FOSFOROXYBROMIDE Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 6/1/2023 om: 10:32 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

FOSFOROXYBROMIDE

Stofgegevens

 
Stofnaam
FOSFOROXYBROMIDE
Engelse naam
phosphorus oxybromide
CAS-nummer
7789-59-5
UN-nummer
1939; 2576
ECHA stofinformatie
Substance Infocard
Molecuulformule
Br3-O-P
SMILES
BrP(Br)(Br)=O
Structuurformule
Structuurformule wordt geladen…
Functionele stofgroep
Lijst ADR
Lijst Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid

Voetnoten

De gegevens bij de ECHA (Europees Agentschap voor chemische stoffen) vallen buiten de verantwoordelijkheid van het RIVM. De gegevens in de ECHA database zijn aangeleverd door de registranten (industrie). Niet alle gegevens zijn geautoriseerd door de overheid.

Let op!

Geprint op: 6/1/2023 om: 10:32 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor de geselecteerde stof(fen) geen gegevens voor de geselecteerde stoffenlijst(en). Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 6/1/2023 om: 10:32 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor de geselecteerde stof(fen) geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 6/1/2023 om: 10:32 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen (opens in a new tab)

ADR
FOSFOROXYBROMIDE
(7789-59-5)
FOSFOROXYBROMIDE
(7789-59-5)
UN-nummer 1939
2576
Benaming en beschrijving 3.1.2 FOSFOROXYBROMIDE
FOSFOROXYBROMIDE, GESMOLTEN
Klasse 2.2 8 8
Classificatiecode 2.2 C2
C1
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 II
II
Etiketten 5.2.2 8 8
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 1 kg
0
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E0
E0
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P002 IBC08
Verpakkingen: Bijzondere bepalingen 4.1.4 B4
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP10
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T3
T7
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP33 TP3
ADR tanks: Tankcode 4.3 SGAN
L4BN
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 AT
AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 2 (E)
2 (E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4 V11
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 80 80

Voetnoten

Bijtende stoffen
Bijtende stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
De transporttank-instructie die aan deze stof is toegekend, is van toepassing op korrelige en poedervormige vaste stoffen en op vaste stoffen die worden gevuld en gelost bij temperaturen boven hun smeltpunt maar die worden afgekoeld en vervoerd als een vaste massa. Voor vaste stoffen die worden vervoerd bij temperaturen boven hun smeltpunt, zie 4.2.1.19.
De maximale vullingsgraad (in %) voor vaste stoffen die bij temperaturen boven hun smeltpunt worden vervoerd en voor verwarmde vloeistoffen moet worden vastgesteld in overeenstemming met 4.2.1.9.5.
deze zijde boven
bijtende of zwak bijtende stof.
bijtende of zwak bijtende stof.
Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
FOSFOROXYBROMIDE
(7789-59-5)
FOSFOROXYBROMIDE
(7789-59-5)
UN-nummer 1939
2576
Benaming en beschrijving 3.1.2 FOSFOROXYBROMIDE
FOSFOROXYBROMIDE, GESMOLTEN
GEVI-code 80 80
Stofindeling weg en spoor STW LT*
Stofindeling water STW LT*

Voetnoten

bijtende of zwak bijtende stof
bijtende of zwak bijtende stof
Vaste stof die met water giftige gas ontwikkelt
Giftige vloeistof, geen subcategorie
Vaste stof die met water giftige gas ontwikkelt
Giftige vloeistof, geen subcategorie
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR volgens CLP. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR volgens CLP zijn opgenomen. Voor CLP vermeldt dit zoeksysteem alleen indeling als CMR 1A of 1B. Andere indelingen staan in de CLP verordening.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR-stoffen SZW. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR-stoffen SZW zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als CMR 1A of 1B.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als PBT of vPvB.

Toelichtende voetnoten