METHYLCHLOORSILAAN Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 23-4-2024 om: 12:10

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

METHYLCHLOORSILAAN

 
Stofgegevens
Stofnaam METHYLCHLOORSILAAN
Engelse naam methylchlorosilane
CAS-nummer 993-00-0
UN-nummer 2534
EG-nummer 213-600-4
ECHA stofinformatie Substance Infocard
Synoniem chloro(methyl)silane
Molecuulformule CH3ClSi
Functionele stofgroep Lijst ADR
Lijst Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid

Voetnoten

De gegevens bij de ECHA (Europees Agentschap voor chemische stoffen) vallen buiten de verantwoordelijkheid van het RIVM. De gegevens in de ECHA database zijn aangeleverd door de registranten (industrie). Niet alle gegevens zijn geautoriseerd door de overheid.

Let op!

Geprint op: 23-4-2024 om: 12:10

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor de geselecteerde stof(fen) geen gegevens voor de geselecteerde stoffenlijst(en). Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 23-4-2024 om: 12:10

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor de geselecteerde stof(fen) geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 23-4-2024 om: 12:10

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
METHYLCHLOORSILAAN
(993-00-0)
UN-nummer 2534
Benaming en beschrijving 3.1.2 METHYLCHLOORSILAAN
Klasse 2.2 2
Classificatiecode 2.2 2TFC
Etiketten 5.2.2 2.1+2.3+8
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 0
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E0
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P200
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP9
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 (M)
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 FL
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 1 (B/D)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11 CV9 CV10 CV36
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S2 S14
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 263

Voetnoten

Gassen
brandbare gassen
brandbare gassen
giftige gassen
giftige gassen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
giftig gas, brandbaar.
Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
METHYLCHLOORSILAAN
(993-00-0)
UN-nummer 2534
Benaming en beschrijving 3.1.2 METHYLCHLOORSILAAN
GEVI-code 263
Stofindeling weg en spoor GF1
Stofindeling water GF1

Voetnoten

giftig gas, brandbaar
Brandbaar gas klasse 1
Brandbaar gas klasse 1
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR volgens CLP. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR volgens CLP zijn opgenomen. Voor CLP vermeldt dit zoeksysteem alleen indeling als CMR 1A of 1B. Andere indelingen staan in de CLP verordening.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR-stoffen SZW. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR-stoffen SZW zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als CMR 1A of 1B.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als PBT of vPvB.

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten