FENYLACETONITRIL | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 9/30/2020 om: 11:08 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

FENYLACETONITRIL

Stofgegevens

 
Stofnaam
FENYLACETONITRIL
Engelse naam
phenylacetonitrile
CAS-nummer
140-29-4
UN-nummer
2470
EG-nummer
205-410-5
Synoniem
benzylcyanide
Benzyl nitrile
Functionele stofgroep
Lijst ADR
Chemische stofgroep
cyaniden

Let op!

Geprint op: 9/30/2020 om: 11:08 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 9/30/2020 om: 11:08 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 9/30/2020 om: 11:08 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
FENYLACETONITRIL
(140-29-4)
UN-nummer 2470
Benaming en beschrijving 3.1.2 FENYLACETONITRIL, VLOEIBAAR (benzylcyanide)
Klasse 2.2 6.1
Classificatiecode 2.2 T1
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 III
Etiketten 5.2.2 6.1
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 5 L
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E1
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P001 IBC03 LP01 R001
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP19
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T4
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP1
ADR tanks: Tankcode 4.3 L4BH
ADR tanks: Bijzondere bepalingen 4.3.5, 6.8.4 TE19 TU15
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 2 (E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4 V12
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11 CV13 CV28
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S9
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 60

Voetnoten

Giftige stoffen
giftige stoffen
giftige stoffen
De in 4.2.1.9.2 voorgeschreven vullingsgraad mag niet worden overschreden.
giftige of zwak giftige stof.

Let op!

Geprint op: 9/30/2020 om: 11:08 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten