IJZER(III)CHLORIDE | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 25-4-2019 om: 5:48

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

IJZER(III)CHLORIDE

Stofgegevens

 
Stofnaam
IJZER(III)CHLORIDE
CAS-nummer
7705-08-0
UN-nummer
1773; 2582
EG-nummer
231-729-4
Aquo-code
FeCl3
SIKB-id
3755
Functionele stofgroep
Lijst ADR

Let op!

Geprint op: 25-4-2019 om: 5:48

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 25-4-2019 om: 5:48

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 25-4-2019 om: 5:48

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
IJZER(III)CHLORIDE
(7705-08-0)
IJZER(III)CHLORIDE
(7705-08-0)
UN-nummer 2582
1773
Benaming en beschrijving 3.1.2 IJZER(III)CHLORIDE, OPLOSSING
IJZER(III)CHLORIDE, WATERVRIJ (ijzertrichloride, watervrij)
Klasse 2.2 8
8
Classificatiecode 2.2 C1
C2
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 III
III
Etiketten 5.2.2 8 8
Bijzondere bepalingen 3.3
590
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 5 L
5 kg
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E1
E1
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 IBC03 LP01 P001 R001
IBC08 LP02 P002 R001
Verpakkingen: Bijzondere bepalingen 4.1.4
B3
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP19
MP10
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T4
T1
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP1
TP33
ADR tanks: Tankcode 4.3 L4BN
SGAV
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 AT
AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 3 (E)
3 (E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4 V12
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Los gestort 7.3.3
AP7 VC1 VC2
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 80 80

Voetnoten

bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) of zwak bijtende stof.
bijtende (corrosieve) of zwak bijtende stof.

Let op!

Geprint op: 25-4-2019 om: 5:48

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten