MENGSEL VAN KOOLWATERSTOFGASSEN Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 6/9/2023 om: 12:54 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

MENGSEL VAN KOOLWATERSTOFGASSEN

Stofgegevens

 
Stofnaam
MENGSEL VAN KOOLWATERSTOFGASSEN
UN-nummer
1964; 1965
Functionele stofgroep
Lijst ADR
Lijst Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid

Voetnoten

De gegevens bij de ECHA (Europees Agentschap voor chemische stoffen) vallen buiten de verantwoordelijkheid van het RIVM. De gegevens in de ECHA database zijn aangeleverd door de registranten (industrie). Niet alle gegevens zijn geautoriseerd door de overheid.

Let op!

Geprint op: 6/9/2023 om: 12:54 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor de geselecteerde stof(fen) geen gegevens voor de geselecteerde stoffenlijst(en). Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 6/9/2023 om: 12:54 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor de geselecteerde stof(fen) geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 6/9/2023 om: 12:54 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen (opens in a new tab)

ADR
MENGSEL VAN KOOLWATERSTOFGASSEN MENGSEL VAN KOOLWATERSTOFGASSEN
UN-nummer 1964
1965
Benaming en beschrijving 3.1.2 MENGSEL VAN KOOLWATERSTOFGASSEN, SAMENGEPERST, N.E.G.
MENGSEL VAN KOOLWATERSTOFGASSEN, VLOEIBAAR GEMAAKT, N.E.G. (mengsel A, A 01, A 02, A 0, A 1, B 1, B 2, B of C)
Klasse 2.2 2 2
Classificatiecode 2.2 1F
2F
Etiketten 5.2.2 2.1 2.1
Bijzondere bepalingen 3.3 274 662 274 392 583 652 662 674
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 0
0
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E0
E0
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P200
P200
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP9
MP9
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 (M)
(M) T50
ADR tanks: Tankcode 4.3 CxBN(M)
PxBN(M)
ADR tanks: Bijzondere bepalingen 4.3.5, 6.8.4 TA4 TT9
TA4 TT9 TT11
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 FL
FL
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 2 (B/D)
2 (B/D)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11 CV9 CV10 CV36
CV9 CV10 CV36
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S2 S20
S2 S20
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 23 23

Voetnoten

Gassen
Gassen
brandbare gassen
brandbare gassen
brandbare gassen
brandbare gassen
De voorschriften van 3.1.2.8 zijn van toepassing.
De voorschriften van 3.1.2.8 zijn van toepassing.
brandbaar gas
brandbaar gas
Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
MENGSEL VAN KOOLWATERSTOFGASSEN MENGSEL VAN KOOLWATERSTOFGASSEN
UN-nummer 1964
1965
Benaming en beschrijving 3.1.2 MENGSEL VAN KOOLWATERSTOFGASSEN, SAMENGEPERST, N.E.G.
MENGSEL VAN KOOLWATERSTOFGASSEN, VLOEIBAAR GEMAAKT, N.E.G. (mengsel A, A 01, A 02, A 0, A 1, B 1, B 2, B of C)
GEVI-code 23 23
Stofindeling weg en spoor GF0P GF3
Stofindeling water GF0P GF3

Voetnoten

brandbaar gas
brandbaar gas
Tot vloeistof samengeperst brandbaar gas
Brandbaar gas klasse 3
Tot vloeistof samengeperst brandbaar gas
Brandbaar gas klasse 3
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR volgens CLP. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR volgens CLP zijn opgenomen. Voor CLP vermeldt dit zoeksysteem alleen indeling als CMR 1A of 1B. Andere indelingen staan in de CLP verordening.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR-stoffen SZW. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR-stoffen SZW zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als CMR 1A of 1B.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als PBT of vPvB.

Toelichtende voetnoten