KALIUMWATERSTOFDIFLUORIDE Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 6/4/2023 om: 5:05 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

KALIUMWATERSTOFDIFLUORIDE

Stofgegevens

 
Stofnaam
KALIUMWATERSTOFDIFLUORIDE
Engelse naam
potassium hydrogen difluoride
CAS-nummer
7789-29-9
UN-nummer
1811; 3421; 3421
EG-nummer
232-156-2
ECHA stofinformatie
Substance Infocard
Molecuulformule
F2HK
Functionele stofgroep
Lijst ADR
Lijst Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid

Voetnoten

De gegevens bij de ECHA (Europees Agentschap voor chemische stoffen) vallen buiten de verantwoordelijkheid van het RIVM. De gegevens in de ECHA database zijn aangeleverd door de registranten (industrie). Niet alle gegevens zijn geautoriseerd door de overheid.

Let op!

Geprint op: 6/4/2023 om: 5:05 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor de geselecteerde stof(fen) geen gegevens voor de geselecteerde stoffenlijst(en). Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 6/4/2023 om: 5:05 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor de geselecteerde stof(fen) geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 6/4/2023 om: 5:05 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen (opens in a new tab)

ADR
KALIUMWATERSTOFDIFLUORIDE
(7789-29-9)
KALIUMWATERSTOFDIFLUORIDE
(7789-29-9)
KALIUMWATERSTOFDIFLUORIDE
(7789-29-9)
UN-nummer 3421
3421
1811
Benaming en beschrijving 3.1.2 KALIUMWATERSTOFDIFLUORIDE, OPLOSSING (kaliumbifluoride, oplossing)
KALIUMWATERSTOFDIFLUORIDE, OPLOSSING (kaliumbifluoride, oplossing)
KALIUMWATERSTOFDIFLUORIDE, VAST (kaliumbifluoride, vast)
Klasse 2.2 8 8 8
Classificatiecode 2.2 CT1
CT1
CT2
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 II
III
II
Etiketten 5.2.2 6.1+8 6.1+8 6.1+8
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 1 L
5 L
1 kg
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E2
E1
E2
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P001 IBC02
P001 IBC03 R001
P002 IBC08
Verpakkingen: Bijzondere bepalingen 4.1.4
B4
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP15
MP19
MP10
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T7
T4
T3
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP2 TP1 TP33
ADR tanks: Tankcode 4.3 L4DH
L4DH
SGAN
ADR tanks: Bijzondere bepalingen 4.3.5, 6.8.4 TE21 TU14
TE21 TU14
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 AT
AT
AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 2 (E)
3 (E)
2 (E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4
V12
V11
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11 CV13 CV28
CV13 CV28
CV13 CV28
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 86 86 86

Voetnoten

Bijtende stoffen
Bijtende stoffen
Bijtende stoffen
giftige stoffen
giftige stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
giftige stoffen
giftige stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
giftige stoffen
giftige stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
De in 4.2.1.9.3 voorgeschreven vullingsgraad mag niet worden overschreden.
De in 4.2.1.9.2 voorgeschreven vullingsgraad mag niet worden overschreden.
De transporttank-instructie die aan deze stof is toegekend, is van toepassing op korrelige en poedervormige vaste stoffen en op vaste stoffen die worden gevuld en gelost bij temperaturen boven hun smeltpunt maar die worden afgekoeld en vervoerd als een vaste massa. Voor vaste stoffen die worden vervoerd bij temperaturen boven hun smeltpunt, zie 4.2.1.19.
deze zijde boven
bijtende of zwak bijtende stof, giftig.
bijtende of zwak bijtende stof, giftig.
bijtende of zwak bijtende stof, giftig.
Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
KALIUMWATERSTOFDIFLUORIDE
(7789-29-9)
KALIUMWATERSTOFDIFLUORIDE
(7789-29-9)
KALIUMWATERSTOFDIFLUORIDE
(7789-29-9)
UN-nummer 3421
3421
1811
Benaming en beschrijving 3.1.2 KALIUMWATERSTOFDIFLUORIDE, OPLOSSING (kaliumbifluoride, oplossing)
KALIUMWATERSTOFDIFLUORIDE, OPLOSSING (kaliumbifluoride, oplossing)
KALIUMWATERSTOFDIFLUORIDE, VAST (kaliumbifluoride, vast)
GEVI-code 86 86 86
Stofindeling weg en spoor NR NR STW
Stofindeling water NR NR STW

Voetnoten

bijtende of zwak bijtende stof, giftig
bijtende of zwak bijtende stof, giftig
bijtende of zwak bijtende stof, giftig
Niet relevant
Niet relevant
Vaste stof die met water giftige gas ontwikkelt
Niet relevant
Niet relevant
Vaste stof die met water giftige gas ontwikkelt
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR volgens CLP. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR volgens CLP zijn opgenomen. Voor CLP vermeldt dit zoeksysteem alleen indeling als CMR 1A of 1B. Andere indelingen staan in de CLP verordening.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR-stoffen SZW. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR-stoffen SZW zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als CMR 1A of 1B.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als PBT of vPvB.

Toelichtende voetnoten