METHYLMAGNESIUMBROMIDE IN ETHYLETHER Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 22-6-2024 om: 17:09

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

METHYLMAGNESIUMBROMIDE IN ETHYLETHER

 
Stofgegevens
Stofnaam METHYLMAGNESIUMBROMIDE IN ETHYLETHER
UN-nummer 1928
Functionele stofgroep Lijst ADR
Lijst Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid

Voetnoten

De gegevens bij de ECHA (Europees Agentschap voor chemische stoffen) vallen buiten de verantwoordelijkheid van het RIVM. De gegevens in de ECHA database zijn aangeleverd door de registranten (industrie). Niet alle gegevens zijn geautoriseerd door de overheid.

Let op!

Geprint op: 22-6-2024 om: 17:09

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor de geselecteerde stof(fen) geen gegevens voor de geselecteerde stoffenlijst(en). Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 22-6-2024 om: 17:09

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor de geselecteerde stof(fen) geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 22-6-2024 om: 17:09

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
METHYLMAGNESIUMBROMIDE IN ETHYLETHER
UN-nummer 1928
Benaming en beschrijving 3.1.2 METHYLMAGNESIUMBROMIDE IN ETHYLETHER
Klasse 2.2 4.3
Classificatiecode 2.2 WF1
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 I
Etiketten 5.2.2 3+4.3
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 0
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E0
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P402
Verpakkingen: Bijzondere bepalingen 4.1.4 RR8
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP2
ADR tanks: Tankcode 4.3 L10DH
ADR tanks: Bijzondere bepalingen 4.3.5, 6.8.4 TE21 TM2 TU4 TU14 TU22
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 FL
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 0 (B/E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4 V1
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11 CV23
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S2 S20
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 X323

Voetnoten

Stoffen die in contact met water brandbare gassen ontwikkelen
brandbare vloeistoffen
brandbare vloeistoffen
stoffen die in contact met water brandbare gassen ontwikkelen
stoffen die in contact met water brandbare gassen ontwikkelen
brandbare vloeistof die op gevaarlijke wijze met water reageert onder ontwikkeling van brandbare gassen. (Water mag niet worden gebruikt behalve met toestemming van deskundigen).
brandbare vloeistof die op gevaarlijke wijze met water reageert onder ontwikkeling van brandbare gassen. (Water mag niet worden gebruikt behalve met toestemming van deskundigen).
Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
METHYLMAGNESIUMBROMIDE IN ETHYLETHER
UN-nummer 1928
Benaming en beschrijving 3.1.2 METHYLMAGNESIUMBROMIDE IN ETHYLETHER
GEVI-code X323
Stofindeling weg en spoor LF2
Stofindeling water LF2

Voetnoten

brandbare vloeistof, die op gevaarlijke wijze met water reageert onder ontwikkeling van brandbare gassen. (Water mag niet worden gebruikt behalve met toestemming van deskundigen)
Brandbare vloeistof klasse 2
Brandbare vloeistof klasse 2
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR volgens CLP. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR volgens CLP zijn opgenomen. Voor CLP vermeldt dit zoeksysteem alleen indeling als CMR 1A of 1B. Andere indelingen staan in de CLP verordening.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR-stoffen SZW. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR-stoffen SZW zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als CMR 1A of 1B.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als PBT of vPvB.

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten