ETHYLISOBUTYRAAT | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 11/29/2021 om: 7:31 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ETHYLISOBUTYRAAT

Stofgegevens

 
Stofnaam
ETHYLISOBUTYRAAT
Engelse naam
ethyl isobutyrate
CAS-nummer
97-62-1
UN-nummer
2385
EG-nummer
202-595-4
Synoniem
Isobutyric acid
Molecuulformule
C6H12O2
Functionele stofgroep
Lijst ADR

Let op!

Geprint op: 11/29/2021 om: 7:31 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 11/29/2021 om: 7:31 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 11/29/2021 om: 7:31 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
ETHYLISOBUTYRAAT
(97-62-1)
UN-nummer 2385
Benaming en beschrijving 3.1.2 ETHYLISOBUTYRAAT
Klasse 2.2 3
Classificatiecode 2.2 F1
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 II
Etiketten 5.2.2 3
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 1 L
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E2
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P001 IBC02 R001
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP19
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T4
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP1
ADR tanks: Tankcode 4.3 LGBF
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 FL
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 2 (D/E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S2 S20
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 33

Voetnoten

Brandbare vloeistoffen
brandbare vloeistoffen
brandbare vloeistoffen
De in 4.2.1.9.2 voorgeschreven vullingsgraad mag niet worden overschreden.
zeer brandbare vloeistof (vlampunt lager dan 23 °C).

Let op!

Geprint op: 11/29/2021 om: 7:31 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten