N, N-DIMETHYLPROPYLAMINE Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 19-6-2024 om: 18:27

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

N, N-DIMETHYLPROPYLAMINE

 
Stofgegevens
Stofnaam N, N-DIMETHYLPROPYLAMINE
Engelse naam N,N-dimethylpropylamine
CAS-nummer 926-63-6
UN-nummer 2266
EG-nummer 213-139-9
ECHA stofinformatie Substance Infocard
Synoniem N,N-dimethylpropan-1-amine
Molecuulformule C5-H13-N
SMILES CCCN(C)C
Structuurformule Structuurformule wordt geladen…
Functionele stofgroep Lijst ADR
Lijst Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid

Voetnoten

De gegevens bij de ECHA (Europees Agentschap voor chemische stoffen) vallen buiten de verantwoordelijkheid van het RIVM. De gegevens in de ECHA database zijn aangeleverd door de registranten (industrie). Niet alle gegevens zijn geautoriseerd door de overheid.

Let op!

Geprint op: 19-6-2024 om: 18:27

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor de geselecteerde stof(fen) geen gegevens voor de geselecteerde stoffenlijst(en). Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 19-6-2024 om: 18:27

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor de geselecteerde stof(fen) geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 19-6-2024 om: 18:27

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
N, N-DIMETHYLPROPYLAMINE
(926-63-6)
UN-nummer 2266
Benaming en beschrijving 3.1.2 N, N-DIMETHYLPROPYLAMINE
Klasse 2.2 3
Classificatiecode 2.2 FC
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 II
Etiketten 5.2.2 3+8
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 1 L
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E2
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P001 IBC02
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP19
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T7
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP2
ADR tanks: Tankcode 4.3 L4BH
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 FL
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 2 (D/E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S2 S20
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 338

Voetnoten

Brandbare vloeistoffen
brandbare vloeistoffen
brandbare vloeistoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
De in 4.2.1.9.3 voorgeschreven vullingsgraad mag niet worden overschreden.
zeer brandbare vloeistof, bijtend.
Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
N, N-DIMETHYLPROPYLAMINE
(926-63-6)
UN-nummer 2266
Benaming en beschrijving 3.1.2 N, N-DIMETHYLPROPYLAMINE
GEVI-code 338
Stofindeling weg en spoor LF2/LT1
Stofindeling water LF2/LT1

Voetnoten

zeer brandbare vloeistof, bijtend
Brandbare vloeistof klasse 2 / Giftige vloeistof klasse 1
Brandbare vloeistof klasse 2 / Giftige vloeistof klasse 1
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR volgens CLP. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR volgens CLP zijn opgenomen. Voor CLP vermeldt dit zoeksysteem alleen indeling als CMR 1A of 1B. Andere indelingen staan in de CLP verordening.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR-stoffen SZW. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR-stoffen SZW zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als CMR 1A of 1B.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als PBT of vPvB.

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten