EXPANDEERBARE POLYMEERKORRELS, die brandbare dampen ontwikkelen | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 22-2-2019 om: 15:02

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

EXPANDEERBARE POLYMEERKORRELS, Die Brandbare Dampen Ontwikkelen

Stofgegevens

 
Stofnaam
EXPANDEERBARE POLYMEERKORRELS, die brandbare dampen ontwikkelen
UN-nummer
2211
Functionele stofgroep
Lijst ADR

Let op!

Geprint op: 22-2-2019 om: 15:02

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 22-2-2019 om: 15:02

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 22-2-2019 om: 15:02

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

ADR
EXPANDEERBARE POLYMEERKORRELS, die brandbare dampen ontwikkelen
UN-nummer 2211
Benaming en beschrijving 3.1.2 EXPANDEERBARE POLYMEERKORRELS, die brandbare dampen ontwikkelen
Klasse 2.2 9
Classificatiecode 2.2 M3
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 III
Etiketten 5.2.2 GEEN
Bijzondere bepalingen 3.3 382 633
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 5 kg
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E1
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 IBC08 P002 R001
Verpakkingen: Bijzondere bepalingen 4.1.4 B3 B6 PP14
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP10
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T1
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP33
ADR tanks: Tankcode 4.3 SGAN
ADR tanks: Bijzondere bepalingen 4.3.5, 6.8.4 TE20
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 3 (D/E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Los gestort 7.3.3 AP1 VC1 VC2
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11 CV36
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 90

Voetnoten

milieugevaarlijke stof of diverse gevaarlijke stoffen.

Let op!

Geprint op: 22-2-2019 om: 15:02

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR volgens CLP. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR volgens CLP zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR-stoffen SZW. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR-stoffen SZW zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten