benzonitril Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 24-7-2024 om: 20:26

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

benzonitril

 

Stofgegevens

CAS-nummer
100-47-0
EG-nummer
202-855-7
UN-nummer
2224
Structuurformule
Structuurformule wordt geladen…

Engelse naam
benzonitrile
Synoniemen
fenylcyanide
benzeennitril
Aquo-code
benzntl
SIKB-id
356
Molecuulformule
C7-H5-N
SMILES
N#CC1=CC=CC=C1
Functionele stofgroepen
Lijst ADR
Lijst Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
Chemische stofgroep
organische cyaniden

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 24-7-2024 om: 20:26

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Let op!

Geprint op: 24-7-2024 om: 20:26

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm benzonitril
(100-47-0)
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren Indicatief MTR (opgelost)
15 µg/l

Toelichtende voetnoot

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 24-7-2024 om: 20:26

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR
benzonitril
(100-47-0)
UN-nummer 2224
Benaming en beschrijving 3.1.2 BENZONITRIL
Klasse 2.2 6.1
Classificatiecode 2.2 T1
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 II
Etiketten 5.2.2 6.1
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 100 ml
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E4
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P001 IBC02
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP15
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T7
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP2
ADR tanks: Tankcode 4.3 L4BH
ADR tanks: Bijzondere bepalingen 4.3.5, 6.8.4 TE19 TU15
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 2 (D/E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11 CV13 CV28
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S9 S19
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 60

Voetnoten

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
benzonitril
(100-47-0)
UN-nummer 2224
Benaming en beschrijving 3.1.2 BENZONITRIL
GEVI-code 60
Stofindeling weg en spoor LNR
Stofindeling water LNR

Voetnoten