DIMETHYLTHIOFOSFORYLCHLORIDE | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 10/27/2021 om: 2:21 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

DIMETHYLTHIOFOSFORYLCHLORIDE

Stofgegevens

 
Stofnaam
DIMETHYLTHIOFOSFORYLCHLORIDE
Engelse naam
O,O-dimethyl phosphorochloridothioate
CAS-nummer
2524-03-0
UN-nummer
2267
EG-nummer
219-754-9
Aquo-code
DC1yCltoPO4
SIKB-id
3569
Synoniem
dimethyl chlorothiophosphate
Functionele stofgroep
Lijst ADR

Let op!

Geprint op: 10/27/2021 om: 2:21 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/27/2021 om: 2:21 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/27/2021 om: 2:21 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
DIMETHYLTHIOFOSFORYLCHLORIDE
(2524-03-0)
UN-nummer 2267
Benaming en beschrijving 3.1.2 DIMETHYLTHIOFOSFORYLCHLORIDE
Klasse 2.2 6.1
Classificatiecode 2.2 TC1
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 II
Etiketten 5.2.2 6.1+8
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 100 ml
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E4
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P001 IBC02
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP15
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T7
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP2
ADR tanks: Tankcode 4.3 L4BH
ADR tanks: Bijzondere bepalingen 4.3.5, 6.8.4 TE19 TU15
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 2 (D/E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11 CV13 CV28
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S9 S19
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 68

Voetnoten

Giftige stoffen
giftige stoffen
giftige stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
De in 4.2.1.9.3 voorgeschreven vullingsgraad mag niet worden overschreden.
giftige stof, bijtend.

Let op!

Geprint op: 10/27/2021 om: 2:21 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten