DINITROTOLUENEN Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 25-6-2024 om: 17:06

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

DINITROTOLUENEN

 
Stofgegevens
Stofnaam DINITROTOLUENEN
UN-nummer 1600
2038
3454
Functionele stofgroep Lijst ADR
Lijst Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
Chemische stofgroep nitrotoluenen
dinitrotoluenen

Voetnoten

De gegevens bij de ECHA (Europees Agentschap voor chemische stoffen) vallen buiten de verantwoordelijkheid van het RIVM. De gegevens in de ECHA database zijn aangeleverd door de registranten (industrie). Niet alle gegevens zijn geautoriseerd door de overheid.

Let op!

Geprint op: 25-6-2024 om: 17:06

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor de geselecteerde stof(fen) geen gegevens voor de geselecteerde stoffenlijst(en). Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 25-6-2024 om: 17:06

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor de geselecteerde stof(fen) geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 25-6-2024 om: 17:06

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
DINITROTOLUENEN DINITROTOLUENEN DINITROTOLUENEN
UN-nummer 1600
3454
2038
Benaming en beschrijving 3.1.2 DINITROTOLUENEN, GESMOLTEN
DINITROTOLUENEN, VAST
DINITROTOLUENEN, VLOEIBAAR
Klasse 2.2 6.1 6.1 6.1
Classificatiecode 2.2 T1
T2
T1
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 II
II
II
Etiketten 5.2.2 6.1 6.1 6.1
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 0
500 g
100 ml
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E0
E4
E4
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4
P002 IBC08
P001 IBC02
Verpakkingen: Bijzondere bepalingen 4.1.4
B4
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10
MP10
MP15
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T7
T3
T7
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP3 TP33 TP2
ADR tanks: Tankcode 4.3 L4BH
L4BH SGAH
L4BH
ADR tanks: Bijzondere bepalingen 4.3.5, 6.8.4 TE19 TU15
TE19 TU15
TE19 TU15
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 AT
AT
AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 0 (D/E)
2 (D/E)
2 (D/E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4
V11
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11 CV13
CV13 CV28
CV13 CV28
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S9 S19
S9 S19
S9 S19
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 60 60 60

Voetnoten

Giftige stoffen
Giftige stoffen
Giftige stoffen
giftige stoffen
giftige stoffen
giftige stoffen
giftige stoffen
giftige stoffen
giftige stoffen
De maximale vullingsgraad (in %) voor vaste stoffen die bij temperaturen boven hun smeltpunt worden vervoerd en voor verwarmde vloeistoffen moet worden vastgesteld in overeenstemming met 4.2.1.9.5.
De transporttank-instructie die aan deze stof is toegekend, is van toepassing op korrelige en poedervormige vaste stoffen en op vaste stoffen die worden gevuld en gelost bij temperaturen boven hun smeltpunt maar die worden afgekoeld en vervoerd als een vaste massa. Voor vaste stoffen die worden vervoerd bij temperaturen boven hun smeltpunt, zie 4.2.1.19.
De in 4.2.1.9.3 voorgeschreven vullingsgraad mag niet worden overschreden.
deze zijde boven
giftige of zwak giftige stof.
giftige of zwak giftige stof.
giftige of zwak giftige stof.
Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
DINITROTOLUENEN DINITROTOLUENEN DINITROTOLUENEN
UN-nummer 1600
3454
2038
Benaming en beschrijving 3.1.2 DINITROTOLUENEN, GESMOLTEN
DINITROTOLUENEN, VAST
DINITROTOLUENEN, VLOEIBAAR
GEVI-code 60 60 60
Stofindeling weg en spoor LNR NR LNR
Stofindeling water LNR NR LNR

Voetnoten

giftige of zwak giftige stof
giftige of zwak giftige stof
giftige of zwak giftige stof
Vloeistof, niet relevant
Niet relevant
Vloeistof, niet relevant
Vloeistof, niet relevant
Niet relevant
Vloeistof, niet relevant
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR volgens CLP. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR volgens CLP zijn opgenomen. Voor CLP vermeldt dit zoeksysteem alleen indeling als CMR 1A of 1B. Andere indelingen staan in de CLP verordening.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR-stoffen SZW. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR-stoffen SZW zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als CMR 1A of 1B.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als PBT of vPvB.

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten