insecticide Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 28/09/2023 om: 14:05

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Insecticide

 
Stofgegevens
Stofnaam insecticide
UN-nummer 1967
1968
3354
3355
Functionele stofgroep Lijst ADR
Lijst Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid

Voetnoten

De gegevens bij de ECHA (Europees Agentschap voor chemische stoffen) vallen buiten de verantwoordelijkheid van het RIVM. De gegevens in de ECHA database zijn aangeleverd door de registranten (industrie). Niet alle gegevens zijn geautoriseerd door de overheid.

Let op!

Geprint op: 28/09/2023 om: 14:05

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor de geselecteerde stof(fen) geen gegevens voor de geselecteerde stoffenlijst(en). Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 28/09/2023 om: 14:05

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor de geselecteerde stof(fen) geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 28/09/2023 om: 14:05

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
insecticide insecticide insecticide insecticide
UN-nummer 3354
3355
1967
1968
Benaming en beschrijving 3.1.2 INSECTICIDE, GAS, BRANDBAAR, N.E.G.
INSECTICIDE, GAS, GIFTIG, BRANDBAAR, N.E.G.
INSECTICIDE, GAS, GIFTIG, N.E.G.
INSECTICIDE, GAS, N.E.G.
Klasse 2.2 2 2 2 2
Classificatiecode 2.2 2F
2TF
2T
2A
Etiketten 5.2.2 2.1 2.1+2.3 2.3 2.2
Bijzondere bepalingen 3.3 274 662 274 274 274 662
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 0
0
0
120 ml
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E0
E0
E0
E1
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P200
P200
P200
P200
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP9
MP9
MP9
MP9
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 (M)
(M)
(M)
(M)
ADR tanks: Tankcode 4.3 PxBN(M)
PxBH(M)
PxBH(M)
PxBN(M)
ADR tanks: Bijzondere bepalingen 4.3.5, 6.8.4 TA4 TT9
TA4 TT9 TU6
TA4 TT9 TU6
TA4 TT9 TT11
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 FL
FL
AT
AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 2 (B/D)
1 (B/D)
1 (C/D)
3 (C/E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11 CV9 CV10 CV36
CV9 CV10 CV36
CV9 CV10 CV36
CV9 CV10 CV36
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S2 S20
S2 S14
S14
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 23 263 26 20

Voetnoten

Gassen
Gassen
Gassen
Gassen
brandbare gassen
brandbare gassen
brandbare gassen
brandbare gassen
giftige gassen
giftige gassen
giftige gassen
giftige gassen
niet brandbare, niet giftige gassen
niet brandbare, niet giftige gassen
De voorschriften van 3.1.2.8 zijn van toepassing.
De voorschriften van 3.1.2.8 zijn van toepassing.
De voorschriften van 3.1.2.8 zijn van toepassing.
De voorschriften van 3.1.2.8 zijn van toepassing.
brandbaar gas
giftig gas, brandbaar.
giftig gas.
verstikkend gas of gas dat geen bijkomend gevaar vertoont.
Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
insecticide insecticide insecticide insecticide
UN-nummer 3354
3355
1967
1968
Benaming en beschrijving 3.1.2 INSECTICIDE, GAS, BRANDBAAR, N.E.G.
INSECTICIDE, GAS, GIFTIG, BRANDBAAR, N.E.G.
INSECTICIDE, GAS, GIFTIG, N.E.G.
INSECTICIDE, GAS, N.E.G.
GEVI-code 23 263 26 20
Stofindeling weg en spoor GF3 GF3/GT3 GT3 GNRP
Stofindeling water GF3 GF3/GT3 GT3 GNRP

Voetnoten

brandbaar gas
giftig gas, brandbaar
giftig gas
verstikkend gas of gas dat geen bijkomend gevaar vertoont
Brandbaar gas klasse 3
Brandbaar gas klasse 3 / Giftig gas klasse 3
Giftig gas klasse 3
Tot vloeistof verdicht gas, niet relevant
Brandbaar gas klasse 3
Brandbaar gas klasse 3 / Giftig gas klasse 3
Giftig gas klasse 3
Tot vloeistof verdicht gas, niet relevant
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR volgens CLP. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR volgens CLP zijn opgenomen. Voor CLP vermeldt dit zoeksysteem alleen indeling als CMR 1A of 1B. Andere indelingen staan in de CLP verordening.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR-stoffen SZW. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR-stoffen SZW zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als CMR 1A of 1B.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als PBT of vPvB.

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten