METALLISCHE LEGERINGEN VAN KALIUM Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 22-5-2024 om: 14:32

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

METALLISCHE LEGERINGEN VAN KALIUM

 
Stofgegevens
Stofnaam METALLISCHE LEGERINGEN VAN KALIUM
UN-nummer 1420
3403
Functionele stofgroep Lijst ADR
Lijst Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid

Voetnoten

De gegevens bij de ECHA (Europees Agentschap voor chemische stoffen) vallen buiten de verantwoordelijkheid van het RIVM. De gegevens in de ECHA database zijn aangeleverd door de registranten (industrie). Niet alle gegevens zijn geautoriseerd door de overheid.

Let op!

Geprint op: 22-5-2024 om: 14:32

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor de geselecteerde stof(fen) geen gegevens voor de geselecteerde stoffenlijst(en). Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 22-5-2024 om: 14:32

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor de geselecteerde stof(fen) geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 22-5-2024 om: 14:32

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
METALLISCHE LEGERINGEN VAN KALIUM METALLISCHE LEGERINGEN VAN KALIUM
UN-nummer 3403
1420
Benaming en beschrijving 3.1.2 METALLISCHE LEGERINGEN VAN KALIUM, VAST
METALLISCHE LEGERINGEN VAN KALIUM, VLOEIBAAR
Klasse 2.2 4.3 4.3
Classificatiecode 2.2 W2
W1
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 I
I
Etiketten 5.2.2 4.3 4.3
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 0
0
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E0
E0
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P403
P402
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP2
MP2
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T9
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP7 TP33
ADR tanks: Tankcode 4.3 L10BN(+)
L10BN(+)
ADR tanks: Bijzondere bepalingen 4.3.5, 6.8.4 TE5 TM2 TT3 TU1
TE5 TM2 TT3 TU1
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 AT
AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 1 (B/E)
1 (B/E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4 V1
V1
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11 CV23
CV23
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S20
S20
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 X423 X323

Voetnoten

Stoffen die in contact met water brandbare gassen ontwikkelen
Stoffen die in contact met water brandbare gassen ontwikkelen
stoffen die in contact met water brandbare gassen ontwikkelen
stoffen die in contact met water brandbare gassen ontwikkelen
stoffen die in contact met water brandbare gassen ontwikkelen
stoffen die in contact met water brandbare gassen ontwikkelen
Lucht moet met behulp van stikstof of met andere middelen uit de dampruimte worden verwijderd.
De transporttank-instructie die aan deze stof is toegekend, is van toepassing op korrelige en poedervormige vaste stoffen en op vaste stoffen die worden gevuld en gelost bij temperaturen boven hun smeltpunt maar die worden afgekoeld en vervoerd als een vaste massa. Voor vaste stoffen die worden vervoerd bij temperaturen boven hun smeltpunt, zie 4.2.1.19.
vaste stof, die op gevaarlijke wijze met water reageert onder ontwikkeling van brandbare gassen, of brandbare vaste stof die met water reageert onder ontwikkeling van brandbare gassen of voor zelfverhitting vatbare vaste stof, die met water reageert onder ontwikkeling van brandbare gassen. (Water mag niet worden gebruikt behalve met toestemming van deskundigen).
brandbare vloeistof die op gevaarlijke wijze met water reageert onder ontwikkeling van brandbare gassen. (Water mag niet worden gebruikt behalve met toestemming van deskundigen).
brandbare vloeistof die op gevaarlijke wijze met water reageert onder ontwikkeling van brandbare gassen. (Water mag niet worden gebruikt behalve met toestemming van deskundigen).
Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
METALLISCHE LEGERINGEN VAN KALIUM METALLISCHE LEGERINGEN VAN KALIUM
UN-nummer 3403
1420
Benaming en beschrijving 3.1.2 METALLISCHE LEGERINGEN VAN KALIUM, VAST
METALLISCHE LEGERINGEN VAN KALIUM, VLOEIBAAR
GEVI-code X423 X323
Stofindeling weg en spoor NR LFW
Stofindeling water NR LFW

Voetnoten

vaste stof, die op gevaarlijke wijze met water reageert onder ontwikkeling van brandbare gassen, of brandbare vaste stof,  die met water reageert onder ontwikkeling van brandbare gassen, of voor zelfverhitting vatbare vaste stof, die met water reageert onder ontwikkeling van brandbare gassen. (Water mag niet worden gebruikt behalve met toestemming van deskundigen)
brandbare vloeistof, die op gevaarlijke wijze met water reageert onder ontwikkeling van brandbare gassen. (Water mag niet worden gebruikt behalve met toestemming van deskundigen)
Niet relevant
Vloeistof die met water brandbaar gas ontwikkelt
Niet relevant
Vloeistof die met water brandbaar gas ontwikkelt
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR volgens CLP. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR volgens CLP zijn opgenomen. Voor CLP vermeldt dit zoeksysteem alleen indeling als CMR 1A of 1B. Andere indelingen staan in de CLP verordening.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR-stoffen SZW. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR-stoffen SZW zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als CMR 1A of 1B.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als PBT of vPvB.

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten