bromide | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 10/20/2021 om: 3:40 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Bromide

Stofgegevens

 
Stofnaam
bromide
Engelse naam
Inorganic bromides
CAS-nummer
24959-67-9
Aquo-code
Br
SIKB-id
391

Let op!

Geprint op: 10/20/2021 om: 3:40 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/20/2021 om: 3:40 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm bromide
(24959-67-9)
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren MTR (opgelost) 8 mg/l
Milieu Grond Grond VR (droge stof) 20 mg/kg
Milieu Grondwater Grondwater streefwaarde (opgelost) 0,3 mg/l
 

Toelichtende voetnoot

41:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

64:

Verwaarloosbaar risiconiveau

Voetnoten

1:

als mg Br/l

2:

In marien beinvloede gebieden komen van nature hogere gehalten voor (zout en brak grondwater)

als mg Br/l

Let op!

Geprint op: 10/20/2021 om: 3:40 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor gevaarsindelingen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor gevaarsindelingen zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/20/2021 om: 3:40 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten