FENYLCHLOORFORMIAAT | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 21-2-2019 om: 20:59

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

FENYLCHLOORFORMIAAT

Stofgegevens

 
Stofnaam
FENYLCHLOORFORMIAAT
Engelse naam
phenyl chloroformate
CAS-nummer
1885-14-9
UN-nummer
2746
EG-nummer
217-547-8
Synoniem
phenyl chloroformate
Molecuulformule
C7H5ClO2
Functionele stofgroep
Lijst ADR

Let op!

Geprint op: 21-2-2019 om: 20:59

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 21-2-2019 om: 20:59

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 21-2-2019 om: 20:59

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

ADR
FENYLCHLOORFORMIAAT
(1885-14-9)
UN-nummer 2746
Benaming en beschrijving 3.1.2 FENYLCHLOORFORMIAAT
Klasse 2.2 6.1
Classificatiecode 2.2 TC1
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 II
Etiketten 5.2.2 6.1+8
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 100 ml
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E4
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 IBC02 P001
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP15
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T7
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP2
ADR tanks: Tankcode 4.3 L4BH
ADR tanks: Bijzondere bepalingen 4.3.5, 6.8.4 TE19 TU15
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 2 (D/E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11 CV13 CV28
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S9 S19
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 68

Voetnoten

giftige stoffen
giftige stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
giftige stof, bijtend (corrosief).

Let op!

Geprint op: 21-2-2019 om: 20:59

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR volgens CLP. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR volgens CLP zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor SZW. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor SZW zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten