bromofos-ethyl Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 6/7/2023 om: 8:38 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Bromofos-Ethyl

Stofgegevens

 
Stofnaam
bromofos-ethyl
Engelse naam
bromophos-ethyl
CAS-nummer
4824-78-6
EG-nummer
225-399-0
ECHA stofinformatie
Substance Infocard
Aquo-code
C2yBrfs
SIKB-id
392
Synoniem
ethylbromofos
Molecuulformule
C10-H12-Br-Cl2-O3-P-S
SMILES
CCOP(=S)(OCC)OC1=C(Cl)C=C(Br)C(Cl)=C1
Structuurformule
Structuurformule wordt geladen…
Functionele stofgroep
GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN en/of BIOCIDEN
Gewasbeschermingsmiddelen
Chemische stofgroep
organofosforverbindingen

Voetnoten

De gegevens bij de ECHA (Europees Agentschap voor chemische stoffen) vallen buiten de verantwoordelijkheid van het RIVM. De gegevens in de ECHA database zijn aangeleverd door de registranten (industrie). Niet alle gegevens zijn geautoriseerd door de overheid.

Let op!

Geprint op: 6/7/2023 om: 8:38 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor de geselecteerde stof(fen) geen gegevens voor de geselecteerde stoffenlijst(en). Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 6/7/2023 om: 8:38 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen (opens in a new tab)

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm bromofos-ethyl
(4824-78-6)
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren Indicatief JG-MKN (opgelost) 2,0E-04 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren Indicatief MAC-MKN (opgelost) 2,0E-03 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zout Andere oppervlaktewateren Indicatief JG-MKN (opgelost) 2,0E-05 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zout Andere oppervlaktewateren Indicatief MAC-MKN (opgelost) 2,0E-04 µg/l
Milieu Sediment Sediment indicatief MTR

Toelichtende voetnoot

156:

Jaargemiddelde milieukwaliteitsnorm

158:

Maximaal aanvaardbare concentratie

160:

Jaargemiddelde milieukwaliteitsnorm

162:

Maximaal aanvaardbare concentratie

61:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 6/7/2023 om: 8:38 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen (opens in a new tab)

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor gevaarsindelingen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor gevaarsindelingen zijn opgenomen. Voor CLP vermeldt dit zoeksysteem alleen indeling als CMR 1A of 1B. Andere indelingen staan in de CLP verordening.

Toelichtende voetnoten