hexachlorofeen | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 22-4-2019 om: 14:01

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Hexachlorofeen

Stofgegevens

 
Stofnaam
hexachlorofeen
Engelse naam
hexachlorophene
CAS-nummer
70-30-4
UN-nummer
2875
EG-nummer
200-733-8
Synoniem
2,2'-Methylenebis(3,4,6-trichlorophenol)
Molecuulformule
C13-H6-Cl6-O2
SMILES
c1(Cc2c(c(cc(c2Cl)Cl)Cl)O)c(c(cc(c1Cl)Cl)Cl)O
Functionele stofgroep
GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN en/of BIOCIDEN
Gewasbeschermingsmiddelen
Biociden
(dier)geneesmiddelen
Lijst ADR
Lijst CMR-stoffen SZW

Let op!

Geprint op: 22-4-2019 om: 14:01

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 22-4-2019 om: 14:01

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 22-4-2019 om: 14:01

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
hexachlorofeen
(70-30-4)
UN-nummer 2875
Benaming en beschrijving 3.1.2 HEXACHLOROFEEN
Klasse 2.2 6.1
Classificatiecode 2.2 T2
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 III
Etiketten 5.2.2 6.1
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 5 kg
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E1
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 IBC08 LP02 P002 R001
Verpakkingen: Bijzondere bepalingen 4.1.4 B3
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP10
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T1
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP33
ADR tanks: Tankcode 4.3 L4BH SGAH
ADR tanks: Bijzondere bepalingen 4.3.5, 6.8.4 TE19 TU15
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 2 (E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Los gestort 7.3.3 AP7 VC1 VC2
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11 CV13 CV28
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S9
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 60

Voetnoten

giftige stoffen
giftige stoffen
giftige of zwak giftige stof.

Let op!

Geprint op: 22-4-2019 om: 14:01

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR volgens CLP. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR volgens CLP zijn opgenomen.
CMR-stoffen SZW
hexachlorofeen
(70-30-4)
Specifieke naam op SZW-lijst hexachlorofeen
SZW-lijst van voor de voortplanting giftige stoffen Staatscourant 2019-38

Toelichtende voetnoten