KALIUMCYANIDE Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 6/9/2023 om: 1:07 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

KALIUMCYANIDE

Stofgegevens

 
Stofnaam
KALIUMCYANIDE
Engelse naam
potassium cyanide
CAS-nummer
151-50-8
UN-nummer
1680; 3413; 3413; 3413
EG-nummer
205-792-3
ECHA stofinformatie
Substance Infocard
Molecuulformule
C-K-N
SMILES
[K+].[C-]#N
Functionele stofgroep
Lijst ADR
Lijst Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
Chemische stofgroep
cyaniden

Voetnoten

De gegevens bij de ECHA (Europees Agentschap voor chemische stoffen) vallen buiten de verantwoordelijkheid van het RIVM. De gegevens in de ECHA database zijn aangeleverd door de registranten (industrie). Niet alle gegevens zijn geautoriseerd door de overheid.

Let op!

Geprint op: 6/9/2023 om: 1:07 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor de geselecteerde stof(fen) geen gegevens voor de geselecteerde stoffenlijst(en). Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 6/9/2023 om: 1:07 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor de geselecteerde stof(fen) geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 6/9/2023 om: 1:07 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen (opens in a new tab)

ADR
KALIUMCYANIDE
(151-50-8)
KALIUMCYANIDE
(151-50-8)
KALIUMCYANIDE
(151-50-8)
KALIUMCYANIDE
(151-50-8)
UN-nummer 3413
3413
3413
1680
Benaming en beschrijving 3.1.2 KALIUMCYANIDE, OPLOSSING
KALIUMCYANIDE, OPLOSSING
KALIUMCYANIDE, OPLOSSING
KALIUMCYANIDE, VAST
Klasse 2.2 6.1 6.1 6.1 6.1
Classificatiecode 2.2 T4
T4
T4
T5
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 I
II
III
I
Etiketten 5.2.2 6.1 6.1 6.1 6.1
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 0
100 ml
5 L
0
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E5
E4
E1
E5
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P001
P001 IBC02
P001 IBC03 LP01 R001
P002 IBC07
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP8 MP17
MP15
MP19
MP18
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T14
T11
T7
T6
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP2 TP2 TP27 TP2 TP28 TP33
ADR tanks: Tankcode 4.3 L10CH
L4BH
L4BH
S10AH
ADR tanks: Bijzondere bepalingen 4.3.5, 6.8.4 TE19 TE21 TU14 TU15
TE19 TU15
TE19 TU15
TE19 TU15
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 AT
AT
AT
AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 1 (C/E)
2 (D/E)
2 (E)
1 (C/E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4
V12
V10
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11 CV1 CV13 CV28
CV13 CV28
CV13 CV28
CV1 CV13 CV28
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S9 S14
S9 S19
S9
S9 S14
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 66 60 60 66

Voetnoten

Giftige stoffen
Giftige stoffen
Giftige stoffen
Giftige stoffen
giftige stoffen
giftige stoffen
giftige stoffen
giftige stoffen
giftige stoffen
giftige stoffen
giftige stoffen
giftige stoffen
De in 4.2.1.9.3 voorgeschreven vullingsgraad mag niet worden overschreden.
De in 4.2.1.9.3 voorgeschreven vullingsgraad mag niet worden overschreden.
Er kan van een transporttank met een minimale beproevingsdruk van 4 bar gebruik worden gemaakt indien wordt aangetoond dat volgens de definitie van beproevingsdruk in 6.7.2.1 een beproevingsdruk van 4 bar of minder aanvaardbaar is.
De in 4.2.1.9.3 voorgeschreven vullingsgraad mag niet worden overschreden.
Er kan van een transporttank met een minimale beproevingsdruk van 2,65 bar gebruik worden gemaakt indien wordt aangetoond dat volgens de definitie van beproevingsdruk in 6.7.2.1 een beproevingsdruk van 2,65 bar of minder aanvaardbaar is.
De transporttank-instructie die aan deze stof is toegekend, is van toepassing op korrelige en poedervormige vaste stoffen en op vaste stoffen die worden gevuld en gelost bij temperaturen boven hun smeltpunt maar die worden afgekoeld en vervoerd als een vaste massa. Voor vaste stoffen die worden vervoerd bij temperaturen boven hun smeltpunt, zie 4.2.1.19.
zeer giftige stof.
giftige of zwak giftige stof.
giftige of zwak giftige stof.
zeer giftige stof.
Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
KALIUMCYANIDE
(151-50-8)
KALIUMCYANIDE
(151-50-8)
KALIUMCYANIDE
(151-50-8)
KALIUMCYANIDE
(151-50-8)
UN-nummer 3413
3413
3413
1680
Benaming en beschrijving 3.1.2 KALIUMCYANIDE, OPLOSSING
KALIUMCYANIDE, OPLOSSING
KALIUMCYANIDE, OPLOSSING
KALIUMCYANIDE, VAST
GEVI-code 66 60 60 66
Stofindeling weg en spoor NR NR NR STW
Stofindeling water NR NR NR STW

Voetnoten

zeer giftige stof
giftige of zwak giftige stof
giftige of zwak giftige stof
zeer giftige stof
Niet relevant
Niet relevant
Niet relevant
Vaste stof die met water giftige gas ontwikkelt
Niet relevant
Niet relevant
Niet relevant
Vaste stof die met water giftige gas ontwikkelt
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR volgens CLP. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR volgens CLP zijn opgenomen. Voor CLP vermeldt dit zoeksysteem alleen indeling als CMR 1A of 1B. Andere indelingen staan in de CLP verordening.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR-stoffen SZW. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR-stoffen SZW zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als CMR 1A of 1B.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als PBT of vPvB.

Toelichtende voetnoten