bromide Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 6/2/2023 om: 2:45 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Bromide

Stofgegevens

 
Stofnaam
bromide
Engelse naam
Inorganic bromides
CAS-nummer
24959-67-9
Aquo-code
Br
SIKB-id
391
Molecuulformule
Br
SMILES
[Br-]
Structuurformule
Structuurformule wordt geladen…

Voetnoten

De gegevens bij de ECHA (Europees Agentschap voor chemische stoffen) vallen buiten de verantwoordelijkheid van het RIVM. De gegevens in de ECHA database zijn aangeleverd door de registranten (industrie). Niet alle gegevens zijn geautoriseerd door de overheid.

Let op!

Geprint op: 6/2/2023 om: 2:45 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor de geselecteerde stof(fen) geen gegevens voor de geselecteerde stoffenlijst(en). Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 6/2/2023 om: 2:45 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen (opens in a new tab)

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm bromide
(24959-67-9)
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren MTR (opgelost) 8 mg/l
Milieu Grond Grond VR (droge stof) 20 mg/kg
Milieu Grondwater Grondwater streefwaarde (opgelost) 0,3 mg/l

Toelichtende voetnoot

41:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

64:

Verwaarloosbaar risiconiveau

Voetnoten

1:

als mg Br/l

2:

In marien beinvloede gebieden komen van nature hogere gehalten voor (zout en brak grondwater)

als mg Br/l

Let op!

Geprint op: 6/2/2023 om: 2:45 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen (opens in a new tab)

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor gevaarsindelingen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor gevaarsindelingen zijn opgenomen. Voor CLP vermeldt dit zoeksysteem alleen indeling als CMR 1A of 1B. Andere indelingen staan in de CLP verordening.

Toelichtende voetnoten