FOSFORIGZUUR | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 16-6-2019 om: 9:18

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

FOSFORIGZUUR

Stofgegevens

 
Stofnaam
FOSFORIGZUUR
Engelse naam
phosphorous acid
CAS-nummer
13598-36-2
UN-nummer
2834
EG-nummer
237-066-7
Molecuulformule
H3O3P
Functionele stofgroep
Lijst ADR

Let op!

Geprint op: 16-6-2019 om: 9:18

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 16-6-2019 om: 9:18

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 16-6-2019 om: 9:18

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
FOSFORIGZUUR
(13598-36-2)
UN-nummer 2834
Benaming en beschrijving 3.1.2 FOSFORIGZUUR
Klasse 2.2 8
Classificatiecode 2.2 C2
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 III
Etiketten 5.2.2 8
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 5 kg
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E1
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 IBC08 LP02 P002 R001
Verpakkingen: Bijzondere bepalingen 4.1.4 B3
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP10
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T1
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP33
ADR tanks: Tankcode 4.3 SGAV
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 3 (E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Los gestort 7.3.3 AP7 VC1 VC2
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 80

Voetnoten

bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) of zwak bijtende stof.

Let op!

Geprint op: 16-6-2019 om: 9:18

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten