methylsilicaat Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 21:11

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

methylsilicaat

 

Stofgegevens

CAS-nummer
681-84-5
EG-nummer
211-656-4
UN-nummer
2606
Structuurformule
Structuurformule wordt geladen…

Engelse naam
tetramethyl silicate
Synoniemen
tetramethoxysilaan
methylorthosilicaat
Aquo-code
T4C1ySiO4
SIKB-id
6349
Molecuulformule
C4-H12-O4-Si
SMILES
CO[Si](OC)(OC)OC
Functionele stofgroepen
Stoffenlijst rampeninterventiewaarden
Lijst ADR
Lijst CMR volgens zelfclassificatie
Lijst Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 21:11

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 21:11

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm methylsilicaat
(681-84-5)
Mens Rampeninterventiewaarde Voorlichtingsrichtwaarde (VRW) 10 min
Mens Rampeninterventiewaarde Alarmeringsgrenswaarde (AGW) 10 min
31 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Levensbedreigende waarde (LBW) 10 min
47 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Voorlichtingsrichtwaarde (VRW) 30 min
Mens Rampeninterventiewaarde Alarmeringsgrenswaarde (AGW) 30 min
22 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Levensbedreigende waarde (LBW) 30 min
33 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Voorlichtingsrichtwaarde (VRW) 1 uur
Mens Rampeninterventiewaarde Alarmeringsgrenswaarde (AGW) 1 uur
17 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Levensbedreigende waarde (LBW) 1 uur
26 mg/m3

Toelichtende voetnoot

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 21:11

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

CMR volgens zelfclassificatie
methylsilicaat
(681-84-5)
Specifieke naam ECHA
Tetramethyl orthosilicate
Zelfclassificatie als CMR categorie 1a of 1b

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR
methylsilicaat
(681-84-5)
UN-nummer 2606
Benaming en beschrijving 3.1.2 METHYLORTHOSILICAAT (tetramethoxysilaan)
Klasse 2.2 6.1
Classificatiecode 2.2 TF1
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 I
Etiketten 5.2.2 3+6.1
Bijzondere bepalingen 3.3 354
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 0
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E0
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P602
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP8 MP17
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T20
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP2
ADR tanks: Tankcode 4.3 L10CH
ADR tanks: Bijzondere bepalingen 4.3.5, 6.8.4 TE19 TE21 TU14 TU15
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 FL
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 1 (C/D)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11 CV1 CV13 CV28
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S2 S9 S14
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 663

Voetnoten

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
methylsilicaat
(681-84-5)
UN-nummer 2606
Benaming en beschrijving 3.1.2 METHYLORTHOSILICAAT (tetramethoxysilaan)
GEVI-code 663
Stofindeling weg en spoor LF1/LT1
Stofindeling water LF1/LT1

Voetnoten