ETHYLACETYLEEN | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 10/22/2021 om: 6:28 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ETHYLACETYLEEN

Stofgegevens

 
Stofnaam
ETHYLACETYLEEN
CAS-nummer
107-00-6
UN-nummer
2452
Functionele stofgroep
Lijst ADR

Let op!

Geprint op: 10/22/2021 om: 6:28 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/22/2021 om: 6:28 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/22/2021 om: 6:28 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
ETHYLACETYLEEN
(107-00-6)
UN-nummer 2452
Benaming en beschrijving 3.1.2 ETHYLACETYLEEN, GESTABILISEERD
Klasse 2.2 2
Classificatiecode 2.2 2F
Etiketten 5.2.2 2.1
Bijzondere bepalingen 3.3 386 662
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 0
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E0
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P200
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP9
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 (M)
ADR tanks: Tankcode 4.3 PxBN(M)
ADR tanks: Bijzondere bepalingen 4.3.5, 6.8.4 TA4 TT9
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 FL
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 2 (B/D)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4 V8
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11 CV9 CV10 CV36
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S2 S4 S20
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 239

Voetnoten

Gassen
brandbare gassen
brandbare gassen
brandbaar gas, dat aanleiding kan geven tot een spontane heftige reactie.

Let op!

Geprint op: 10/22/2021 om: 6:28 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten