hexachlorofeen | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 5/8/2021 om: 11:43 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Hexachlorofeen

Stofgegevens

 
Stofnaam
hexachlorofeen
Engelse naam
hexachlorophene
CAS-nummer
70-30-4
UN-nummer
2875
EG-nummer
200-733-8
Aquo-code
HxClfn
SIKB-id
3959
Synoniem
2,2'-Methylenebis(3,4,6-trichlorophenol)
Molecuulformule
C13-H6-Cl6-O2
SMILES
c1(Cc2c(c(cc(c2Cl)Cl)Cl)O)c(c(cc(c1Cl)Cl)Cl)O
Functionele stofgroep
GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN en/of BIOCIDEN
Gewasbeschermingsmiddelen
Biociden
(dier)geneesmiddelen
Lijst ADR
Lijst CMR-stoffen SZW

Let op!

Geprint op: 5/8/2021 om: 11:43 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 5/8/2021 om: 11:43 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 5/8/2021 om: 11:43 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
hexachlorofeen
(70-30-4)
UN-nummer 2875
Benaming en beschrijving 3.1.2 HEXACHLOROFEEN
Klasse 2.2 6.1
Classificatiecode 2.2 T2
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 III
Etiketten 5.2.2 6.1
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 5 kg
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E1
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P002 IBC08 LP02 R001
Verpakkingen: Bijzondere bepalingen 4.1.4 B3
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP10
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T1
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP33
ADR tanks: Tankcode 4.3 L4BH SGAH
ADR tanks: Bijzondere bepalingen 4.3.5, 6.8.4 TE19 TU15
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 2 (E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Los gestort 7.3.3 AP7 VC1 VC2
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11 CV13 CV28
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S9
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 60

Voetnoten

Giftige stoffen
giftige stoffen
giftige stoffen
De transporttank-instructie die aan deze stof is toegekend, is van toepassing op korrelige en poedervormige vaste stoffen en op vaste stoffen die worden gevuld en gelost bij temperaturen boven hun smeltpunt maar die worden afgekoeld en vervoerd als een vaste massa. Voor vaste stoffen die worden vervoerd bij temperaturen boven hun smeltpunt, zie 4.2.1.19.
giftige of zwak giftige stof.

Let op!

Geprint op: 5/8/2021 om: 11:43 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR volgens CLP. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR volgens CLP zijn opgenomen.
CMR-stoffen SZW
hexachlorofeen
(70-30-4)
Specifieke naam op SZW-lijst hexachlorofeen
SZW-lijst van voor de voortplanting giftige stoffen Staatscourant 2021-67

Toelichtende voetnoten