FOSFORHEPTASULFIDE | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 18-6-2019 om: 6:51

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

FOSFORHEPTASULFIDE

Stofgegevens

 
Stofnaam
FOSFORHEPTASULFIDE
Engelse naam
tetraphosphorus heptasulfide
CAS-nummer
12037-82-0
UN-nummer
1339
Synoniem
phosphorus sulfide
Functionele stofgroep
Lijst ADR

Let op!

Geprint op: 18-6-2019 om: 6:51

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 18-6-2019 om: 6:51

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 18-6-2019 om: 6:51

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
FOSFORHEPTASULFIDE
(12037-82-0)
UN-nummer 1339
Benaming en beschrijving 3.1.2 FOSFORHEPTASULFIDE (chemische formule P4S7), vrij van witte of gele fosfor
Klasse 2.2 4.1
Classificatiecode 2.2 F3
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 II
Etiketten 5.2.2 4.1
Bijzondere bepalingen 3.3 602
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 1 kg
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E2
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 IBC04 P410
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP11
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T3
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP33
ADR tanks: Tankcode 4.3 SGAN
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 2 (E)
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 40

Voetnoten

brandbare vaste stoffen, zelfontledende stoffen en vaste ontplofbare stoffen in niet explosieve toestand
brandbare vaste stoffen, zelfontledende stoffen en vaste ontplofbare stoffen in niet explosieve toestand
brandbare vaste stof, of zelfontledende stof, of voor zelfverhitting vatbare stof.

Let op!

Geprint op: 18-6-2019 om: 6:51

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten