DIPROPYLAMINE | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 10/17/2021 om: 9:48 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

DIPROPYLAMINE

Stofgegevens

 
Stofnaam
DIPROPYLAMINE
CAS-nummer
142-84-7
UN-nummer
2383
EG-nummer
205-565-9
Aquo-code
DC3yAe
SIKB-id
5594
Molecuulformule
C6H15N
SMILES
CCCNCCC
Functionele stofgroep
Lijst ADR

Let op!

Geprint op: 10/17/2021 om: 9:48 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/17/2021 om: 9:48 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/17/2021 om: 9:48 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
DIPROPYLAMINE
(142-84-7)
UN-nummer 2383
Benaming en beschrijving 3.1.2 DIPROPYLAMINE
Klasse 2.2 3
Classificatiecode 2.2 FC
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 II
Etiketten 5.2.2 3+8
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 1 L
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E2
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P001 IBC02
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP19
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T7
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP1
ADR tanks: Tankcode 4.3 L4BH
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 FL
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 2 (D/E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S2 S20
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 338

Voetnoten

Brandbare vloeistoffen
brandbare vloeistoffen
brandbare vloeistoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
De in 4.2.1.9.2 voorgeschreven vullingsgraad mag niet worden overschreden.
zeer brandbare vloeistof, bijtend.

Let op!

Geprint op: 10/17/2021 om: 9:48 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten