2,6-dichloornitrobenzeen | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 10/1/2020 om: 12:46 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

2,6-Dichloornitrobenzeen

Stofgegevens

 
Stofnaam
2,6-dichloornitrobenzeen
Engelse naam
2,6-dichloronitrobenzene
CAS-nummer
601-88-7
EG-nummer
210-009-3

Let op!

Geprint op: 10/1/2020 om: 12:46 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/1/2020 om: 12:46 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm 2,6-dichloornitrobenzeen
(601-88-7)
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren MTR (opgelost) 1,4 µg/l
 

Toelichtende voetnoot

41:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

Voetnoten

1:

Deze stof was op genomen in de bijlage bij de Regeling monitoring kaderrichtlijn water van 14 april 2010, maar is niet meer opgenomen in de huidige regeling. Dit komt omdat geconstateerd dat deze stof niet meer relevant is voor het monitoren van de waterkwaliteit omdat deze stof al verschillende jaren niet of nauwelijks is aangetroffen en/of de concentraties ruimschoots lager zijn dan de in de vorige regeling gehanteerde normen.

Let op!

Geprint op: 10/1/2020 om: 12:46 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 10/1/2020 om: 12:46 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten