FLUORSULFONZUUR | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 18-6-2019 om: 19:00

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

FLUORSULFONZUUR

Stofgegevens

 
Stofnaam
FLUORSULFONZUUR
Engelse naam
fluorosulfonic acid
CAS-nummer
7789-21-1
UN-nummer
1777
EG-nummer
232-149-4
Functionele stofgroep
Lijst ADR

Let op!

Geprint op: 18-6-2019 om: 19:00

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 18-6-2019 om: 19:00

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 18-6-2019 om: 19:00

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
FLUORSULFONZUUR
(7789-21-1)
UN-nummer 1777
Benaming en beschrijving 3.1.2 FLUORSULFONZUUR
Klasse 2.2 8
Classificatiecode 2.2 C1
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 I
Etiketten 5.2.2 8
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 0
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E0
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P001
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP8 MP17
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T10
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP2
ADR tanks: Tankcode 4.3 L10BH
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 1 (E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S20
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 88

Voetnoten

bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
sterk bijtende (corrosieve) stof.

Let op!

Geprint op: 18-6-2019 om: 19:00

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten