FOSFOROXYBROMIDE | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 18-6-2019 om: 18:46

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

FOSFOROXYBROMIDE

Stofgegevens

 
Stofnaam
FOSFOROXYBROMIDE
Engelse naam
phosphorus oxybromide
CAS-nummer
7789-59-5
UN-nummer
1939; 2576
Molecuulformule
Br3OP
Functionele stofgroep
Lijst ADR

Let op!

Geprint op: 18-6-2019 om: 18:46

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 18-6-2019 om: 18:46

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 18-6-2019 om: 18:46

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
FOSFOROXYBROMIDE
(7789-59-5)
FOSFOROXYBROMIDE
(7789-59-5)
UN-nummer 1939
2576
Benaming en beschrijving 3.1.2 FOSFOROXYBROMIDE
FOSFOROXYBROMIDE, GESMOLTEN
Klasse 2.2 8
8
Classificatiecode 2.2 C2
C1
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 II
II
Etiketten 5.2.2 8 8
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 1 kg
0
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E0
E0
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 IBC08 P002
Verpakkingen: Bijzondere bepalingen 4.1.4 B4
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP10
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T3
T7
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP33
TP3
ADR tanks: Tankcode 4.3 SGAN
L4BN
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 AT
AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 2 (E)
2 (E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4 V11
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 80 80

Voetnoten

bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
deze zijde boven
bijtende (corrosieve) of zwak bijtende stof.
bijtende (corrosieve) of zwak bijtende stof.

Let op!

Geprint op: 18-6-2019 om: 18:46

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten