bismut Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 15:38

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

bismut

 

Stofgegevens

CAS-nummer
7440-69-9
EG-nummer
231-177-4
Structuurformule
Structuurformule wordt geladen…

Engelse naam
bismuth
Aquo-code
Bi
SIKB-id
384
Molecuulformule
Bi
SMILES
[Bi]

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 15:38

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 15:38

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm bismut
(7440-69-9)
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren Indicatief MTR

Toelichtende voetnoot

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 15:38

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid