DISPERSIE VAN AARDALKALIMETALEN of DISPERSIE VAN ALKALIMETALEN Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 22-6-2024 om: 19:04

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

DISPERSIE VAN AARDALKALIMETALEN of DISPERSIE VAN ALKALIMETALEN

 
Stofgegevens
Stofnaam DISPERSIE VAN AARDALKALIMETALEN of DISPERSIE VAN ALKALIMETALEN
UN-nummer 1391
3482
Functionele stofgroep Lijst ADR
Lijst Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid

Voetnoten

De gegevens bij de ECHA (Europees Agentschap voor chemische stoffen) vallen buiten de verantwoordelijkheid van het RIVM. De gegevens in de ECHA database zijn aangeleverd door de registranten (industrie). Niet alle gegevens zijn geautoriseerd door de overheid.

Let op!

Geprint op: 22-6-2024 om: 19:04

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor de geselecteerde stof(fen) geen gegevens voor de geselecteerde stoffenlijst(en). Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 22-6-2024 om: 19:04

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor de geselecteerde stof(fen) geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 22-6-2024 om: 19:04

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
DISPERSIE VAN AARDALKALIMETALEN of DISPERSIE VAN ALKALIMETALEN DISPERSIE VAN AARDALKALIMETALEN of DISPERSIE VAN ALKALIMETALEN
UN-nummer 1391
3482
Benaming en beschrijving 3.1.2 DISPERSIE VAN AARDALKALIMETALEN of DISPERSIE VAN ALKALIMETALEN
DISPERSIE VAN ALKALIMETALEN, BRANDBAAR of DISPERSIE VAN AARDALKALIMETALEN, BRANDBAAR
Klasse 2.2 4.3 4.3
Classificatiecode 2.2 W1
WF1
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 I
I
Etiketten 5.2.2 4.3 3+4.3
Bijzondere bepalingen 3.3 182 183 506 182 183 506
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 0
0
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E0
E0
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P402
P402
Verpakkingen: Bijzondere bepalingen 4.1.4 RR8
RR8
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP2
MP2
ADR tanks: Tankcode 4.3 L10BN(+)
L10BN(+)
ADR tanks: Bijzondere bepalingen 4.3.5, 6.8.4 TE5 TM2 TT3 TU1
TE5 TM2 TT3 TU1
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 AT
FL
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 1 (B/E)
1 (B/E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4 V1
V1
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11 CV23
CV23
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S20
S2 S20
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 X323 X323

Voetnoten

Stoffen die in contact met water brandbare gassen ontwikkelen
Stoffen die in contact met water brandbare gassen ontwikkelen
stoffen die in contact met water brandbare gassen ontwikkelen
stoffen die in contact met water brandbare gassen ontwikkelen
brandbare vloeistoffen
brandbare vloeistoffen
stoffen die in contact met water brandbare gassen ontwikkelen
stoffen die in contact met water brandbare gassen ontwikkelen
De groep van alkalimetalen omvat de elementen lithium, natrium, kalium, rubidium en cesium.
De groep van aardalkalimetalen omvat de elementen magnesium, calcium, strontium en barium.
Aardalkalimetalen en legeringen van aardalkalimetalen in pyrofore vorm zijn stoffen van klasse 4.2. UN 1869 Magnesium of magnesiumlegeringen met meer dan 50% magnesium, in de vorm van korrels, krullen of lint zijn stoffen van klasse 4.1.
De groep van alkalimetalen omvat de elementen lithium, natrium, kalium, rubidium en cesium.
De groep van aardalkalimetalen omvat de elementen magnesium, calcium, strontium en barium.
Aardalkalimetalen en legeringen van aardalkalimetalen in pyrofore vorm zijn stoffen van klasse 4.2. UN 1869 Magnesium of magnesiumlegeringen met meer dan 50% magnesium, in de vorm van korrels, krullen of lint zijn stoffen van klasse 4.1.
brandbare vloeistof die op gevaarlijke wijze met water reageert onder ontwikkeling van brandbare gassen. (Water mag niet worden gebruikt behalve met toestemming van deskundigen).
brandbare vloeistof die op gevaarlijke wijze met water reageert onder ontwikkeling van brandbare gassen. (Water mag niet worden gebruikt behalve met toestemming van deskundigen).
brandbare vloeistof die op gevaarlijke wijze met water reageert onder ontwikkeling van brandbare gassen. (Water mag niet worden gebruikt behalve met toestemming van deskundigen).
brandbare vloeistof die op gevaarlijke wijze met water reageert onder ontwikkeling van brandbare gassen. (Water mag niet worden gebruikt behalve met toestemming van deskundigen).
Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
DISPERSIE VAN AARDALKALIMETALEN of DISPERSIE VAN ALKALIMETALEN DISPERSIE VAN AARDALKALIMETALEN of DISPERSIE VAN ALKALIMETALEN
UN-nummer 1391
3482
Benaming en beschrijving 3.1.2 DISPERSIE VAN AARDALKALIMETALEN of DISPERSIE VAN ALKALIMETALEN
DISPERSIE VAN ALKALIMETALEN, BRANDBAAR of DISPERSIE VAN AARDALKALIMETALEN, BRANDBAAR
GEVI-code X323 X323
Stofindeling weg en spoor LFW LF2
Stofindeling water LFW LF2

Voetnoten

brandbare vloeistof, die op gevaarlijke wijze met water reageert onder ontwikkeling van brandbare gassen. (Water mag niet worden gebruikt behalve met toestemming van deskundigen)
brandbare vloeistof, die op gevaarlijke wijze met water reageert onder ontwikkeling van brandbare gassen. (Water mag niet worden gebruikt behalve met toestemming van deskundigen)
Vloeistof die met water brandbaar gas ontwikkelt
Brandbare vloeistof klasse 2
Vloeistof die met water brandbaar gas ontwikkelt
Brandbare vloeistof klasse 2
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR volgens CLP. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR volgens CLP zijn opgenomen. Voor CLP vermeldt dit zoeksysteem alleen indeling als CMR 1A of 1B. Andere indelingen staan in de CLP verordening.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR-stoffen SZW. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR-stoffen SZW zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als CMR 1A of 1B.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als PBT of vPvB.

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten