JOODMONOCHLORIDE Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 21-4-2024 om: 19:08

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

JOODMONOCHLORIDE

 
Stofgegevens
Stofnaam JOODMONOCHLORIDE
Engelse naam iodine monochloride
CAS-nummer 7790-99-0
UN-nummer 1792
3498
EG-nummer 232-236-7
ECHA stofinformatie Substance Infocard
Molecuulformule Cl-I
SMILES ClI
Structuurformule Structuurformule wordt geladen…
Functionele stofgroep Lijst ADR
Lijst Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid

Voetnoten

De gegevens bij de ECHA (Europees Agentschap voor chemische stoffen) vallen buiten de verantwoordelijkheid van het RIVM. De gegevens in de ECHA database zijn aangeleverd door de registranten (industrie). Niet alle gegevens zijn geautoriseerd door de overheid.

Let op!

Geprint op: 21-4-2024 om: 19:08

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor de geselecteerde stof(fen) geen gegevens voor de geselecteerde stoffenlijst(en). Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 21-4-2024 om: 19:08

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor de geselecteerde stof(fen) geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 21-4-2024 om: 19:08

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
JOODMONOCHLORIDE
(7790-99-0)
JOODMONOCHLORIDE
(7790-99-0)
UN-nummer 1792
3498
Benaming en beschrijving 3.1.2 JOODMONOCHLORIDE, VAST
JOODMONOCHLORIDE, VLOEIBAAR
Klasse 2.2 8 8
Classificatiecode 2.2 C2
C1
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 II
II
Etiketten 5.2.2 8 8
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 1 kg
1 L
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E0
E0
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P002 IBC08
P001 IBC02
Verpakkingen: Bijzondere bepalingen 4.1.4 B4
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP10
MP15
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T7
T7
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP2 TP2
ADR tanks: Tankcode 4.3 L4BN SGAN
L4BN
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 AT
AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 2 (E)
2
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4 V11
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 80 80

Voetnoten

Bijtende stoffen
Bijtende stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
De in 4.2.1.9.3 voorgeschreven vullingsgraad mag niet worden overschreden.
De in 4.2.1.9.3 voorgeschreven vullingsgraad mag niet worden overschreden.
deze zijde boven
bijtende of zwak bijtende stof.
bijtende of zwak bijtende stof.
Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
JOODMONOCHLORIDE
(7790-99-0)
JOODMONOCHLORIDE
(7790-99-0)
UN-nummer 1792
3498
Benaming en beschrijving 3.1.2 JOODMONOCHLORIDE, VAST
JOODMONOCHLORIDE, VLOEIBAAR
GEVI-code 80 80
Stofindeling weg en spoor LT* NR
Stofindeling water LTW NR

Voetnoten

bijtende of zwak bijtende stof
bijtende of zwak bijtende stof
Giftige vloeistof, geen subcategorie
Niet relevant
Vloeistof die met water giftig gas ontwikkelt
Niet relevant
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR volgens CLP. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR volgens CLP zijn opgenomen. Voor CLP vermeldt dit zoeksysteem alleen indeling als CMR 1A of 1B. Andere indelingen staan in de CLP verordening.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR-stoffen SZW. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR-stoffen SZW zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als CMR 1A of 1B.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als PBT of vPvB.

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten