hafnium | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 20-6-2019 om: 21:49

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Hafnium

Stofgegevens

 
Stofnaam
hafnium
CAS-nummer
7440-58-6
UN-nummer
1326; 2545; 2545; 2545
EG-nummer
231-166-4
Aquo-code
Hf
SIKB-id
3936
Functionele stofgroep
Lijst ADR

Let op!

Geprint op: 20-6-2019 om: 21:49

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 20-6-2019 om: 21:49

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 20-6-2019 om: 21:49

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
hafnium
(7440-58-6)
hafnium
(7440-58-6)
hafnium
(7440-58-6)
hafnium
(7440-58-6)
UN-nummer 1326
2545
2545
2545
Benaming en beschrijving 3.1.2 HAFNIUMPOEDER, BEVOCHTIGD met ten minste 25 massa- procent water
HAFNIUMPOEDER, DROOG
HAFNIUMPOEDER, DROOG
HAFNIUMPOEDER, DROOG
Klasse 2.2 4.1
4.2
4.2
4.2
Classificatiecode 2.2 F3
S4
S4
S4
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 II
I
II
III
Etiketten 5.2.2 4.1 4.2 4.2 4.2
Bijzondere bepalingen 3.3 586
540
540
540
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 1 kg
0
0
0
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E2
E0
E2
E1
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 IBC06 P410
P404
IBC06 P410
IBC08 LP02 P002 R001
Verpakkingen: Bijzondere bepalingen 4.1.4 PP40
B3
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP11
MP13
MP14
MP14
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T3
T3
T1
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP33
TP33
TP33
ADR tanks: Tankcode 4.3 SGAN
SGAN
SGAN
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 AT
AT
AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 2 (E)
0 (E)
2 (D/E)
3 (E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4 V11 V1
V1
V1
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Los gestort 7.3.3
AP1 VC1 VC2
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5
S20
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 40
40 40

Voetnoten

brandbare vaste stoffen, zelfontledende stoffen en vaste ontplofbare stoffen in niet explosieve toestand
brandbare vaste stoffen, zelfontledende stoffen en vaste ontplofbare stoffen in niet explosieve toestand
voor zelfontbranding vatbare stoffen
voor zelfontbranding vatbare stoffen
voor zelfontbranding vatbare stoffen
voor zelfontbranding vatbare stoffen
voor zelfontbranding vatbare stoffen
voor zelfontbranding vatbare stoffen
deze zijde boven
brandbare vaste stof, of zelfontledende stof, of voor zelfverhitting vatbare stof.
brandbare vaste stof, of zelfontledende stof, of voor zelfverhitting vatbare stof.
brandbare vaste stof, of zelfontledende stof, of voor zelfverhitting vatbare stof.

Let op!

Geprint op: 20-6-2019 om: 21:49

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten