 22-2-2019 om: 1:53

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm bromofos-ethyl
(4824-78-6)
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren Indicatief JG-MKN (opgelost) 2,0E-04 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren Indicatief MAC-MKN (opgelost) 2,0E-03 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren VR (opgelost) 2,0E-06 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zout Andere oppervlaktewateren Indicatief JG-MKN (opgelost) 2,0E-05 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zout Andere oppervlaktewateren Indicatief MAC-MKN (opgelost) 2,0E-04 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zout Andere oppervlaktewateren Indicatief VR (opgelost) 2,0E-07 µg/l
Milieu Sediment Sediment indicatief MTR
 

Toelichtende voetnoot

156:

Jaargemiddelde milieukwaliteitsnorm

158:

Maximaal aanvaardbare concentratie

46:

Verwaarloosbaar risiconiveau

160:

Jaargemiddelde milieukwaliteitsnorm

162:

Maximaal aanvaardbare concentratie

165:

Verwaarloosbaar risiconiveau

61:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 22-2-2019 om: 1:53

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 22-2-2019 om: 1:53

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR volgens CLP. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR volgens CLP zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor SZW. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor SZW zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten