benzonitril | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 10/16/2021 om: 5:10 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Benzonitril

Stofgegevens

 
Stofnaam
benzonitril
Engelse naam
benzonitrile
CAS-nummer
100-47-0
UN-nummer
2224
EG-nummer
202-855-7
Aquo-code
benzntl
SIKB-id
356
Synoniem
fenylcyanide
benzeennitril
Molecuulformule
C7-H5-N
SMILES
C(#N)c1ccccc1
Structuurformule
Afbeelding van de structuurformule van benzonitril
Functionele stofgroep
Lijst ADR
Chemische stofgroep
organische cyaniden

Let op!

Geprint op: 10/16/2021 om: 5:10 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/16/2021 om: 5:10 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm benzonitril
(100-47-0)
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren Indicatief MTR (opgelost) 15 µg/l
 

Toelichtende voetnoot

102:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 10/16/2021 om: 5:10 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
benzonitril
(100-47-0)
UN-nummer 2224
Benaming en beschrijving 3.1.2 BENZONITRIL
Klasse 2.2 6.1
Classificatiecode 2.2 T1
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 II
Etiketten 5.2.2 6.1
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 100 ml
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E4
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P001 IBC02
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP15
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T7
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP2
ADR tanks: Tankcode 4.3 L4BH
ADR tanks: Bijzondere bepalingen 4.3.5, 6.8.4 TE19 TU15
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 2 (D/E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11 CV13 CV28
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S9 S19
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 60

Voetnoten

Giftige stoffen
giftige stoffen
giftige stoffen
De in 4.2.1.9.3 voorgeschreven vullingsgraad mag niet worden overschreden.
giftige of zwak giftige stof.

Let op!

Geprint op: 10/16/2021 om: 5:10 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten