MENGSEL VAN HEXAETHYLTETRAFOSFAAT EN SAMENGEPERST GAS Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 11/12/2023 om: 13:25

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

MENGSEL VAN HEXAETHYLTETRAFOSFAAT EN SAMENGEPERST GAS

 
Stofgegevens
Stofnaam MENGSEL VAN HEXAETHYLTETRAFOSFAAT EN SAMENGEPERST GAS
UN-nummer 1612
Functionele stofgroep Lijst ADR
Lijst Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid

Voetnoten

De gegevens bij de ECHA (Europees Agentschap voor chemische stoffen) vallen buiten de verantwoordelijkheid van het RIVM. De gegevens in de ECHA database zijn aangeleverd door de registranten (industrie). Niet alle gegevens zijn geautoriseerd door de overheid.

Let op!

Geprint op: 11/12/2023 om: 13:25

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor de geselecteerde stof(fen) geen gegevens voor de geselecteerde stoffenlijst(en). Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 11/12/2023 om: 13:25

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor de geselecteerde stof(fen) geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 11/12/2023 om: 13:25

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
MENGSEL VAN HEXAETHYLTETRAFOSFAAT EN SAMENGEPERST GAS
UN-nummer 1612
Benaming en beschrijving 3.1.2 MENGSEL VAN HEXAETHYLTETRAFOSFAAT EN SAMENGEPERST GAS
Klasse 2.2 2
Classificatiecode 2.2 1T
Etiketten 5.2.2 2.3
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 0
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E0
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P200
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP9
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 (M)
ADR tanks: Tankcode 4.3 CxBH(M)
ADR tanks: Bijzondere bepalingen 4.3.5, 6.8.4 TA4 TT9
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 1 (C/D)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11 CV9 CV10 CV36
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S14
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 26

Voetnoten

Gassen
giftige gassen
giftige gassen
giftig gas.
Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
MENGSEL VAN HEXAETHYLTETRAFOSFAAT EN SAMENGEPERST GAS
UN-nummer 1612
Benaming en beschrijving 3.1.2 MENGSEL VAN HEXAETHYLTETRAFOSFAAT EN SAMENGEPERST GAS
GEVI-code 26
Stofindeling weg en spoor GT0P
Stofindeling water GT0P

Voetnoten

giftig gas
Tot vloeistof samengeperst giftig gas
Tot vloeistof samengeperst giftig gas
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR volgens CLP. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR volgens CLP zijn opgenomen. Voor CLP vermeldt dit zoeksysteem alleen indeling als CMR 1A of 1B. Andere indelingen staan in de CLP verordening.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR-stoffen SZW. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR-stoffen SZW zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als CMR 1A of 1B.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als PBT of vPvB.

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten