benzonitril | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 17-6-2019 om: 15:00

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Benzonitril

Stofgegevens

 
Stofnaam
benzonitril
Engelse naam
benzonitrile
CAS-nummer
100-47-0
UN-nummer
2224
EG-nummer
202-855-7
Aquo-code
benzntl
SIKB-id
356
Synoniem
fenylcyanide
benzeennitril
Molecuulformule
C7-H5-N
SMILES
C(#N)c1ccccc1
Structuurformule
Afbeelding van de structuurformule van benzonitril
Functionele stofgroep
Lijst ADR
Chemische stofgroep
organische cyaniden

Let op!

Geprint op: 17-6-2019 om: 15:00

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 17-6-2019 om: 15:00

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm benzonitril
(100-47-0)
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren Indicatief MTR (opgelost) 15 µg/l
 

Toelichtende voetnoot

102:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 17-6-2019 om: 15:00

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
benzonitril
(100-47-0)
UN-nummer 2224
Benaming en beschrijving 3.1.2 BENZONITRIL
Klasse 2.2 6.1
Classificatiecode 2.2 T1
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 II
Etiketten 5.2.2 6.1
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 100 ml
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E4
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 IBC02 P001
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP15
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T7
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP2
ADR tanks: Tankcode 4.3 L4BH
ADR tanks: Bijzondere bepalingen 4.3.5, 6.8.4 TE19 TU15
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 2 (D/E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11 CV13 CV28
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S9 S19
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 60

Voetnoten

giftige stoffen
giftige stoffen
giftige of zwak giftige stof.

Let op!

Geprint op: 17-6-2019 om: 15:00

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten