bromide Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 22-4-2024 om: 19:20

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

bromide

 
Stofgegevens
Stofnaam bromide
Engelse naam Inorganic bromides
CAS-nummer 24959-67-9
Aquo-code Br
SIKB-id 391
Molecuulformule Br
SMILES [Br-]
Structuurformule Structuurformule wordt geladen…

Voetnoten

De gegevens bij de ECHA (Europees Agentschap voor chemische stoffen) vallen buiten de verantwoordelijkheid van het RIVM. De gegevens in de ECHA database zijn aangeleverd door de registranten (industrie). Niet alle gegevens zijn geautoriseerd door de overheid.

Let op!

Geprint op: 22-4-2024 om: 19:20

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor de geselecteerde stof(fen) geen gegevens voor de geselecteerde stoffenlijst(en). Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 22-4-2024 om: 19:20

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm bromide
(24959-67-9)
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren MTR (opgelost) 8 mg/l
Milieu Grond Grond VR (droge stof) 20 mg/kg
Milieu Grondwater Grondwater streefwaarde (opgelost) 0,3 mg/l
Milieu Grondwater Standaardwaarden grondwater (inclusief AC) (opgelost) 0,3 mg/l

Toelichtende voetnoot

41:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

64:

Verwaarloosbaar risiconiveau

Voetnoten

1:

als mg Br/l

2:

In marien beinvloede gebieden komen van nature hogere gehalten voor (zout en brak grondwater)

als mg Br/l

3:

als mg Br/l

Let op!

Geprint op: 22-4-2024 om: 19:20

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR volgens CLP. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR volgens CLP zijn opgenomen. Voor CLP vermeldt dit zoeksysteem alleen indeling als CMR 1A of 1B. Andere indelingen staan in de CLP verordening.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR-stoffen SZW. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR-stoffen SZW zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als CMR 1A of 1B.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als PBT of vPvB.

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten