JOODPENTAFLUORIDE Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 6/1/2023 om: 11:24 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

JOODPENTAFLUORIDE

Stofgegevens

 
Stofnaam
JOODPENTAFLUORIDE
Engelse naam
iodine pentafluoride
CAS-nummer
7783-66-6
UN-nummer
2495
EG-nummer
232-019-7
ECHA stofinformatie
Substance Infocard
Molecuulformule
F5-I
SMILES
F[I](F)(F)(F)F
Structuurformule
Structuurformule wordt geladen…
Functionele stofgroep
Lijst ADR
Lijst Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid

Voetnoten

De gegevens bij de ECHA (Europees Agentschap voor chemische stoffen) vallen buiten de verantwoordelijkheid van het RIVM. De gegevens in de ECHA database zijn aangeleverd door de registranten (industrie). Niet alle gegevens zijn geautoriseerd door de overheid.

Let op!

Geprint op: 6/1/2023 om: 11:24 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor de geselecteerde stof(fen) geen gegevens voor de geselecteerde stoffenlijst(en). Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 6/1/2023 om: 11:24 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor de geselecteerde stof(fen) geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 6/1/2023 om: 11:24 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen (opens in a new tab)

ADR
JOODPENTAFLUORIDE
(7783-66-6)
UN-nummer 2495
Benaming en beschrijving 3.1.2 JOODPENTAFLUORIDE
Klasse 2.2 5.1
Classificatiecode 2.2 OTC
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 I
Etiketten 5.2.2 5.1+6.1+8
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 0
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E0
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P200
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP2
ADR tanks: Tankcode 4.3 L10DH
ADR tanks: Bijzondere bepalingen 4.3.5, 6.8.4 TU3
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 1 (B/E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11 CV24 CV28
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S20
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 568

Voetnoten

Oxiderende stoffen
oxiderende stoffen
oxiderende stoffen
giftige stoffen
giftige stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
oxiderende (verbranding bevorderende) stof, giftig, bijtend.
Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
JOODPENTAFLUORIDE
(7783-66-6)
UN-nummer 2495
Benaming en beschrijving 3.1.2 JOODPENTAFLUORIDE
GEVI-code 568
Stofindeling weg en spoor LT1
Stofindeling water LNR

Voetnoten

oxiderende (verbranding bevorderende) stof, giftig, bijtend
Giftige vloeistof klasse 1
Vloeistof, niet relevant
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR volgens CLP. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR volgens CLP zijn opgenomen. Voor CLP vermeldt dit zoeksysteem alleen indeling als CMR 1A of 1B. Andere indelingen staan in de CLP verordening.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR-stoffen SZW. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR-stoffen SZW zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als CMR 1A of 1B.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als PBT of vPvB.

Toelichtende voetnoten