insecticide | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 5/17/2021 om: 12:33 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Insecticide

Stofgegevens

 
Stofnaam
insecticide
UN-nummer
1967; 1968; 3354; 3355
Functionele stofgroep
Lijst ADR

Let op!

Geprint op: 5/17/2021 om: 12:33 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 5/17/2021 om: 12:33 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 5/17/2021 om: 12:33 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
insecticide insecticide insecticide insecticide
UN-nummer 3354
3355
1967
1968
Benaming en beschrijving 3.1.2 INSECTICIDE, GAS, BRANDBAAR, N.E.G.
INSECTICIDE, GAS, GIFTIG, BRANDBAAR, N.E.G.
INSECTICIDE, GAS, GIFTIG, N.E.G.
INSECTICIDE, GAS, N.E.G.
Klasse 2.2 2 2 2 2
Classificatiecode 2.2 2F
2TF
2T
2A
Etiketten 5.2.2 2.1 2.1+2.3 2.3 2.2
Bijzondere bepalingen 3.3 274 662 274 274 274 662
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 0
0
0
120 ml
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E0
E0
E0
E1
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P200
P200
P200
P200
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP9
MP9
MP9
MP9
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 (M)
(M)
(M)
(M)
ADR tanks: Tankcode 4.3 PxBN(M)
PxBH(M)
PxBH(M)
PxBN(M)
ADR tanks: Bijzondere bepalingen 4.3.5, 6.8.4 TA4 TT9
TA4 TT9 TU6
TA4 TT9 TU6
TA4 TT9 TT11
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 FL
FL
AT
AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 2 (B/D)
1 (B/D)
1 (C/D)
3 (C/E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11 CV9 CV10 CV36
CV9 CV10 CV36
CV9 CV10 CV36
CV9 CV10 CV36
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S2 S20
S2 S14
S14
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 23 263 26 20

Voetnoten

Gassen
Gassen
Gassen
Gassen
brandbare gassen
brandbare gassen
brandbare gassen
brandbare gassen
giftige gassen
giftige gassen
giftige gassen
giftige gassen
niet brandbare, niet giftige gassen
niet brandbare, niet giftige gassen
De voorschriften van 3.1.2.8 zijn van toepassing.
De voorschriften van 3.1.2.8 zijn van toepassing.
De voorschriften van 3.1.2.8 zijn van toepassing.
De voorschriften van 3.1.2.8 zijn van toepassing.
brandbaar gas
giftig gas, brandbaar.
giftig gas.
verstikkend gas of gas dat geen bijkomend gevaar vertoont.

Let op!

Geprint op: 5/17/2021 om: 12:33 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten