IJZEROXIDE | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 26-4-2019 om: 16:38

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

IJZEROXIDE

Stofgegevens

 
Stofnaam
IJZEROXIDE
UN-nummer
1376
Functionele stofgroep
Lijst ADR

Let op!

Geprint op: 26-4-2019 om: 16:38

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 26-4-2019 om: 16:38

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 26-4-2019 om: 16:38

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
IJZEROXIDE
UN-nummer 1376
Benaming en beschrijving 3.1.2 IJZEROXIDE, AFGEWERKT of IJZERSPONS, AFGEWERKT, afkomstig van de lichtgaszuivering
Klasse 2.2 4.2
Classificatiecode 2.2 S4
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 III
Etiketten 5.2.2 4.2
Bijzondere bepalingen 3.3 592
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 0
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E0
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 IBC08 LP02 P002 R001
Verpakkingen: Bijzondere bepalingen 4.1.4 B3
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP14
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 BK2 T1
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP33
ADR tanks: Tankcode 4.3 SGAV
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 3 (E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4 V1
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Los gestort 7.3.3 AP1 VC1 VC2
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 40

Voetnoten

voor zelfontbranding vatbare stoffen
voor zelfontbranding vatbare stoffen
brandbare vaste stof, of zelfontledende stof, of voor zelfverhitting vatbare stof.

Let op!

Geprint op: 26-4-2019 om: 16:38

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten