bromide | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 22-2-2019 om: 22:19

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Bromide

Stofgegevens

 
Stofnaam
bromide
Engelse naam
Inorganic bromides
CAS-nummer
24959-67-9
Aquo-code
Br
SIKB-id
391

Let op!

Geprint op: 22-2-2019 om: 22:19

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 22-2-2019 om: 22:19

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm bromide
(24959-67-9)
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren MTR (opgelost) 8 mg/l
Milieu Sediment Sediment VR (droge stof) 20 mg/kg
Milieu Grond Grond VR (droge stof) 20 mg/kg
Milieu Grondwater Grondwater streefwaarde (opgelost) 0,3 mg/l
 

Toelichtende voetnoot

41:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

59:

Verwaarloosbaar risiconiveau

64:

Verwaarloosbaar risiconiveau

Voetnoten

1:

als mg Br/l

2:

In marien beinvloede gebieden komen van nature hogere gehalten voor (zout en brak grondwater)

als mg Br/l

Let op!

Geprint op: 22-2-2019 om: 22:19

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 22-2-2019 om: 22:19

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR volgens CLP. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR volgens CLP zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR-stoffen SZW. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR-stoffen SZW zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten